Hírek arhívum 2008

 
Karácsonyi Istentisztelet a Református Templomban
2008. december 30.

December 23-án 17 órakor került sor a karácsonyi istentiszteletre az izsófalvai református templomban, amely ezalkalomból zsúfolásig megtelt a helyi és a környékbeli településekrol érkezett hívekkel. A szépen feldíszített templomot a karzat elott felállított hatalmas karácsonyfa és a szószék mellett elhelyezett, a bethlehemi jászolt ábrázoló 4x2-me-es festmény uralta. Gál Katalain lelkész igehirdetése után az iskolás gyerekek a karácsonyról szóló verseket szavaltak az ünnep tiszteletére.


Befejezõdött az Adventi rendezvénysorozat Izsófalván
2008. december 22.

December 21-én, vasárnap meggyújtották a negyedik gyertyát is az Izsófalva fõterén elhelyezett hatalmas adventi koszorún, s ezzel véget ért az a rendezvénysorozat, amelyet a helyi református egyház, a Közös Út Nõi Szervezet és az önkormányzat közösen szervezett a karácsonyi készülõdés jegyében. A gyertyák meggyújtására a karácsonyt megelõzõ négy vasárnap délutánján a község egy-egy jeles személyiségét kérték fel a szervezõk. Elõtte minden alkalommal ünnepi mõsorra került sor a református egyház gyülekezeti termében, a koszorúnál pedig szavalatok és karácsonyi énekek hangzottak el a nõi egyesület tagjainak elõadásában. Az érdeklõdõket szeretetvendégség is fogadta: süteményekkel és teával kedveskedtek a megjelenteknek, az utolsó gyertya fellobanása után pedig a mûvelõdési ház klubtermében baráti beszélgetés keretében látták vendégül a rendezvénysorozat szervezõit és közremûködõit. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az ilyen formában elsõ alkalommal megrendezett adventi ünnepségsorozat nagy sikert aratott Izsófalván, amit az is bizonyít, hogy vasárnapról vasárnapra egyre többen vettek részt a rendezvényeken. A mellékelt képek szintén errõl tanúskodnak.


Újabb Izsófalvai vonatkozású könyv olvasható a MEK-ben
2008. december 8.

November 5-tõl az Országos Széchenyi Könyvtár által mûködtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban teljes egészében olvasható Szana Tamás: Izsó Miklós élete és munkái címû, 1896-ban megjelent könyve. Ez volt a mûvész elsõ, önálló kötetként megjelent élet- és pályarajza. A könyvet az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Emlékház munkatársai digitalizálták és juttatták el a MEK-be. Így most már összesen 6 izsófalvai vonatkozású könyv szerepel a világon bárhol olvasható elektronikus könyvtár állományában! Emlékeztetõül a korábban felkerült munkák: Mozaikok Izsófalva múltjából, Szénbányászat Izsófalván, Izsó Miklós. Bibliográfia. Magyar András: Az Ormospusztai Munkások Olvasókörének története és Weisz Anna: Izsó Miklós élete és muvészete. A közeljövoben újabb könyvek és tanulmányok elektronikus formában történõ megjelentetését tervezik a mûvelõdési ház munkatársai.


ADVENTI ÜNNEPSÉGSOROZAT IZSÓFALVÁN
2008. december 2.

2008. november 30-án, vasárnap adventi ünnepségsorozat vette kezdetét Izsófalván. Délután 3 órakor a református egyház új gyülekezeti termében adventi irodalmi musort adtak a miskolci Lévay József Gimnázium 9. e. osztályos tanulói, majd a község központjában levõ Millenniumi Parkban adventi gyertyagyújtásra került sor. Az utóbbi rendezvényt a KistérségiKözös Út Nõi szervezet rendezte. A tagjaiból alakult kórus az alkalomhoz illõ dalokat adott elõ Müller Márta mûvésztanár zongorakíséretével. Õk készítették a hatalmas adventi koszorút és a nagyszámú résztvevõ megvendégelésére szolgáló teát és süteményeket is. A koszorún levõ négy gyertya közül az elsot közösen gyújtotta meg Fodor Albert, Izsófalva polgármestere, Gál Katalin református lelkész és Kalóczkai Gábor római katolikus plébános. A karácsonyig hátralevõ vasárnapokon is fellobban majd egy-egy gyertya. Meggyújtásukra a községben élõ, köztiszteletben álló személyeket kértek fel.


