Hírek
 
MEGHÍVÓ
2017. február 18.

IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. FEBRUÁR 16-ÁN
TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN DÖNTÖTT ARRÓL, HOGY
2017. MÁRCIUS 2-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN), DU. 16,00 ÓRAI KEZDETTEL
FALUGYŰLÉST
TART A MŰVELŐDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN

NAPIREND:
TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
A napirend fontosságára való tekintettel kérjük a nagyközség lakosságát, minél nagyobb számban tiszteljék meg részvételükkel a falugyűlést!
Izsófalva, 2017. február 18.

Simon Ottó sk.
polgármester


MEGHÍVÓ
2017. február 03.

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2017. február 09-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
További részletek»


MEGHÍVÓ
2017. január 12.

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2017. január 17-én (kedden) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
További részletek»


Izsófalvai iskolások meséi-könyvben
2017. január 02.
Baranya megye, Pécs környéke korábban a hazai szénbányászat egyik központja volt, s itt működött az egyetlen uránérc-bányánk is. A bányászhagyományok őrzésére és továbbadására több civil szervezet is alakult Pécsett, amelyek egyike még 2015-ben országos pályázatot írt ki gyermekek számára bányász témájú mesék írására. A pályázatra az izsófalvai Izsó Miklós Általános Iskola tanulói is jelentkeztek, és beküldött írásaik közül tizenkettőt be is válogattak abba a könyvbe, amely MESÉK A BÁNYÁKBÓL címmel jelent meg, és a legjobb pályamunkákat tartalmazza. A következő tanulók meséi olvashatók a kötetben (sorrend szerint): Zeleni Eszter, Urbánszki Gréta, Molnár Róbert, Pamlényi Laura, Zeleni Dóra, Riz Gréta Hanna, Lakatos Patrik, Schvirján Balázs, Veres Zsófia, Simon Dorina, Szegi Adél, Marsi Nikolett Lili. A felkészítő tanár ZeleninéKajdi Orsolya volt. Gratulálunk mindannyiuknak! Mellékelten bemutatjuk a könyv borítóját.

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2016. december 19.
 

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS AZ IZSÓFALVAI MENTŐÁLLOMÁSON
2016. december 21.

Az Országos Mentőszolgálat izsófalvai mentőállomása az idén kettős jubileumot ünnepelt: 65 éve létesült az állomás, a mai telephelyét pedig 50 évvel ezelőtt adták át. Az évfordulók alkalmából az állomás dolgozóink kezdeményezésére és anyagi áldozatvállalásából 2016. december 20-án, kedden délelőtt emléktáblát avattak az állomás épületének falán. Az ünnepségen megjelentek a megyei mentőszervezet, az izsófalvai és a rudabányai önkormányzat képviselői, a református és a római katolikus egyház lelkészei, az állomás mai és nyugdíjas dolgozói, valamint más vendégek.
Az izsófalvai mentőállomás 1951-ben létesült, azzal a céllal, hogy a Sajó-Bódva-köze aprófalvas lakosságának és az ugrásszerűen növekvő környékbeli bányásztelepülésen élők számára szükség esetén biztosítsák a gyors és szakszerű segítséget, a kórházba jutást. (Ekkor legközelebb még csak Miskolcon voltak kórházak.) Másfél évtizedig a Községháza emeletes épületének földszintjén kapott helyet, ott, hol ma a családsegítő szolgálat és a fogorvosi rendelő található. 1951-1953-ig a községi tanács vb-titkára, Kerezsi Béla látta el mellékállásban a vezetői teendőket. 1953-ban azonban olyan rendeletet hozott az akkori egészségügyi kormányzat, hogy állomásvezető csak képzett szakember lehet, ezért ettől kezdve mentőtisztek vagy valamilyen egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek töltik be a vezetői tisztséget.
1966-ban minőségi változás következett be az állomás helyzetében: a református egyháztól vásárolt területen felépült a mai, korszerű mentőállomás, ami lehetővé tette a mentőautók számának és az állomás személyzetének növelését. Több évtizeden keresztül fontos szerepet töltöttek be az izsófalvai mentősök a tágabb környék egészségügyi ellátásában. Az sem elhanyagolható szempont, hogy fennállása óta sok gépkocsivezetőnek és mentőápolónak biztosított munkahelyet az állomás. Az itt dolgozók minden időszakban bekapcsolódtak a település társadalmi-kulturális életébe, különböző módon segítették az önkormányzat és a civil szervezetek tevékenységét (például bemutatót tartottak a falunapokon, egészségügyi előadásokat, szűréseket szerveztek, együttműködtek a helyi Vöröskereszt-szervezettel a véradások, lakossági feladatok ellátásában stb.)
Az utóbbi időben a mentőszolgálat átszervezése, ésszerűsítése után, valamint a térségben létrejött új állomások belépését követően mindössze egy, de a legkorszerűbb követelmé-nyeknek is megfelelő mentőautó maradt az állomáson. Ez azonban semmivel sem csökkenti munkájuk, tevékenységük értékét, fontosságát. Áldásos, odaadó munkájukért köszönettel tartozunk mindannyiuknak, a „régieknek” és a „maiaknak” egyaránt! Reméljük, hogy még sokáig szolgálhatják a térségben élők biztonságát, életének, egészségének védelmét!


