Hírek Archívum 2010
 
Az izsófalvai Adventi koszorú második és harmadik gyertyája is fellobbant.
2010. december 16.

December 5-én Riz Józsefné, a település volt jegyzõje, december 12-én pedig Hadobás Sándor, az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház igazgatója gyújtotta meg a gyertyát a szervezõ, a Közös Út Nõi Egyesület felkésésére. Mindkét alkalommal közremûködött az egyesület énekkara Müller Márta tanárnõ vezetésével. December 12-én Bári Andrásné szavalata gazdagította a programot. Az utolsó gyertyagyújtásra december 19-én, vasárnap délután 4 órakor kerül sor. Az eseményre mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

Advent 2010. december 5.
Advent 2010. december 12.

KÖZLEMÉNY
2010. december 7.

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi ünnepek miatt az anyakönyvi ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul:2010. december 21. napjáig anyakönyvi ügyben minden nap fogadjuk ügyfeleinket.Ezt követõen december 27-én és 30-án lesz anyakönyvezés,majd 2011. január 3. napjától újra minden nap tartunk ügyfélfogadást ez ügyben.Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a haláleset anyakönyvezése nem feltétele a temetésnek. Az anyakönyvezésre a temetést követõen is sor kerülhet!

Dr. Szécsi Ottó sk.
jegyzõ


Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. december 11-én (szombaton) ÜGYFÉLFOGADÁST NEM TARTUNK.
Kérjük, hogy problémájával december 13-án (hétfõn) keresse fel hivatalunkat.

A Nyugdíjas Klub Énekkarának sikeres szereplése
2010. december 7.
2010. december 4-én Rudabányán került sor a III. Borbála-napi Bányász Kulturális Találkozóra, melyen községünket az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas klubjának énekkara képviselte. A találkozón 11 település (Berente, Borsodszirák, Edelény, Kurityán, Múcsony, Rudolftelep, Vadna, Izsófalva, Rudabánya, Szendrõ, Szuhogy) 12 csoportja szerepelt. A bányászdalok mellett bányász témájú versek is elhangzottak. Az izsófalvai énekkar az elõadott dalokkal és Bencze András szavalatával nagy sikert és elismerést aratott, amihez szívbõl gratulálunk! A mellékelt két kép közül az egyiken a fellépés elõtt a nézõtéren, a másodikon pedig a színpadon láthatók az énekkar tagjai.

Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. december 7.

A TÉLI RENDKÍVÜLI IDÕJÁRÁS VESZÉLYEI
Az erõs téli lehûlés, a várható intenzív havazás az Országos Meteorológiai Szolgálat által idejében elõre jelezhetõ, ezért megfelelõ elõrelátással és gondossággal fel lehet rá készülni.
Ha azt észleljük, hogy a hõmérséklet fagypont alatti és az esõ esik, akkor számíthatunk jégréteg kialakulására, emiatt körültekintõen és fokozott óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan, mind gépjármûvel! Tartós és intenzív ónos esõ idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és faágak is letörhetnek a rájuk rakódó jég súlya alatt.Tovább»


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS IZSÓFALVÁN
2010. november 29.

Izsófalván, a Millenniumi Parkban harmadik alkalommal kerül sor az adventi gyertyagyújtás-sorozatra a karácsonyt megelõzõ négy vasárnapon, a Közös Út Nõi Egyesület szervezésében. Az elsõ alkalommal, november 28-án délután 4 órakor Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella, az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket, majd az egyesület énekkara az alkalomhoz illõ dalokat adott elõ Müller Márta tanárnõ vezetésével. Az elsõ gyertyát Fodor Albert polgármester gyújtotta meg. Végezetül a hagyományoknak megfelelõen süteménnyel, teával és borral vendégelték meg a jelenlévõket.


DR. PAPP LAJOS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK AVATÁSA
2010. november 29.

November 28-án 15 órakor került sor Izsófalván, egykori munkahelyének, az Egészségháznak a falán Dr. Papp Lajos, a község májusban elhunyt háziorvosa emléktábláját, amely helyi polgárok kezdeményezésére, közadakozásból valósult meg. Az ünnepségen részt vettek: dr. Daher Pierre országgyûlési képviselõ, továbbá a község vezetõi, Fodor Albert polgármester és dr. Szécsi Ottó jegyzõ, a képviselõ-testület tagjai. A családtagok, a barátok, a tisztelõk és a lakosság körébõl mintegy százan jelentek meg. A doktor úr életútját és 45 éves izsófalvai munkásságát méltató beszédek után fiai, Csaba és Róbert leplezték le az Urbánszki András kõfaragó-mester által készített emléktáblát, melyet Trestyánszky József római katolikus lelkész szentelt fel. Ezután az ünnepség résztvevõi elhelyezték koszorúikat, virágaikat az emléktáblánál.


IDÕSEK ESTJE IZSÓFALVÁN
2010. november 29.

November 24-én Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Idõsek estje rendezvényt tartott, melyre meghívást kapott a település minden 65 év feletti polgára. Közülük mintegy százharmincan vettek részt az eseményen, melynek keretében több mint egyórás ünnepi mûsorra került sor, azt követõen pedig a résztvevõk szerény vendéglátásban részesültek.
Fodor Albert polgármester mondott ünnepi köszöntõt, majd az óvodások és az általános iskolások mutatták be mûsorukat. Az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház mazsorett-csoportjai táncukkal nagy sikert arattak. Vendégként fellépett a rudabányai Rozmaring Asszonykórus is. Az ünnepeltek közül Bári Andrásné és Hronyecz Jánosné szavalattal gazdagították a programot. A köszöntõ-mûsor után szendviccsel, üdítõvel és süteménnyel vendégelték meg a jelenlévõket. A rendezvény teljes költségét támogatásokból, adományokból biztosították a szervezõk.


ADVENTI MEGEMLÉKEZÉSEK
2010. november 22.

Idén is szeretettel várja a község kedves lakóit Adventi megemlékezéseire a Közös Út Nõi Egyesület.
November 28. 16 óra
December 5. 16 óra
December 12. 16 óra
December 19. 16 óra


Általános Iskola
2010. november 22.

ÕSSZEL, MINT MINDEN ÕSSZEL, AZ IZSÓ MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA IS KAPUT NYITOTT
Kinyitotta a tudás kapuját, hogy mindazok, akik a tanév folyamán közös munkánk részesei kívánnak lenni, együtt éljék - intézményi szabályokhoz kötötten - a közös célokat és értékeket képviselõ mindennapokat.