IDÕSEK ESTÉJE IZSÓFALVÁN
2008. december 1.

A Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. november 26-án Idõsek Napját rendezett, melyen ajándékmûsorral várták a település idõs polgárait. Az óvodások és az általános iskolások köszöntõjét követõen GÚR NÁNDOR országgyûlési képviselõ mondott ünnepi beszédet, majd a Dobi-házaspár zenés mûsorát hallgathatta meg a nagyszámú jelenlévõ.


 
Adventi ünnepség
2008. november 27.

Tisztelt izsófalvai Lakosok!

A Kistérségi Közös Út Direkt Nõi Szervezet adventi ünnepségsorozatra hívja a falu lakóit.
Az Izsó Miklós Emlékparkban elhelyezett adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtására 2008. november 30-án (vasárnap) délután 16.30 - kor kerül sor, melyet Fodor Albert nagyközségünk polgármestere, Gál Katalin református lelkésznõ és Kalóczkai Gábor katolikus plébános közösen gyújtanak meg. Ezt követõen Karácsonyig, minden vasárnap délután 16 órára várjuk az érdeklõdõket.

A második adventi gyertya meggyújtására felkértük Dr. Papp Lajost településünk háziorvosát, díszpolgárát.

A harmadik alkalommal Veresegyházy András nyugdíjas pedagógus tisztel meg bennünket.

Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtását Bibliák István volt polgármester végzi el.

Civil szervezetünk adventi dalok elõadásával, majd mézes sütemény és meleg tea kínálásával teszi az ünnepi hangulatot meghittebbé.

Szeretettel várjuk Önöket, készüljünk együtt a Karácsonyra!

A KÚT Vezetosége

A Véradókat köszöntötték Izsófalván
2008. november 24.

November 21-én, pénteken a Magyar Vöröskereszt Izsófalvai Alapszervezete ünnepséget rendezett az Izsó Miklós Muvelodési Házban, amelyre a sokszoros véradókat hívták meg. Újháziné Tóbi Ilona, a Kazincbarcikai Városi Vöröskereszt-szervezet titkára, majd Pipoly Imréné helyi vk-titkár köszöntötte a megjelenteket. Azok a véradók, akik eddig 10, 20, 25, 30, 40, 50 és 60 alkalommal adtak vért, emlékérmet és ajándékot kaptak. Az ünnepség után a résztvevok (mintegy 50 fo) közös vacsorán vettek részt, utána pedig kötetlen beszélgetésen elevenítették fel az elmúlt évek helyi vöröskeresztes emlékeit.


Idõsek Estéje Izsófalván
2008. november 24.

November 26-án, szerdán este 6 órai kezdettel IDÕSEK ESTÉJÉT rendeznek Izsófalván, az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban. A helyi óvodások és általános iskolások játékos irodalmi összeállítást mutatnak be. Ünnepi köszöntot mond GÚR NÁNDOR országgyulési képviselo, majd a DOBI-HÁZASPÁR zenés ajándékmusorára kerül sor. A Nagyközségi Önkormányzat Képviselo-testülete szeretettel hívja és várja a község a település minden 60 éven felüli polgárát!


