Hírek
 
Önkormányzati választás: 2019.október 13.
2019. augusztus 08.

Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása önkormányzati képviselők és polgármester választáson. További részletek letölthetők*pdf


Hirdetmény!
2019. július 22.

A TIGÁZ Zrt. értesíti a nagyközség lakosságát, hogy IZSÓFALVA település gázhálózatában karbantartási munkálatok miatt

  • 2019. július 29-én 07:00 órától
  • 2019. július 31-én 07:00 óráig

a földgáz betáplálása szünetel.

Kérjük, a gázszünet ideje alatt a fogyasztók a földgáz használatával ne kísérletezzenek, a főelzárót tartsák zárt állapotban!
Izsófalva, 2019. július 18.

TIGÁZ Zrt.


Fogorvosi szolgálat szabadságolása
2019. július 19.

Tisztelt Cím!
Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadság miatt 2019.júl.20-tól 2019.aug.04-ig zárva tart.
Ezen idő alatt csak a sürgősségi ellátások tekintetében megbízott helyettesünk a Dental Parrtner Bt. Fogászata Kurityánban az Egészségházban
telefon: +36 20 941 1280
Az alábbi rend szerint:
Sürgősségi ellátás,

  • hétfői és
  • csütörtöki napokon 13-15 óráig
  • keddi
  • szerdai és
  • pénteki napokon 8-10 óráig

Az izsófalvai rendelő vélhetően 2019.augusztus. 05-én hétfőtől fogad betegeket a megszokott rend szerint.
Kérem Tisztelt Címet, hogy a levél tartalmát a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjen!
Köszönettel:

Dr. Tátrai Gyula sk.
Címzetes Főorvos
Ügyvezető Fogszakorvos


Álláspályázat!
2019. június 24.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hírdet Védőnői munkakör betöltésére. Pályázat letölthető *pdf


MEGHÍVÓ !
2019. június 14.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. június 20-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ !
2019. június 14.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. június 20-án (csütörtökön) 14.30 órára nyílt bizottsági ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ !
2019. május 24.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. május 30-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


Álláspályázat!
2019. május 03.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
További részletek letölthetők.*pdf


MEGHÍVÓ !
2019. április 17.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. április 25-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ !
2019. április 17.

Meghívó a 2019. április 25-én (csütörtökön) 13.00 órától tartandó nyílt bizottsági ülésre. Meghívó letölthető»


HIRDETMÉNY!
2019. március 19.

HIRDETMÉNY
az avar és kerti hulladék kezeléséről égetéséről.

További részletek letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ !
2019. március 08.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS !
2019. február 27.
A képre kattintva a tájékoztató további részletei is olvashatók!

HIRDETMÉNY!
2019. február 26.

Tűzgyújtási tilalom Borsod megyében is!
2019. február 25-től öt megyében, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyében, életbe lépett a tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt napok tavaszias időjárásnak, a hóolvadásnak, valamint a csapadékmentes, szeles időjárásnak köszönhetően az ország egyes részeiben – különösen a parlag- és legelő területeken, valamint az azokkal határos erdőterületeken – fokozott tűzveszély alakult ki.
A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása.
A tűzgyújtási tilalomról bővebben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldaláról szerezhet információkat.


HIRDETMÉNY!
2019. február 25.

  FELHÍVÁS!
EBTARTÓK FIGYELEM!

Egyre több kutyatartással kapcsolatos panaszbejelentés érkezik a hatósághoz.
A felszaporodott bejelentések indokolják, hogy az ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk:
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

További részletek letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ !
2019. február 06.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. február 14-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


MEGHÍVÓ !
2019. február 06.

Meghívó a 2019. február 14-én (csütörtökön) 13.00 órától tartandó nyílt bizottsági ülésre. Meghívó letölthető»


HIRDETMÉNY!
2019. január 29.
 
Pályázati kiírás szociális bérlakás bérletére Letölthető *pdf »
Pályázati nyomtatvány Letölthető *pdf »

MEGHÍVÓ !
2019. január 23.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2019. január 24-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


HIRDETMÉNY!
2019. január 22.

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS
Jogi tanácsadó: Dr. Bérczes Tamás ügyvéd
Tel.: +36 70/507-1509

Helyszín: Izsófalva Nagyközség Önkormányzata
(3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64.)
Első Időpont: 2019. február 15. (péntek) 8:30 – 9:30
Előzetes bejelentkezés alapján, mely személyesen Izsófalva Nagyközség Önkormányzatánál, vagy telefonon a 48/351-056 számon lehetséges.
Igény esetén a továbbiakban kéthetente péntekenként kerülne sor a jogi tanácsadásra.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS !
2019. január 15.

Tisztelt Izsófalvai Polgárok!
Felkérem Önöket, hogy a település területén síkosságmentesítés kapcsán felmerült kötelezettségeiknek az alábbiak szerint szíveskedjenek eleget tenni:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §
(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
(4) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének a közterület-használat rendjéről szóló 6/2018. (VIII. 24.) rendelete 2018. október 1. napjától hatályos.
A rendelet szabályozza – többek között - a közterület használatának rendjét is.
Közterület rendeltetésétől eltérő használatához hatósági engedély szükséges.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a járda is közterületnek minősül, azon parkolni, az ott áthaladó gyalogos forgalmat akadályozni TILOS!
A rendeletben foglaltak be nem tartása 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.
Kérem a rendeleteket betartani szíveskedjenek!

Simon Ottó sk.
polgármester»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.