Szeretettel ajánlom figyelmükbe az "iskola" menüpontot, amelyben az intézményrõl szóló képes-szöveges információkat kívánjuk Önökkel megosztani.

Lukács-Pete Mária
intézményegység-vezetõ


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. november 16.

AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE! Most kezdõdik el a vásárlási láz, amikor ajándékvásárlási, bevásárlási szándékkal megrohamozzuk a boltokat, piacokat, nagyáruházakat, karácsonyi bazárokat. Ott lapul a nagyobb összegû készpénz, és a bankkártya a zsebünkben, a táskákban, illetve a megszerzett árú a kocsinkban. Sajnos a statisztika számai azt jelzik, hogy nem fordítunk kellõ figyelmet értékeink védelmére. A bûnelkövetõket vonzza a vásárlási forgatag, gyakran találnak kedvezõ alkalmat bûnös szándékukmegvalósításra ezekben a hetekben. Tovább.....


Élelmiszersegély-osztás Izsófalván
2010. november 16.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2010. november 15-én ismét élelmiszercsomaggal támogatta a rászorulókat. Az EU élelmiszersegély osztása november 16-án vette kezdetét. A 63. életévüket betöltött nyugdíjasok részesültek adományban. Izsófalván kívül több nehéz helyzetben lévõ település kapott csomagot. Detre László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa koordinálta a liszt-, kukorica-, tészta szállítmány elosztását. A község önkormányzatának vezetõi, valamint Izsófalva lakosai hálásak a segélyszervezet nyújtotta támogatásért.


Vagyonvédelmi Hírlevél
2010. november 2

Módszertani útmutató a kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett lopásokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati lehetõségekrõl, a megváltozott jogi környezet tükrében. Tovább.....


1956-os ünnepi megemlékezés
2010. október 27.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezés 2010. október 22-én, délelõtt 11 órai kezdettel került megrendezésre az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban. A megemlékezést nagy érdeklõdés övezte. A Kalász László ÁMK izsófalvai tagiskolájának tanulói színvonalas ünnepi mûsort adtak, amelyben szerepelt az Izsó Miklós Általános Iskola pedagógusainak, dolgozóinak énekkara is.
Hadobás Sándor, az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház igazgatója felidézte az 54 évvel ezelõtti eseményeket, utalva a község, illetve környezõ településeink neves szülötteinek szerepére – az események megörökítése, szemléltetése kapcsán.
Az ünnepi megemlékezés koszorúzással zárult: a település intézményeinek, szervezeteinek képviselõi a szoborkertben helyezték el virágaikat. A község vezetõi és a helyi képviselõ-testület tagjai; a Kalász László ÁMK pedagógusai és növendékei; a Magyar Vöröskereszt helyi képviselõi; az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház- valamint az Egressy Béni Mûvelõdési Ház Nyugdíjas Klubjának tagjai; illetve a katolikus egyházközösség képviselõi koszorúztak.


SZÜRETI FELVONULÁS 2010
2010. október 19.

Megalakult Izsófalva Nagyközség Önkormányzat
2010. október 19.

2010. október 18-án megtartotta alakuló ülését Izsófalva Nagyközség Önkormányzata.
Az ülést Bibliák István korelnök vezette. Várnai István, a Helyi Választási Bizottság elnöke elõtt esküt tettek a megválasztott képviselõk, és átvették megbízólevelüket. Ezt követõen Fodor Albert újonnan választott polgármester tette le hivatali esküjét a képviselõtestület elõtt, majd ismertette a következõ 4 évre szóló programját.

A testület megválasztotta bizottságait, az alábbiak szerint:
Egészségügyi, Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Elnök:
Andó Zoltánné képviselõ
Tagok:
Galyas András képviselõ
Simon Lórántné képviselõ
Pénzügyi Bizottság
Elnök:
Galyas András képviselõ
Tagok:
Bibliák István képviselõ
Hodop Istvánné képviselõ
Alpolgármesterré Ötvös Béla képviselõt választották.

A megválasztott polgármester és képviselõk munkájához sok sikert kívánunk.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. október 14.

Munkakeresõk Vámszedõi
- Csalóka hirdetések» Tovább...


Pályázati Felhívás
2010. október 12..

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Köztisztviselõk jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
szociális ügyintézõ munkakör betöltésére.
További részletek»


VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

IZSÓFALVA TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás

A polgármester Fodor Albert FÜGGETLEN jelölt lett.

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve
Jelölõ szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
%
1
Fodor Albert FÜGGETLEN 421 54,32
2
Gyöngyösi Róbert JOBBIK 78 10,06
3 Papp Róbert FÜGGETLEN 40 5,16
4 Simon Ottó FIDESZ KDNP 236 30,45

További részletek, eredmények»


BURSA HUNGARICA
2010. október 1.
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata ismételten úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatókat, illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalokat.

A pályázatokat 2010. október 29-ig lehet leadni a mellékelt ûrlapokon, a mellékelt tájékoztatóban leírt feltételek szerint.
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS»
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÛRLAP»
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÛRLAP»


Egészségügyi Alapellátás Korszerûsítése Izsófalván
2010. szeptember 23.

Statisztikai adatok
2010. szeptember 23.

VALÓTLAN BEJELENTÉSEK
2010. szeptember 17.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Szabálysértésekrõl szóló 1999.évi LXIX. Törvény 153.§-ában meghatározott VALÓTLAN BEJELENTÉS törvényi tényállása a következõk szerint módosult:Tovább»


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. szeptember 10.

ELZÁRÁSSAL IS BÜNTETHETÕK A KISEBB ÉRTÉKÛ LOPÁSOK ELKÖVETÕI
AZ ELFOGÁSTÓL, TETTENÉRÉSTÕL AZONNALOS ÚT A FOGDÁBA!!Tovább...


VÁLASZTÁS 2010
2010. szeptember 3.

Izsófalva Nagyközség Helyi Választási Bizottsága tájékoztatja a tisztelt választópolgárokat, hogy Izsófalva Nagyközségben az alábbi képviselõ- és polgármesterjelöltek vetették magukat nyilvántartásba a 2010. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választására:
Kimutatás a polgármester és a képviselõjelöltekrõl»

RÉSZLETES PÉNZÜGYI JELENTÉS
Izsófalva Nagyközség önkormányzatának pénzügyi helyzetérõl, az elmúlt években (2006-2010) keletkezett, késõbbi éveket terhelõ pénzügyi determinációkról, kötelezettségekrõl
. Letölthetõ»


Izsófalvával kapcsolatos könyvek a honlapon
2010. augusztus 6.