Október 23-i Ünnepség
2008. október 26.
Izsófalván október 22-én, kedden délután 4 órakor tartották meg a községi ünnepséget a nemzeti ünnep alkalmából. Az ünnepségen jelen volt Fodor Albert polgármester, Viszlai Viktor, Mucsony Nagyközség polgármestere, dr. Szécsi Ottó jegyzõ, Kovács Lászlóné, a Kalász László ÁMK igazgatója, Hasoonné Pete Mária izsófalvai intézményegység-vezetõ, Hodop Istvánné, a Szivárvány óvoda vezetõje és sok községi polgár. Hadobás Sándor mûvelõdési ház igazgató ünnepi beszéde után a Kalász László ÁMK Izsó Miklós Általános Iskolája tanulóinak mûsorát tekinthették meg az ünneplõk, majd a Szoborkertben levõ hõsi emlékmûnél tartottak koszorúzást. A Nagyközségi Önkormányzat, a Kalász László ÁMK, s Szivárvány Óvoda, a Diákönkormányzat, a Református egyház, a Katolikus egyház, az Egressy Béni Klub és az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas klubja helyezte el az emlékmunél koszorúját 1956 hõseinek és áldozatainak tiszteletére.

Csapatépítõ bográcsozás
2008. október 22.
Külföldi tapasztalataim és egyre inkább itthoni programok alapján régóta tervezem, hogy ne csak a munkát köszönjem meg a munkatársaimnak, akik segítenek a nyári bibliatáborok megszervezésében, karácsonyi mûsorok szerkesztésében, hanem ismerjük meg egymást, családjainkat egy másik oldalról is. Közös fozés, és jól, hasznosan eltöltött délután, sok-sok beszélgetés közelebb visz egymáshoz. Lehet együtt tervezni, gondolkodni, örülni. Szóval, a ma egyre inkább egymástól elidegenedo világban lehet közösséget építeni, egymásnak, egymásért olyan dolgokat csinálni, amitõl többek leszünk, feltöltõdünk, megszeretjük a másikat. Tovább»

Megérkezett a "Szent Család"!
2008. október 22
A természet búcsúzik, bár még melegen süt a Nap, de a csodálatos színben pompázó falevelek lassan elindulnak végsõ útjukra, lehullnak. Búcsúzunk mi is, emlékezünk, kivisszük az szeretet-virágait a Temetobe...
Közben pedig készülodik a tél. Hamarosan itt az Advent! A Református Gyülekezet már megkezdte elõkészületeit erre az idõszakra. Elkészült és megérkezettek a Szent Család életnagyságú alakjai, november végétõl a Templomkertben felállított Betlehemi istállóban kapnak helyet. Az "Adventi Délutánok" keretében ünnepi mûsorok, bábszínház, hangverseny, gyülekezeti nap, és persze mindenki számára mézes sütemény, illatos narancs, gyertyák, tea, forralt bor, karácsonyi zene késztet megállásra, készülodésre.
Szeretettel várunk minden segítséget, ötletet, hiszen a Falu Karácsonyára, a Mi Karácsonyunkra készülünk!
"AMILYEN AZ ADVENTED, OLYAN A KARÁCSONYOD!"

Mozaikok az Izsó Miklós Általános Iskola életébol
2008. október 22
A Tartalomból:
- IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT (2008. 09. 08 - 09. 12)
- Koszorúzás Budapesten
- Angol nyelv oktatása iskolánkban
- Elsõ osztályos tanulókról
- Néptánc
- Rudabányai kirándulás
Részletek»