HIRDETMÉNYEK
2016. december 21.
 
Szociális tüzelőanyag juttatás»
Téli szünidei gyermekétkeztetés»

BURSA HUNGARICA HIRDETMÉNY
2016. december 13.
BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2017 ÖSSZESÍTŐ HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ
2016 december

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2016. december 13-án (kedden) 16.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
További részletek
»


Adatok Izsó Miklós Ikonográfiájához
2016 december 12.

A Gömör-Kishont vármegye monográfiájában megjelent rajz (1903).
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár
képarchívumában fellelhető portré (1864).
A Figyelő című folyóirat Izsó-arcképe (1876).
ADATOK IZSÓ MIKLÓS IKONOGRÁFIÁJÁHOZ pdf*
Izsó Münchenben (jobbra, mellette Székely Bertalan). Benczúr Gyula rajza, 1860 körül.
Az egyetlen fénykép Izsó Miklósról, készítésének pontos ideje ismeretlen, talán 1870 körül.

MIKULÁS NAPI RETRO VIDEO DISCO
2016 november 23.
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

MEGHÍVÓ
2016 november 18.

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2016. november 24-én ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. További részletek »


MEGHÍVÓ
2016 november 22.

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97.§-a alapján 2016. november 28-án hétfőn 16.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart. További részletek »


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2016 november 07.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről További részletek »


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
2016 október 06.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 54.§-a alapján 2016. október 20-án ( csütörtökön) 16.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. További részletek »


BURSA HUNGARICA 2017 ÉVRE
2016. október 04..
 
Bursa Hungarica pályázat 2017

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat ismételten úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élő, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat. A pályázatokat 2016. november 8-ig lehet leadni.
JELENTKEZÉS:
A pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk, és ezután tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben.
Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Felhasználóikézikönyv:http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hirek/Bursa/2014_09_16_
felhasznaloi_ kekikonyv_palyazoknak/felhasznaloi_kezikonyv_palyazoknak.pdf

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Ezt követően a pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva, aláírva, a kötelező melléklettel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

"A típusú pályázati kiírás"
"B típusú pályázati kiírás"


FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ AZ IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT ÉS A III. IZSÓFALVAI FALUNAP ESEMÉNYEIRŐL /KÉPEK
2016. szeptember 16.
 