Községünk honlapján mostantól 8 Izsófalvával kapcsolatos könyv olvasható pdf-formátumban. Ezekbõl szinte teljes képet kaphatnak az érdeklõdõk a település múltjáról, nevezetes személyiségeirõl, eseményeirõl, hagyományairól stb. A könyvcímek a következõk:

Mozaikok Izsófalva múltjából. 2005.
Szénbányászat Izsófalván. 2006.
Magyar András: Az Ormospusztai Munkások Olvasókörének története. 1971. (Ormospuszta, a mai Ormosbánya 1993-ig községünk része volt.)
Szana Tamás: Izsó Miklós élete és munkái. 1897.
Weisz Anna: Izsó Miklós élete és mûvészete. 1937.
Goda Gertrud: Izsó Miklós. 1993.
Izsó Miklós. Bibliográfia. 2004.
A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája. 2010. (Izsófalvára vonatkozó bibliográfiai adatokkal.)

Az izsófalvai vonatkozású nyomtatott források gyûjtését és digitalizálását az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Emlékház munkatársai végezték. A munkát folytatják, s várható, hogy a közeljövõben újabb honismereti anyagok kerülnek a honlapra. A könyvek letölthetõk itt»


ÉRTESÍTÉS
2010. augusztus 2.

Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a rendelési idõ szabadság miatt megváltozott.
Helyettes orvos: Dr. Sárkány Ferenc, Ormosbánya
Telefon: 356-240
Izsófalván rendel:
Hétfõ: 11.00-tól
Csütörtök: 10.00-tól
A többi napon sürgõs esetben Ormosbánya orvosi rendelõben látja el a betegeket. A helyettesítés ideje: 2010.08.02-2010.08.15.
Megértésüket köszönjük!

Izsófalva, 2010. augusztus 02.

Dr. Sivák József
helyettes orvos


Tisztelt Betegeink!
A FOGÁSZATI Rendelés SZABADSÁG miatt SZÜNETEL !
2010. 08. 02.- tõl - 2010 . 08. 06. - ig
Sürgõsségi betegellátás
Alberttelepen a Fogászaton
Hétfõ: 1300-1500-ig

Kedd :80
0-1000-ig
Szerda: 1300-1500-ig
Csütörtök0800-1000-ig
Péntek : 800-1000-ig
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Betegeink!
A FOGÁSZATI rendelés szabadság miatt SZÜNETEL!
2010. 08 . 09. - tõl - 2010. 08. 13. - ig
Sürgõsségi betegellátás
Kurityánban a Fogászaton
Hétfõ: 1300-1600-ig
Kedd :800-1100-ig
Szerda:800-1100-ig
Csütörtök:1300-1600-ig
Péntek : 800-1000-ig
Megértésüket köszönjük!

 
Önkéntes tûzoltóink nagy sikere
2010. július 15.
A július 10-én Mezõcsáton megrendezett megyei tûzoltóversenyen - a hagyományokhoz híven - sikeresen szerepelt az Izsófalvai Önkéntes Tûzoltóegyesület csapata: a felnõtt kategóriában 10 résztvevõ közül az I. helyezést érte el! A gyõztes csapat tagjai: Andó Zoltán, Csillag Ákos, Szert Zoltán, Nyíri Tibor, Tóth István, Tóth Ádám, Szabó Miklós. A versenyre Soltész János ÖTE-parancsnok vezetésével készültek fel a fiatalok. Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk a községünk hírnevét öregbítõ siker minden részesének! Képeink a verseny legérdekesebb pillanatait örökítették meg.
A verseny elõtt a csapatok között új egyenruhájukban sorakoztak fel az izsófalvaiak.
A verseny elõtti feszült pillanatokban még egyszer megbeszélik a teendõket.
Megkezdõdött a verseny, az izsófalvai fiatalok feszülten figyelik a többi csapat szereplését.
Az izsófalvai csapat megkezdi a versenyzést.
A csapat nagy lendülettel indult meg a cél felé, ahol kiderült, hogy az övék volt a legjobb idõ!
Soltész János parancsnok átveszi a gyõztesnek járõ oklevelet és kupát.
A gyõztes csapat. Az álló sorban balról jobbra: Tóth Ádám, Andó Zoltán, Szert Zoltán, Csillag Ákos és Soltész János parancsnok. Guggolnak, balról jobbra: Nyíri Tibor, Szabó Miklós és Tóth István.

Új gyakorlóruhát kaptak a tûzoltók
2010. július 15.
Az Izsófalvai Önkéntes Tûzoltóegyesület tagjai új gyakorlóruhát és más felszereléseket kaptak, melyek beszerzésére támogatások révén nyílt lehetõség. Képeinken az új ruhában láthatók a megyei tûzoltó-versenyre készülõ csapat tagjai. Középen Soltész János parancsnok áll.

Átadták a Szabadfalvi József-díjat
2010. július 12.

A megyei múzeum egykori igazgatójáról elnevezett díjat idén Hadobás Sándor, a rudabányai Bányászattörténeti Múzeum vezetõje kapta, szakterületén nyújtott kiemelkedõ eredményéért. Ahogyan az Észak-Magyarország címû napilap is beszámolt róla, az öttagú kuratórium által odaítélt díjat a Herman Ottó Múzeumban vehette át községi mûvelõdési házunk igazgatója.
Sikeréhez ezúton is szívbõl gratulálunk.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. július 8.

A NYÁR VESZÉLYEI
Itt a nyár, a pihenés és a nyaralás ideje, amikor próbálunk kikapcsolódni a hétköznapok világából. Aki teheti, megcélozza a strandokat, wellness-központokat vagy a természetes vízpartokat. Általában magunkkal visszük a kényelmünket biztosító értékeinket, készpénzt, bankkártyát, üdülési csekket vagy mûszaki cikkeket (fényképezõgép, MP-4, mobiltelefont) és természetesen ékszert, kulcsokat. Sajnos a körültekintést és óvatosságot nem spórolhatjuk meg ezekben a napokban sem, mert a strandszarkák a meleg napokon is "dolgoznak" és hidegzuhanyként érhet bennünket cselekményük
eredménye.Tovább»

SZERVEZETSZERÛEN ELKÖVETETT EBLOPÁSOK
Kutyatenyésztõket vettek célba a tolvajok! Lelkesen indult megszokott útjára a napokban kora reggel egy tiszaújvárosi kutyatenyésztõ férfi a közeli Nagycsécs községben lévõ ingatlanához, hogy megetesse a tucatnyi fajtiszta, eladásra szánt angol buldog kutyakölyköket és az anyaállatot. Amikor megérkezett megdöbbenve vette észre, hogy az éjjel behatoltak a lakóingatlanába a kerítést, az ablakot felfeszítették és elvitték a kutyakölyköket. A kára meghaladja az 1 MFt-ot. Tovább»


Tájékoztató
2010. július 7.