Megérett, megérett...
2008. október 10

"Megérett, megérett a fekete szõlõ..." a falu szõlõsgazdái pedig már le is szüretelték azt. Az Izsó Miklós Nyugdíjas Klub tagjai segítettek egy kis csinnadrattával feléleszteni a szüreti hagyományokat.
Délután 2 órakor indult a szüreti felvonulás, melyet, lovaikat táncoltató délceg lovasok vezettek . Egyik autóból zene szólt, s csinos mazsorettes lányok követték oket. A felvonulók szekerén magyar ruhába öltözött asszonyok énekeltek és integettek a kapuban álldogáló és õket üdvözlõ embereknek.
Este 7 órakor kezdodött a szüreti táncmulatság. A bálozókat hangulatosan feldíszített terem fogadta a Mûvelõdési Házban. A falakról és a színpadról is festett szõlõfürtök /Fazekas István dekorator munkája/ termet átszelo zsinegrõl pedig valódi szõlõfürtök mosolyogtak a belépokre. Lehetett ebbõl ám lopni is, azonban a szemfüles csoszlányok bíró elé vitték, a tolvajokat, akinek fizetniük kellett a szõ lõfürtökért. A megnyitót a klub táncos lábú, magyar ruhába öltözött asszonyai táncolták. /köszönjük, és gratulálunk nekik/ a bíró pedig felolvasta a borivók tízparancsolatát. A megnyitó musor után Attilánk /az egyszemélyes zenekarunk/ a billentyûk közé csapott és elkezdõdött a hajnalig tartó tánc. Sokan voltunk, jól éreztük magunkat, és bár a tombolán sokan nem nyertünk, azért ez nem vette el a jókedvünket. Annál is inkább nem, mert a nyertes tortájából mi is részesültünk, melyet ezúton is köszönünk. Sajnos zenészünk a végén már csak ezt játszhatta: " Vége, vége, vége már, elmúlt már a nyár " Azért ne csüggedjenek: a vénasszonyok nyara még igazi nyári napsütést ígér!
Bízzunk benne!

Hodop Istvánné intézményvezeto

Mihálynapi vásár a Szivárvány Óvodában
2008. október 10
A Kalász László ÁMK. Szivárvány Óvodája hagyományaihoz hûen újra megrendezte a Mihálynapi-vásárt.
A vásárra szeptember elejétõl készültek a gyerekek és a dolgozók egyaránt.
A begyûjtött termésekbõl, növényekbõl, különbözõ anyagokból, szalvétákból stb. bábokat, apró ajándékokat, állatokat, babákat, képeket és sok minden mást készítettek. Fantáziájukra, kézügyességükre támaszkodva gyönyörû játékok kerültek ki a dolgos kezek közül. A felnõtt vendégeket kis mûsorral csalogatták a vásárba a gyerekek, hogy nagyobb kedvet kapjanak. Az idei vásáron is sok volt az érdeklõdõ. A csoportok a bevételt játékokra fordítják.
Köszönjük a részvételt.
Fazekas Istvánné

Kölyökidõ Alapítvány
2008. október 10
Óvodánkba elsõ alkalommal jelentkezett a Kölyökidõ Alapítvány, melynek munkatársai a gyermekek szórakoztatására ugrálóvárat, elektromos motort hoztak és arcfestéssel varázsolták el a gyermekeket.
Az alábbi képek magukért beszélnek, megmutatják, mivé váltak a gyermekek néhány perc alatt, s milyen nagyszerûen érezték magukat.
Hodop Istvánné
intézményegység-vezeto

ÚJABB KÖNYVEK OLVASHATÓK A MEK-BEN IZSÓFALVÁRÓL
2008. október 10
A MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) állományában újabb három, Izsófalvával kapcsolatos könyv olvasható, melyeket az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Emlékház munkatársai digitalizáltak és juttattak el az Országos Széchenyi Könyvtár által mûködtetett, a világon bárhol olvasható internetes könyvtárba.

Az alábbi három kiadványról van szó:

Izsó Miklós. Bibliográfia. Izsófalva, 2004.
Mozaikok Izsófalva múltjából. Izsófalva, 2004.
Magyar András: Az Ormospusztai Munkások Olvasókörének története. Miskolc, 1972. (Ormospuszta, a mai Ormosbánya l993-ig községünkhöz tartozott.)

A Google vagy más keresõprogramba elég beírni a MEK mozaikszót, majd a megjelenõ keresõformulába a szerzõ nevét vagy a könyv címét, és PDF-formátumban máris olvashatók a kiadványok. Így most már 5 helyi vonatkozású mu szerepel a MEK-ben. (Emlékeztetõül a korábban felkerült könyvek: Weisz Anna: Izsó Miklós élete és mûvészete, Budapest, l939; Szénbányászat Izsófalván, Izsófalva, 2005.)