Az előre meghirdetett programok maradéktalan megtartásával lezajlottak a 2016. évi Izsó Miklós Emlékhét és ennek zárásaként a III. Izsófalvai Falunap eseményei. Az egyes rendezvényeken az érdeklődés az elvárásoknak megfelelő volt.
Az emlékhét első napján, szeptember 5-én ismeretterjesztő előadás hangzott el a művelődési házban Izsó Miklós családjáról és rokonságáról. Ez a téma azért fontos, mert a külvilág szinte semmit sem tud a művész közelebbi hozzátartozóiról, ifjúkori családi és életkörülményeiről, valamint távolabb élő rokonairól, akik között anyai ágon papok, tanárok, művészek, orvosok, sőt tudósok is voltak Gömör megyében, Budapesten és máshol (az Almási Balogh család tagjai). Az utóbbiak egész életében anyagi és erkölcsi segítséget nyújtottak számára.
Szeptember 6-án a község küldöttsége Budapestre utazott, ahol a Kerepesi temetőben megemlékezést és koszorúzást tartottak Izsó Miklós születésének közelgő 185. évfordulója alkalmából. A küldöttséget Simon Ottó polgármester vezette, tagjai voltak többek között: Kovácsné Szalai Krisztina jegyző asszony, dr. Tátrainé Gulyás Gabriella, az Izsó Miklós Általános Iskola intézményegység-vezetője, Demeter Ferencné, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint az iskola 10 tanulója. Az eseményen megjelentek budapesti civil szervezetek képviselői is: a Borsodiak Budapesti Baráti Köre dr. Nagy Károly vezetésével, a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Körét dr. Újszászi Kálmán elnök képviselte, s ott voltak a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet munkatársai is. Közreműködött Delényi Éva tárogató-művész, aki az esemény elején és végén tárogató-játékával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Dr. Nagy Károly üdvözölte a megjelenteket, és méltatta Izsófalva Nagyközség tevékenységét Izsó Miklós emlékének ápolásával kapcsolatban. Kiemelte, hogy a Kerepesi temetőben nyugvó sok száz neves hazánkfia szülőhelye közül egyedül Izsófalva küldöttsége zarándokol el minden évben nagy fiának síremlékéhez, hogy születési évfordulóján megemlékezzen róla és koszorút helyezzen el sírszobránál. Ezután Hadobás Sándor, az Izsó Miklós Művelődési Ház mb. vezetője méltatta a művész életét és munkásságát, kiemelve annak helyi vonatkozásait, majd a koszorúzás meghitt pillanatai következtek. Örömmel mondhatjuk el, hogy az idei megemlékezés országos figyelmet kapott, tekintettel arra, hogy négy központi napilap is hírt adott róla: a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Népszabadság és a Magyar Idők. Az utóbbi lap fotóriportere jelen volt az eseményen, és a másnapi lapszámban meg is jelent az általa készített felvétel.
Szeptember 7-én az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói számára került sor a Névadónk, Izsó Miklós című vetítettképes előadásra. Bár minden évben több alkalommal is felidézik a községben a nagy művész alakját és méltatják munkásságát, de a gyerekek újabb és újabb nemzedéke számára szükséges évről évre elismételni az alapvető tudnivalókat Izsó Miklósról, hogy később fel tudják idézni azokat.
Szeptember 8-án művészeti vetélkedőt rendeztek az iskolában a gyerekek számára rajz és agyagozás kategóriában.
Szeptember 9-én, Izsó Miklós születésének 185. évfordulóján megemlékezésre és koszorúzásra került sor az izsófalvai Izsó-szobornál, a Szoborkertben. Szabó Gábor szobrászművész 1968-ban leleplezett alkotására koszorút helyezett el a Nagyközségi Önkormányzat, az Izsó Miklós Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a református és a katolikus egyház, a két nyugdíjas klub és a Vöröskereszt helyi alapszervezete.
Ugyancsak szeptember 9-én az Izsó Miklós Művelődési Házban kiállítás nyílt 25 éves az Országos Polgárőr Szövetség címmel. Az izsófalvai polgárőrök kiváló munkájának elismeréseként kerültek a vándorkiállítás tablói községünkbe, s tekinthették meg azokat az érdeklődők. A kiállítást Csóra György, az OPSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, egyúttal az OPSZ alelnöke nyitotta meg a nagyszámú – nem csak helyből, hanem a környező településekről is idelátogató - érdeklődő jelenlétében.
Szeptember 10-én a III. Izsófalvai Falunap rendezvényeivel zárult az emlékhét. A falunap ezúttal is sok látogatót vonzott. Délelőtt 10 órától a gyerekek óriáscsúszdát, ugrálóvárat és körhintát vehettek birtokba, s egész nap éltek is a lehetőséggel, mindhárom játékra csak sorbaállás után jutottak fel. A mentők a már megszokott bemutatójukkal várták az érdeklődőket. Szarka Béla fogatával folyamatosan sétakocsikázásra vitte a jelentkezőket. Bemutatót tartottak az edzéseiket a helyi művelődési házban végző karatésok, akik a sportág sudokan ágazatát képviselik. A gyerekek játszóházi foglalkozáson és paintball-lövészeten is részt vehettek, a Szivárvány Óvoda munkatársai pedig arcfestéssel várták őket. A hivatalos megnyitóra 13 óra tájban került sor. Simon Ottó polgármester üdvözölte a megjelenteket, és jó szórakozást kívánt a programokhoz. Ekkor került sor a polgárőrök elismeréseinek átadására is az OPSZ 25 éves jubileuma alkalmából. Soltész János számára Csóra György, az OPSZ alelnöke nyújtotta át az elismerő oklevelet. Iglai József a helyi polgárőrség vezetője a legtöbb szolgálatot teljesítő polgárőröket szólította színpadra a dicsérő oklevél átvételére. Simon Ottó polgármester az OPSZ emlékérmét vehette át Csóra Györgytől, annak elismeréseként, hogy az általa vezetett településen a polgárőrség kimagasló munkát végzett. Végül emléklapot kaptak mindazon személyek, akik az elmúlt 25 évben az izsófalvai polgárőrség soraiban tevékenykedtek. Megható pillanatokat éltünk át, amikor az elhunyt polgárőrök posztumusz elismerését átvették a családtagok.
Ezt követően megindult a műsorfolyam, amely a Crazy Dance tánccsoport fergeteges latintánc-műsorával kezdődött. Nagy érdeklődés kísérte a Ruda-Kai egyesület karate-bemutatóját, amely a sportág kyokushin ágazatából adott ízelítőt. Leblanc Győző és Tóth Éva operett- és dalműsora elbűvölte a műfaj szerelmeseit, akik nagy tapssal jutalmazták az országos hírű művészek produkcióját. A délután, illetve az est hátralevő részében két rockegyüttes lépett a színpadra, akikre nem csak a fiatalok, hanem az ifjúságát felidéző idősebb korosztály is kíváncsi volt. A Putnok környéki zenészekből álló Viharmadarak mintegy „előzenekara” volt a szombathelyi híres Lord zenekarnak, amely az idén ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. A Lord műsorára hatalmas tömeg gyűlt össze a színpad előtt, az együttes rajongói messziről is eljöttek Izsófalvára, hogy tapsoljanak kedvenceiknek. A koncert végén Simon Ottó polgármester „születésnapi” tortát adott át az együttesnek a közönség nagy tapsa kíséretében.
A Lord zenekar műsorával zárult a III. Izsófalvai Falunap, amely kitűnő időben, jó hangulatban és sokak részvételével zajlott le. Köszönet mindenkinek, akik részt vettek a szervezésben, az előkészítésben és a lebonyolításban!
A falunapra egész nap folyamatosan érkeztek a megívott vendégek: a környékbeli települések polgármesterei, jegyzői, megyei és járási intézmények vezetői és mások. Meglátogatta a falunapot Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke is.
A mellékelt fotókat Simonné Veres Kinga készítette.