Tisztelt Lakosaink!

Az Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási ZRt. 2010. évben is folytatja "házhozmenõ zsákos" szelektív hulladékgyûjtési szolgáltatását településünkön. A megnövekedett feladatok miatt a szelektív hulladékgyûjtés menetrendje a következõképpen alakul 2010 júliusától:

július 05.; 19.
augusztus 02.;16.;30.
szeptember 13.;27.
október 11.;25.
november 08.;22.
december 06.;20.

Kérjük, hulladékaikat a fent megadott, hétfõi idõpontokban a már megszokott helyre és feltételekkel kihelyezni szíveskedjenek.

"TAPOSSA LAPOSRA"

Fodor Albert
polgármester


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. június 23.

SZEMBENÁLLÁS AZ ÁLLAM VALAMENNYI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI ÁGÁVAL
"Most gyertek, itt vannak, szúrjuk le a rendõröket, hozzátok a vasvillákat" (R. József)
Tisztelt Állampolgár!
"Klasszikusokat" csak eredetben szabad idézni! Ma már mindennapossá válik a hivatalos személy elleni erõszak, eddig nem tapasztalt mértéket ölt, illetve egyre agresszívabbak és csoportokba tömörülnek az elkövetõk. R. József hivatalos személy elleni erõszak bûntettével gyanúsítható, a szabadlábon védekezõ személytõl származó idézet egy cselekménysorozatkor hangzott el: Tovább...


HIRDETMÉNY
2010. június 15.

Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik segíteni szeretnének az edelényi árvízkárosultaknak, hogy pénzadományaikat a Raiffeisen Banknál vezetett számlaszámra utalhatják:

12037805-00113009-02500001


ÉRTESÍTÉS - Nõgyógyászati szûrés
2010. június 9.

Értesítjük a község nõi lakosait, hogy 2010. június 17-én, csütörtökön 10 órától nõgyógyászati szûrés lesz a Tanácsadó helyiségében. A szûrésre hozza magával személyi igazolványát és TAJ-kártyáját.
A szûrõvizsgálat ingyenes, annak költségeit Izsófalva Nagyközség Önkormányzata fedezi.

Fodor Albert
polgármester


Lakossági tájékoztatás
2010. június 4.

Ezúton tájékoztatunk minden Izsófalva irányába közlekedõ gépjármûvezetõt, hogy a községben jelenleg (2010. június 4-én de. 11 órakor) minden út járható.
Tekintettel a folyamatos esõzésre, javaslom, hogy a késõ délutáni vagy esti órákban erre közlekedni szándékozók indulás elõtt kérjenek tájékoztatást az Útinformtól a következõ telefonszámon: 1/336-2400; 1/336-2401; 1/336-2402; 1/336-2403


Gyermeknap
2010. június 1.

Verõfényes napsütéssel köszönt be a péntek május 28-án, amikor megrendezésre került a gyermeknap községünk általános iskolájában. Délelõtt csapatokba szervezõdtek a kicsik, akik segítõikkel együtt készítették el a gyermeknapi menüt: a bográcsokban fövõ étel finom illata messzire szállt, odacsalogatva az érdeklõdõket. A nevelõk, szülõk, gyermekek mindenkit szívesen fogadtak. Ebéd után vattacukrot kaptak ajándékba az ünnepeltek. Ekkor érkeztek meg a motorosok is, akiket nagy izgalommal, érdeklõdéssel fogadtak kicsik és nagyok egyaránt. Sokan kipróbálták - természetesen utasként - a csillogó gépeket.
Az egész rendezvény remek hangulatban telt, hiszen sütött a nap, szólt a zene, színes programokat kínáltak a gyermekeknek.


Eu Élelmiszersegély
2010. május 27.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ismét élelmiszercsomaggal támogatta a rászorulókat. Az EU élelmiszersegély osztására május második felében került sor. Településünkön a 63. életévüket betöltött nyugdíjasok részesültek adományban.
Izsófalván kívül még kilenc nehéz helyzetben lévõ település kapott május 20-án csomagot. Detre László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa koordinálta a liszt-, cukor-, tészta-szállítmány elosztását. Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának vezetõi, illetve a község lakosai hálásak a segélyszervezet nyújtotta támogatásért.

Fodor Albert
polgármester


Árvízi munkák
2010. május 25.

Ez év májusában rengeteg csapadék hullott rövid idõn belül országszerte – jelentõs károkat okozva több településen. Korábban már beszámoltunk róla, hogy az Ormos-patak kiöntött Izsófalván, s házakat, kerteket tett tönkre a víz. A segítõk munkája nem fejezõdött be településünk rendbetételével. A helyi polgárõrség, az önkéntes tûzoltóság ifjúsági alakulata, valamint a polgármesteri hivatal alkalmazottai fáradhatatlanul dolgoztak Edelényben is: éjjel-nappal töltötték a homokzsákokat, pénteken pedig Kazincbarcikán segítettek. Kitartó, szervezett, alapos munkájukkal kitûntek a tömegbõl. A polgármesteri hivatal dolgozói közül Csorba Attila, Szabó Tibor, Sziráczki Zoltán; a polgárõrségtõl Ifj. Barnóczki Gyula, Hornyák János, Iglai József, Kreisz Péter, Ladányi András, Rimavölgyi Bálint, Simon Olivér; az önkéntes tûzoltók közül Soltész János tûzoltóparancsnok vezetésével Csillag Ákos, Galyas Ákos, Kis Nóvé Lajos, Ifj. Szabó Miklós, Szert Zoltán, Tauschach Dávid, Tóth Ádám, Tóth István; illetve Farkas Béla és csapata vettek részt a munkálatokban.
A következõ linkekre kattintva megnézhetjük az általuk készített videókat:
http://www.youtube.com/watch?v=yM6CT-kZBCw
http://www.youtube.com/user/bigyboy336#p/a/u/0/Q1_KEjc2Tr0
http://www.youtube.com/user/bigyboy336#p/a/u/1/f4esAA3flYg
http://www.youtube.com/user/bigyboy336#p/a/u/2/jmOtzDmN_SE


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. május 25.