Adomány
2008. szeptember 19.

Tisztelt izsófalvai lakosok!

Bizonyára sokan felfigyeltek arra, hogy a községünkben mûködõ mentõállomás épületén felújítási munkálatokat végeznek.
A központi költségvetésbol megkapott pénzösszeg kevésnek bizonyul a felújításhoz, ezért, mint önkormányzati képviselõ arra az elhatározásra jutottam, hogy adományokat gyûjtök a község lakosaitól, intézményeitõl, civil szervezetektõl, hogy a mentõállomáson dolgozó szakemberek megfelelõ körülmények között végezhessék munkájukat. Úgy gondolom, hogy a község lakosai sokat köszönhetnek az ott dolgozóknak, hiszen életet mentenek, segítséget nyújtanak, és idõben megfelelõ szakellátásra szállítják a betegeket.
Remélem, kezdeményezésem, támogatókra talál!

A mentõállomás számlaszáma: 11734152-24013752 Kazincbarcika Regionális Mentõalapítvány Izsófalva mentõállomás részére

Pénzbeli adományukat átvételi elismervény ellenében Andó Zoltánné képviselõnek adhatják át.

Köszönettel: Andó Zoltánné képviselõ


BURSA HUNGARICA
2008. szeptember 16.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata 2008. szeptember 11-én megtartott ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozásról.
A pályázatokat 2008. október 31-ig lehet leadni a mellékelt tájékozatóban leírt feltételek szerint, a mellékelt adatlapon.
Pályazati kiírások, Urlapok


A 2008. évi Izsó Miklós - Emlékhét eseményei
2008. szeptember 16.

Szeptember 8. és 12. között került megrendezésre Izsófalván a hagyományos Izsó Miklós Emlékhét, amelynek keretében kulturális rendezvényekkel tisztelgett a község nagy szülöttének emléke elõtt.
8-án, hétfõn ünnepi istentisztelettel kezdõdött az emlékhét a református templomban, azt követõen pedig megemlékezésre és koszorúzás volt az Izsó-szobornál.
9-én, kedden a község küldöttsége autóbusszal Budapestre indult, ahol a Kerepesi-temetoben levõ Izsó-síremléknél tartottak megemlékezést és koszorúzást. Ettõl a naptól látható az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház kiállítótermében a Barcikai Tuzök foltvarrás (patchwork) kiállítása, amely szeptember 30-ig lesz nyitva.
10-én, szerdán az Izsó Miklós Általános Iskolában mûvészeti és szellemi vetélkedõt tartottak a gyerekek számára, amelyen részt vettek a mucsonyi Kalász László Általános Mûvelõdési Központ iskolájának tanulói is.
11-én ismeretterjesztõ elõadást halgathattak meg az érdeklõdõk a mûvelõdési házban Izsó Miklós helye és szerepe a magyar képzõmûvészetben címmel.
12-én, pénteken ünnepi mûsort adtak névadójuk tiszteletére a Kalás László ÁMK Izsó Miklós Általános Iskolájának tanulói, amelyen szerepeltek a Szivárvány Óvoda és a mucsonyi iskola növendékei is.
A felsorolt programokat nagy érdeklõdés kísérte, s így sikeresenek és eredményesnek értékelhetõ az idei rendezvénysorozat. Köszönet illet mindenkit, aki hozzájárult megszervezéséhez és lebonyolításához.


Debrecenbe kéne menni...
2008. szeptember 5.

...igaz, nem pulykakakasért!
Gyülekezetünkben tavasszal konfirmációi fogadalmat tett ifjaink ajándék-kirándulására indultunk néhány nappal az iskolai tanév megkezdése elõtt. (gyerek, és 4 felnõtt) Célunk: a kálvinista Róma megismerése, és néhány kellemes óra a Vidámparkban. Mi felnõttek az induláskor nem is sejtettük, hogy számunkra ez a nap a KIHÍVÁS NAPJA lesz.
Tovább»


Végtelen utazás
2008. szeptember 5.