HIRDETMÉNY
2016. szeptember 15.

Földtulajdonosi gyűlés 2016.10.19.08.00. További részletek»

Közgyűlés. 2016.10.18.14.00 További részletek»


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016 szeptember 12.

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én ( csütörtökön)15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016 szeptember 12.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 90.§-a alapján a nemzetiségi Képviselő-testület 2016. szeptember 12-én (hétfőn) 15.00 órakor nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


Izsó Miklós Emlékhét
2016. augusztus 25.
További programok a képre kattintva

HIRDETMÉNY
2016. szeptember 1.
Földtulajdonosi gyűlés. További részletek»

HIRDETMÉNY
2016. augusztus 15.
Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beállításáról 

HIRDETMÉNY
2016. július 8.

HIRDETMÉNY
2016. június 13.

III. Izsófalvai FALUNAP
2016 augusztus 22.
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

III. IZSÓFALVAI FALUNAP 2016.szeptember 10. /MEGHÍVÓ
2016. augusztus 22.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a
2016. szeptember 10-én, szombaton 10 órai kezdettel tartandó
III. IZSÓFALVAI F A L U N A P

rendezvényeire a Sportpályára

P R O G R A M
10.00 órától folyamatosan: Óriáscsúszda, ugrálóvár és körhinta Játszóház – gyöngyfűzés, agyagozás és más kézműves foglalkozások Sportversenyek, játékok gyermekeknek
10.30-tól folyamatosan: Bemutatók–tűzoltók, rendőrök, mentők, lovasok és mások
13.00 órakor: SIMON OTTÓ, Izsófalva Nagyközség polgármestere köszöntője
Elismerés átadása a legtöbb szolgálatot teljesítő polgárőr részére
13.15 órától: A helyi és a környékbeli művészeti csoportok műsora.
Közreműködők:
- Az izsófalvai és a rudabányai mazsorett-csoportok
- Az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház Nyugdíjas Klubjának énekkara
- Az izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ének- és tánccsoportja és mások
14.15 órakor: A rudabányai RUDA-KAI egyesület karate-bemutatója
Kerepesi István vezetésével
15.00 órakor: ŐRÜLT KARNEVÁL. A Crazy Dance tánccsoport latin táncműsora
16,00 órakor TÓTH ÉVA és LEBLANC GYŐZŐ operett-műsora
17.00 órakor: A VIHAR MADARAK ZENEKAR koncertje
19.00 órától: A LORD EGYÜTTES koncertje
21.00 órakor: A FALUNAP zárása
A műsorok közötti szünetekben DJ BaZso szórakoztatja a Falunap látogatóit
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Műsor- és kezdési időpont-változás lehetséges!
Rossz idő esetén a kulturális programok az Izsó Miklós Művelődési házban kerülnek
megrendezésre!»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2017 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.