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
MEGÉRKEZTEK A KATASZTRÓFA VÁMSZEDÕI…
Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli
esõzések folytán a medrükbõl kilépõ patakok és folyók miatt. A kialakult árvízi
veszélyhelyzet során bajba került emberek, a károsultak megsegítésére több szervezet
hirdetett gyûjtési akciókat.Tovább...


FELHÍVÁS KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÉSRE 2010 !
2010. május 21

Tájékoztatjuk Borsod-Abaúj-Zemplén Megye valamennyi településén élõ lakosságát, hogy 2009. évben a megye közigazgatási területén az új tüdõgümõkóros (tbc-tuberculosis) megbetegedés gyakorisága határérték felettire emelkedett. Ezért az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézetének Tiszti Fõorvosa Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi településén huzamos jelleggel (állandóan, illetve ideiglenesen bejelentett) tartózkodó valamennyi 30 éves és ennél idõsebb lakossága körében Kötelezõ, ingyenes tüdõszûrõ vizsgálatot rendel el! Tovább»


Áradt az Ormos-patak
2010. május 19.

A jelentõs esõzések miatt május 16-án, vasárnap kilépett medrébõl az Ormos-patak, elárasztva az annak mentén húzódó lakóházakat, kerteket, valamint a fõutat. A helyi polgárõrség, az önkéntes tûzoltók, valamint a falu lakosai egy emberként tették dolgukat. A folyamatosan esõ csapadék ellenére szakadatlanul töltötték a homokzsákokat öregek és fiatalok egyaránt, s próbálták menteni a menthetõt. Hétfõn már javult a helyzet településünkön, a víz visszahúzódott, megkezdõdött az utak, járdák rendbetétele. Az önkéntes tûzoltóság ifjúsági alakulata továbbra is segíti a nehéz helyzetbe került embereket. Köszönjük mindannyiuk munkáját, kitartását. Jó látni, hogy mûködik még a közösség összetartó ereje - reméljük, ez megmarad az ár levonulása után is.

Köszönjük Ladányi András polgárõr fotóit.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. május 14.

ERÕSZAK a megrúgott mentõstõl a megvert tanárig
Évrõl évre mind több büntetõeljárás indul közfeladatot ellátó személyekre -mint például mentõsökre, orvosokra, tûzoltókra, buszvezetõkre, polgárõrökre- támadók ellen. A jelenség mindennapossá válása figyelmeztetõ jel. Tovább...


LOMTALANÍTÁS
2010. május 12.

Ezúton tájékoztatjuk a nagyközség lakosságát, hogy 2010. május 27-én (csütörtök) LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZÜNK

Ennek keretében az ingatlanokon felhalmozódott lomokat (bútor, rossz háztartási gépek televízió stb.) - a veszélyes hulladékok kivételével - a lakóházak elé a szemetes kukák mellék kell kirakni és ezt külön teherautó fogja összeszedni és elszállítani

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy éljen ezzel a lehetõséggel!

dr. Szécsi Ottó sk.
jegyzõ


Elhunyt Dr. Papp Lajos
2010. május 6.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete mély fájdalommal tudatja, hogy életének 71. évében váratlanul elhunyt DR. PAPP LAJOS fõorvos, Izsófalva háziorvosa, a település díszpolgára. Temetése 2010. május 7-én, pénteken 14 órakor lesz a miskolci Deszka temetõben.

A képviselõ-testület nevében:
Fodor Albert polgármester


Egészségnap az óvodában
2010. április 28..

Április 15-én délután EGÉSZSÉGNAPOT szerveztünk a gyermekeknek és a szülõknek. Célunk az volt, hogy az egészséges táplálkozásra, egészséges életmódra hívjuk fel a figyelmet. Vendégünk Szegõné Drága Mária védõnõ volt, aki tartalmas, hasznos tanácsokkal látta el a jelenlévõket. A játékos mozgásról az óvodapedagógusok gondoskodtak. Nagy sikert arattak a sorversenyek, amelyeken a gyermek-szülõ párosoknak kellett teljesíteni a feladatokat. A mozgás után alma- és sárgarépa-reszelõ versenyen mutathatták be a szülõk ügyességüket, ami még vidámabbá tette a délutánt. Aki közben megéhezett, az gyümölcs-, illetve zöldségsalátával csillapíthatta éhségét. Mindenki jóllakottan, vidáman és kicsit egészségesebben tért haza.

Hodop Istvánné
intézményegység-vezetõ


Tojásfa díszítés és húsvéti játszóház
2010. április 28..

Március 25-én a Szivárvány Óvodában második alkalommal állítottunk TOJÁSFÁT. A tavaszt, a napsütést köszöntöttük a gyermekekkel és a szülõkkel. Sok színes tojás került a fák ágaira, várva a Húsvétot és a tavaszt A gyermekek nagy izgalommal keresték az udvaron elrejtett tojásokat. A délutánt Játszóházi foglalkozásokkal folytattuk. Szép húsvéti ajtókopogtatók, hímes tojások, asztali díszek, függõk készültek, amit haza is vihettek a gyermekek. Mindenki nagyon jól érezte magát ezen a délutánon.

Hodop Istvánné
intézményegység-vezetõ


Mentõszolgálat alapítványi bálja
2010. április 20..

2010. március 20-án este 8 órakor vette kezdetét a Mentõszolgálat által megrendezett alapítványi bál Izsófalván. A bálterem vidám emberekkel telt meg, akik egész éjszaka táncoltak és önfeledten mulatoztak. Az estét a szendrõi Százszorszép mazsorett csoport nyitotta meg. Késõbb, éjféltájban sor került a tombolahúzásra is, amin rengeteg értékes ajándéktárgyat nyerhettek a vendégek amennyiben kedvezett a szerencse. A rendezvény a hajnali órákban ért véget. Távozáskor mindenki azt mondta: "Nagyon jól éreztem magam!" - ezek után reméljük, jövõre ismét sor kerül egy ilyen mulatozásra.

Nyíri Orsolya


Polgárõr-bál
2010. április 20..