Lassan véget ér a nyár, de a mi szemünk össze- összecsillan, ha találkozunk, gyerekek és felnõttek, akik részt vettünk az 5 napig tartó bibliatáborban, augusztusban. Hiszen annyira jó volt újra együtt lenni! Kiros Eszter angol-vallástanár szakos, Berta Zoltán teológus szakos és Thimor Melinda vallástanár szakos debreceni egyetemisták délelõttönként egy csodálatos bibliai utazásra hívták a naponta összegyult 70-80 gyermeket. Zengett a templom az énekektõl, kacagástól, közösen megtanult aranymondásoktól, Zoli bácsi gitárjától. Véget nem érõ történetek, bábos és beöltözos jeleneten keresztül tanulták a gyereke Pál apostol életét, utazásait. Közben pedig kint az Templom kertben a sátorok alatt Rita néni, Csilla néni, Mata Eszter, Kinga, Kati néni, Heni néni készítették a kézmûves foglalkozások anyagait: gyöngyöt, só-liszt gyurmát, harisnyát, WC papírt, hurkapálcikát, ecseteket, festékeket, stb. Tovább»


Izsó Miklósra Emlékezünk
2008. szeptember 5.

Ünnepi Istentisztelet 2008. szeptember 8.-án délután 15 órakor.
Ígét hírdet: GAZDA ISTVÁN Borsod-Gömöri esperes
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!!!!


Augusztus 20. Izsófalván
2008. augusztus 21.

Nemzeti ünnepünk tiszteletére ökumenikus istentiszteletre került sor augusztus 20-án 16 órakor az izsófalvai református templomban. Dr. Szécsi Ottó, a község jegyzoje mondott ünnepi köszöntõt, majd a református egyház részérõl Gál Katalin lelkész, a katolikus egyház részérõl Kalóczkai Gábor plébános hirdetett igét. Ronyecz Jánosné ihletett szépségû szavalataival mûködött közre. A Himnusz közös eléneklése után sor került az új kenyér megszegésére, az ünnepség minden résztvevõje egy falat erejéig részesült belõle.


IRODALMI ADALÉK IZSÓFALVA MÚLTJÁHOZ
2008. augusztus 4.

Aki szeret olvasni, sokszor a legváratlanabb helyeken bukkan olyan adatokra, amelyek közelebbi érdeklodésére tarthatnak számot. Nemrégiben a Kortárs címu irodalmi folyóirat egyik régebbi számában (2001. szeptember) Szepesi Attila (1943) költo Egy mogul miniatúrára címu esszéjében bukkantunk az alábbi részletre, amely községünkre vonatkozik:
"...Ami ükanyámat, az említett lévai tiszttartó feleségét illeti, róla fénykép nem maradt fenn. Horváthy Zsuzsannának hívták, és a korábban Disznóshorvátnak nevezett faluból származott. Azért mondom, hogy korábban, mert ez a Borsod megyei falucska késobb - neves szülöttje, a szobrász Izsó Miklós elotti tisztelgésül - felvette a zengzetes Izsófalva nevet. Ám ükanyám születésekor még a rusztikus Disznóshorvát névvel illetik..."

Az esszébol kiderül még, hogy Horváthy Zsuzsanna férje (vagyis a lévai tiszttartó) Báthy József Zsigmond volt, s hogy az unokájuk volt Báthy Anna, a híres operaénekesno, és a rokonságba tartozott Benda Kálmán, az ismert történész is.
Szepesi Attila tehát e régi családi kapcsolat révén kötodik községünkhöz. A Horváthy család valóban szerepel az egykori disznóshorváti dokumentumokban, de közelebbit egyelore nem tudunk róla. Mivel a községrol nevezték magukat, valószínuleg középkori eredetu helyi birtokos családról lehet szó, amely az idok folyamán eltunt a községbol (elköltöztek, vagy talán férfi ágon kihaltak). Érdekes feladat lenne történetük feltárása.