Már mindenki tudja: Izsófalván polgárõrség mûködik. Ez a csapat összetartó munkát végezve vigyáz községünk rendjére és lakóira. 2010. április 17-én rendezték meg elsõ alkalommal a polgárõr-bált. A szervezõk úgy gondolták, a bálból befolyó összeget felszerelésre fordítják majd, ezzel is hatékonyabbá téve munkájukat.
A rendezvény este nyolc órakor vette kezdetét. Zöldi Zsolt köszöntõje után az izsófalvai Jázmin- és Jácint mazsorett csoportok tánca nyitotta meg a bált. Éjfélkor következett a tombolahúzás, amelynek fõdíja egy igazi kismalac volt. Vidám hangulatban telt az este, a vendégek hajnalig táncoltak. Reméljük, jövõre is összefognak a polgárõrök, és megörvendeztetnek minket egy ilyen nagyszerû mulatsággal.

Nyíri Orsolya


Új tánc-sikerek
2010. április 20..

Az izsófalvai mazsorett csoportok sorra halmozzák sikereiket. 2010. április 17-én, szombaton részt vettek a II. Szerencsi Táncmûvészeti Fesztiválon. A Jácint (kicsik) és a Jázmin (nagyok) csoportok léptek fel. A kicsiknek ez volt az elsõ igazi megmérettetésük. Új, lila-fehér ruhájukban egy kétbotos-szalagos táncot adtak elõ, amivel korcsoportjukban a III. helyezést érték el. Nagy boldogságot okozott számukra ez a siker, így egyre nagyobb lelkesedéssel táncolnak, lépnek fel rendezvényeken, és versenyeznek is. "Nagyokként" már második alkalommal vettünk részt ezen a versenyen. Egy kétbotos számot adtunk elõ, szintén új, fekete ruhánkban. A zsûri ezüstéremmel jutalmazott minket. Az egész napos fellépés után fáradtan, bár nagyon boldogan, elégedetten tértünk haza. Reméljük, jövõre is meglátogatjuk Szerencset. Köszönjük felkészítõ tanárunknak, Csordásné Kékedi Henriettnek.
A Jácint csapat tagjai: Boncsér Nikolett, Filek Cintia, Ruszó Nóra, Bujdos Mariann, Izsó Blanka, Bohó Szabina, Bartók Mónika, Gergely Viktória.
A Jázmin csapat tagjai: Lócska Szabina, Kovács Judit, Kéninger Vivien, Nyíri Orsolya.A legkisebb csoport tagjai:akik a kezdõ csapatot alkotják: Bartók Bianka, Bartók Barbara, Pató Eszter, Bacsó Boglárka, Lénárt Beatrix, Takács Zita, Szarvas Adél.

Nyíri Orsolya


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. április 20..

NEM ÁPRILISI TRÉFA
Az április hónap köztudottan a szeszélyes idõjárásról, és elsõ napja a bolondozásról, vicces történetekrõl szól. Ebbõl kiindulva állítottunk össze olyan eseteket, melyek nem hétköznapi történetek és egy kicsit különleges körülmények jellemzik. Az élet nagyon különleges helyzeteket tud produkálni, ami sokszor vicces, esetenként morbid, de mindegyikben közös, hogy a bûnözõk rendõrkézre jutottak és megérdemelt "jutalmukat" megkapták. Tovább»


Új létesítményeket adtak át Izsófalván
2010. április 1.

Március 31-én ünnepség keretében adták át Izsófalva új beruházásait: a felújított Rózsa- és Egressy-utcát, valamint a háziorvosi és a fogorvosi rendelõt. Délután 4 órakor kezdõdött az ünnepség az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban, melyen részt vett Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, Gúr Nándor, a térség országgyûlési képviselõje, Lukács András, a B.-A.-Z. Megyei Közgyûlés tanácsnoka, Fodor Albert polgármester, dr. Szécsi Ottó jegyzõ, a kivitelezõk képviselõi, az önkormányzati képviselõ-testület tagjai, az intézmények vezetõi és sok érdeklõdõ.
A Himnusz elhangzása után az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház mazsorett-csoportjának mûsora következett, majd Fodor Albert polgármester köszöntötte az átadó-ünnepség résztvevõit. Röviden ismertette az elmúlt 8 évben megvalósult izsófalvai beruházásokat, és köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segítette ezek létrejöttét. Ezután az Izsó Miklós Általános Iskola tanulóinak tavaszt idézõ vidám mûsorát tekinthette meg a közönség, A továbbiakban Varjú László államtitkár mondott ünnepi beszédet. Kiemelte az Európai Uniós támogatások jelentõségét, amelyek nagyban segítették az izsófalvaihoz hasonló beruházások megvalósulását az ország szinte minden településén. Végül Gúr Nándor országgyûlési képviselõ köszöntötte az egybegyûlteket, hangsúlyozva azokat az eredményeket, amelyek az elmúlt években születtek Izsófalván és a környék más településein is.
Az ünnepség részeként, de már a felújított létesítmények helyszínén Varjú László, Gúr Nándor, Lukács András, a község vezetõi és a kivitelezõk képviselõi vágták át a nemzeti szalagokat, jelképesen átadva a község lakóinak használatára. Éppen akkor, amikor a Rózsa utca bejáratánál került sor a szalagátvágásra, a néhány perccel korábbi zápor nyomán hatalmas, élénk színû szivárvány ívelt át Izsófalva fölött.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. március 25.

F E L H Í V Á S
Vegyük komolyan a lelki zavarban szenvedõ kijelentését !? (a közveszélyt jelentõ öngyilkosságtól az ámokfutásig)
A szerencsi rendõrkapitányságon eljárás indult közveszélyokozás elõkészülete miatt egy 34 éves nõ ellen, aki 2010 március 01-jén elmérgesedett családi vita hevében, háza udvarán egy gázpalackot szándékozott felrobbantani, a helyszínre érkezõ rendõrök jelenlétében
Elõfordult már, hogy egyesek az elmeállapotukból eredõen öngyilkossági szándéktól vezérelve megkísérelték felgyújtani vagy gázzal felrobbantani házukat, ezzel veszélyeztetve mások testi épségét.
Tovább»


HIRDETMÉNY - BEÍRATKOZÁS
2010. március 19.

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy az 1. osztályosok beíratása a 2010-2011. tanévre 2010. április 13-14. (kedd, szerda) 8.00-17.00 óra között történik.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 6 § 2. bekezdése alapján tanköteles az a gyermek, aki 2010. május 31-ig betölti a 6. életévét.
A beíratás helye:
Kalász László Általános Mûvelõdési Központ
Izsó Miklós Általános Iskola
Izsófalva, Izsó M. út 173.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

· a gyermek születési anyakönyvi kivonata
· a gyermek és szülõ állandó vagy ideiglenes lakcímet igazoló okmánya
· óvodai szakvélemény
· diákigazolvány igényléséhez 1 db fénykép és 550.-Ft
· az óvodában kiadott nyomtatványok a szükséges igazolásokkal együtt
- nyilatkozat a 2010-2011. tankönyvigénylésrõl
- nyilatkozat a halmozottan hátrányos helyzetrõl
(amennyiben a szülõ nem rendelkezik nyomtatvánnyal, a beiratkozás elõtt az iskolát keresse fel!)
Izsófalva, 2010. március

Kovács Lászlóné
intézményvezetõ


Ünnepség Március 15. tiszteletére
2010. március 17.

Nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából Izsófalva Nagyközség március 12-én, pénteken délelõtt 11 órakor tartotta meg ünnepségét az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban. Az óvodások és az iskolások mûsora után Hadobás Sándor mûvelõdési ház igazgató mondott megemlékezést. Az ünnepség zárásaként a résztvevõk koszorút helyeztek el a község 48-49-es emlékhelyeinél: Izsó Miklós és Egressy Gábor szobránál, illetve az I. és II. világháborús emlékmûnél, mint a hõsiesség és a helytállás általános szimbólumánál. Koszorúztak: Izsófalva Nagyközség Önkormányzata, az Izsófalvai Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Kalász László ÁMK Izsó Miklós Általános Iskolája, a Szivárvány Óvoda, a református és a katolikus egyház, az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas Klubja, az Egressy Béni Klub, a Magyar Vöröskereszt Izsófalvai Alapszervezete és a Kistérségi Közös Út Nõi Egyesület.


Nõnapi Bál ...
2010. március 11.

Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. március 10.

F E L H Í V Á S
Az ORFK Rendészeti és Bûnmegelõzési Intézet, valamint a Miskolci Egyetem Felnõttképzési Regionális Központjában mûködõ BMA Észak-magyarországi Regionális Bûnmegelõzési Oktatási Központ (BMA-ÉRBOK) szervezésében, együttmûködve a B.-A.-Z. Megyei Rendõr-fõkapitánysággal" Bûnmegelõzési Szabadegyetem - A gyermekek védelme" címmel 2010. március végétõl május közepéig elõadássorozat indul.
Egy-egy elõadás alkalmával az elõadók különbözõ megközelítésbõl mutatják be az adott problémát. A hallgatóknak lehetõségük van saját álláspontjuk kinyilvánítására, kérdések föltételére. Az elõadások kéthetente kerülnek megrendezésre /összesen 4 alkalom/. Tovább»


Izsófalvai autóversenyzõk
2010. március 8.

Verseny közben a Felsõtelekes és Szuhogy közötti havas úton.

Tóth Ádám (balra) navigátor és Andó Zoltán pilóta a versenyautóval.

Két fiatal izsófalvai autóversenyzõ megkezdte az idei szereplést. Andó Zoltán (pilóta) és Tóth Ádám (navigátor) február 20-21-én a Szuhogy és Felsõtelekes közötti nehéz útszakaszon megrendezett versenyen kategóriájukban az 1. helyezést szerezték meg, míg az abszolút értékelésben a 11. helyen végeztek. Következõ versenyük várható idõpontja március 20-21., helyszíne pedig Sáta-Borsodbóta-Sajómercse. A szép sikerhez gratulálunk és további hasonló eredményeket kívánunk!

A kis team tulajdonképpen csak most kezdi az igazi versenyzést; korábban technikai problémák miatt még csak elõfutóként indulhattak. Mostanra azonban elhárultak az akadályok, és a jövõben már részt vehetnek a hivatalos versenyeken is. Eddig minden költséget saját maguk fedeztek, néhány autószerelõ barátjuk (Bolló Attila, Jócsák Béla, Gulácsik Tamás) volt segítségükre az autó felkészítésében, szervizelésében. A csapatvezetõi feladatokat
id. Andó Zoltán
látja el. Köztudott azonban, hogy az autóversenyzésben támogatók nélkül nem lehet boldogulni. Ezért örömmel fogadnák vállalkozók vagy magánszemélyek bármiféle támogatását, amit õk gépkocsijukon elhelyezett reklámokkal tudnának viszonozni. A Rally Team versenyeken sokszor 10-15 ezer nézõ is megfordul, ezért a reklámozásnak ez az egyik leghatékonyabb, a legrövidebb idõ alatt a legtöbb emberhez eljutó formája. Kérik, hogy aki önzetlenül vagy a reklámozásért cserébe támogatni tudná õket, vegye fel velük a kapcsolatot a
00-36-70-3718-538-as telefonszámon!


Rendelési idõ változás
2010. március 2.

Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a rendelési idõ megváltozott 2010.03.01-jétõl.
A háziorvos Dr. Sivák József
Rendelési idõ:
Hétfõ: 12:30-15:30-ig
Kedd: 12:30-15:30-ig
Szerda: 8:00-10:30-ig
Csütörtök: 12:30-15:30-ig
Péntek: 10:30-14:00-ig

Gyógyszeríratás, injekció-beadás, kötözés, vércukormérés, beutaló kérés contr.vizsg.-ra, rendelési idõn kívül, szerdai nap kivételével minden nap reggel 8:00-tól a rendelés kezdetéig történik.
Kérjük, a rendelési idõt gyógyszeríratással ne zavarják.
Rendelési idõn kívül, indokolt és sürgõs esetben a háziorvos az alábbi telefonszámon érhetõ el: 06-30/642-85-55


Bûnmegelõzési Hírlevél
2010. február 23.

Közel 60 ponton változott a KRESZ»
A módosítás alapvetõ célja a védtelen közlekedõk, gyalogosok és kerékpárosok védelme. A közlekedési minisztérium tájékoztatása alapján tekintsük át a fontosabb változásokat.
A 2010. január 01-jével életbe lépett változások célja a szabálykövetõ magatartás erõsítése; általuk több korszerû forgalomtechnikai megoldás bevezetése is lehetõvé válik. A módosítással a legsürgetõbb, részben technikai jellegû változtatások történtek meg; egyes szabályok egyszerûsödtek, egységesedtek, új jelzõtáblák bevezetésére kerül sor.
Tovább»


Farsangi maszkabál iskolásoknak
2010. február 19.