Közös Út Direkt Nõi Szervezet taggyulése
2008. július 12.4.

Tisztelt Olvasó!

Tájékoztatjuk Önt hogy, 2008. július 7-én a Közös Út Direkt Nõi Szervezet megtartotta soron következõ taggyûlését. Rendezvényünket megtisztelte Lukács András, a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés Tanácsnoka, aki egyben pártoló tagtársunk.
A tanácskozás napirendi pontjai között szerepelt az egyesület cégbírósági bejegyzésének elindítása, melyet a közgyûlés támogatott, elfogadott. Ezt követõen az egyesület elnöke, Hasoonné Pete Mária lemondott elnöki tisztségérõl – egyéb elfoglaltságai miatt –, és javaslatot tett az új elnök személyére. A közgyûlés egyhangúlag elfogadta Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella jelölését, aki vállalta, hogy az egyesületet, mint civil szervezetet úgy kívánja irányítani, hogy teret adhasson minden olyan rendezvénynek, elõadásnak, fórumnak, melyek segíti a jó döntések meghozatalát, mind települési, mind kistérségi szinten. Harmadik napirendi pontként, az egyebekben a 2008. július 11-ére szervezett bogácsi kirándulásról, valamint a 2008. augusztus 29-30-i szögligeti KÚTAS Napokról, azok szervezési feladatairól esett szó. Mindkét rendezvény az egyesület közösségfejlesztését szolgálja, melyrol késobb képes beszámolóval tájékoztatjuk a honlap olvasóit.
Az egyesület közössége szeretettel várja azon hölgyek és pártoló férfiak jelentkezését a szervezetbe, akik fejében már régen ott van a gondolat, miszerint: "Tenni kellene valamit közösen a településünkért, térségünkért annak érdekében, hogy jobban érezhessük magunkat Észak Magyarország e csücskében!"

A KÚT Egyesület vezetosége
Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella elnök

Köszönet a segítségért!
2008. július 12.

Hétfõn este Izsófalvát évtizedek óta a legsúlyosabb viharkárok érték, amelyek elhárításában a helyi tuzoltó- és polgárõr-egyesület tagjai, valamint az önkormányzat dolgozói oroszlánrészt vállaltak. Nekik köszönheto, hogy viszonylag gyorsan és zökkenõmentesen helyreállt a normális életrend a községben. Önzetlenségükért, áldozatvállalásukért ezúton mondunk köszönetet a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete és a település minden lakója nevében.


Majorette találkozó Szendrõben
2008. július 12.

Megrendezésre került a XI. Borsod-megyei mazsorett találkozó Szendrõben, amirõl mi sem maradhattunk le. Nagyon örültünk a meghívásnak. Heteken keresztül készültünk a fesztiválra,hogy megmutathassuk, mennyit fejlodtünk az utóbbi egy évben. Reggel 9-kor indultunk és érkezés után elkezdtünk készülodni. A 11-kor kezdõdõ menettánc volt az elsõ fellépésünk, ezt követte a színpadi tánc majd a gálamûsor. A menettánc Szendrõ fõterén kezdõdött, ahol az összes csoport felvonult, és bemutatkozott a népes közönség elõtt. Az izgalmak ellenére sikeresen túléltük az elsõ produkciót. A színpadi táncnál sokkal oldottabbak voltunk, ez látszott a mozgásunkon, az arcunkon,és ezt a közönség hatalmas tapssal díjazta. Ami az idojárást illeti, ellenünk fordult,de a végsõgyõzelem a miénk lett, "szembe szálltunk a széllel", hogy a szalagvarázsunk is jól sikerüljön. Csoportunkból 3 lány vett részt a Fesztivál Szépe versenyen. Ebben az évben nem sikerült elhoznunk a díjat, de emiatt nem szomorkodunk. Fel a fejjel!!!- mondta tánctanárunk, Heni.»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.