Az elmúl hét péntekén került sor az Izsó Miklós Általános Iskola Farsangi mulatságára, melyet a Mûvelõdési Házban rendeztünk meg. A bál, a már hagyománnyá vált nyitótánccal vette kezdetét, ahol a frissen megválasztott királyi pár (bálkirálynõ: Farkas Mariann 8. oszt; bálkirály: Batyi Norbert 8.oszt.) és udvartartásuk színvonalas keringõjét csodálhattuk meg, melynek sikerében elengedhetetlen szerepe volt az õket felkészítõ tanároknak: Német Erika és Fazekas Noémi tanárnõknek. Ezután a számos ötletesnél ötletesebb jelmezes teremtett karneváli hangulatot minden kedves nézõ számára. A csoportosan és egyénileg öltözõ diákokat a négytagú zsûri finomabbnál finomabb tortákkal és tárgyjutalmakkal értékelte, melyeket a Szülõi Munkaközösség és iskolánk Diákönkormányzata ajánlott fel. Az eredményhirdetést követõen estig tartó mulatság vette kezdetét. A hangulatot csak tovább fokozta a fél hétkor tartott tombolahúzás is, melyre a beérkezett felajánlásokat ezúton is köszönjük.
Molnárné Földi Judit


SEGÍTSÜNK!
2010. február 3.

A Segíts okosan! programon túl, egy külön verseny keretében 2010. február 1. és február 28. között minden nap szavazhatunk az izsófalvai mentõállomás pályázatára. A mentõállomások között meghirdetett verseny gyõztese 250.000 Ft nyereményben részesül. A helyi mentõállomás berendezéseinek korszerûsítésére használná fel a pénzösszeget.
A cél eléréséhez nem kell mást tennünk, mint a www.segitsokosan.hu weboldalon "Az én mentõállomásom" linkre kattintanunk, majd a megfelelõ megyét és mentõállomást kiválasztva leadhatjuk voksunkat.
Támogatásunkat a következõ, nem emelt díjas sms-számon is regisztráltathatjuk: 06-20/552-4557. Fontos, hogy mind a weboldalon szavazva, mind az sms-szolgáltatást igénybe véve egy nap csupán egyszer támogathatjuk a mentõállomást.
Ezúttal rajtunk a sor, most mi segíthetünk a mentõállomás dolgozóinak! Tegyük meg: értük, értünk.


Pótszilveszteri mulatság
2010. január 27.

A közelmúltban tartotta hagyományos pótszilveszetri rendezvényét az izsófalvai Izsó Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas klubja. Erre az alkalomra meghívták mindazokat, akik munkájukhoz, tevékenységükhöz valamilyen formában támogatást nyújtanak: a község és az intézmények vezetõit, a képviselõ-testület tagjait és másokat.
A klub Izsófalva legaktívabban mûködõ civil szervezete: tagjai részt vesznek minden helyi megmozdulásban, mûkedvelõ csoportjaik és szólistáik pedig rendszeresen közremûködnek az ünnepségeken és a rendezvényeken. A mellékelt fényképek tanúsítják, hogy a pótszilveszter vendégei vidám hangulatban töltötték az estét. (Kovács Csabáné fotói.)


Új iskolánk átadó ünnepsége
2010. január 26.

2010. január 22-én került sor a felújított Izsó Miklós Általános Iskola átadására. Az ünnepség 11 órakor vette kezdetét, az épület aulájában. A Himnuszt követõen Fodor Albert, Izsófalva Nagyközség polgármestere mondott ünnepi köszöntõt, majd a Szivárvány óvoda nagycsoportosai és az iskola tanulói is elõadták színes mûsoraikat. A gyerekek elõadása mellett az ünnepség díszvendége, Gúr Nándor, országgyûlési képviselõ és Pete Mária intézményegység-vezetõ asszony is megosztotta gondolatait a hallgatósággal. Ezek után az elismerõ oklevelek átadása következett, melyeket azok a személyek kaptak, akiknek fontos szerepe volt iskolánk újjászületésében. Majd a Bel Canto nevet viselõ énekkar mûsorszámát követõen megtörtént a nemzetiszín avató szalag átvágása és az új intézmény felszentelése, megáldása is. A Szózatot követõen számos vendég tekintette meg az új épület modern tantermeit, melyek ezentúl csak még barátságosabb környezetet biztosítanak majd a gyerekek számára a tudás elsajátításához, kultúránk öregbítéséhez.

Molnárné Földi Judit


Úszás iskolásoknak
2010. január 26.

2009. októberétõl az izsófalvai iskolások ingyenes úszásoktatáson vettek részt. A Kistérségi Társulás által támogatott, három hónapon át tartó tanfolyamnak a Kazincbarcikai Városi Uszoda adott otthont, ahol tanulóink egy kitûnõ úszásoktató közremûködésével sajátíthatták el az úszáshoz szükséges ismereteket. Az oktatásra csütörtökönként került sor, s ezek a délutánok mindig izgalmasan, vidáman teltek, melyek lebonyolításában nagy segítségünkre voltak a szép számban megjelenõ szülõk és kollégák is, kiknek segítségét ezúton is köszönjük.

Molnárné Földi Judit


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA IZSÓFALVÁN
2010. január 25.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én több rendezvényre került sor Izsófalván. Délelõtt 11 órakor a felújított Izsó Miklós Általános Iskola átadási ünnepsége zajlott le (errõl külön is beszámolunk). Délután az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház kiállítótermében elõbb Barnóczki György helyi kötõdésû festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás, majd ünnepi mûsort tekinthettek meg az érdeklõdõk: felléptek az óvodások, az iskolások, valamint a község mûkedvelõ csoportjai és szólistái. A közel kétórás programot nagy tetszéssel fogadta a mûvelõdési ház nagytermét zsúfolásig megtöltõ közönség.


ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2010. január 21.

IDÕSEK VESZÉLYBEN

Csoportosan elkövetett rablás bûntett miatt indult nyomozás négy ismeretlen férfi ellen akik 2009. december 2-án 17 óra körüli idõben Ózd, Gyár úton lévõ autóbuszmegállóban rátámadtak egy 75 éves férfire, majd lefogták, a földre lökték, a kabátja zsebébõl eltulajdonították személyes iratait, valamint közel 30.000.-Ft készpénzét. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett.
Az elkövetõk felkutatása érdekében azonnal megkezdõdtek a rendõri intézkedések, kézre kerülésük esetén 5-tõl 10 évig terjedõ szabadságvesztésre számíthatnak.

További részletek»


Tájékoztató fogászati rendelés változásról
2010. január 21.

Tisztelt Betegeim!

Tájékoztatásként közlöm, hogy 2010 január 20-tól Izsófalva Fogászati Rendelõben komplex Info-kommunikációs akadálymentesítés építészeti munkálatai kezdõdnek. A kivitelezõ elõzetes tájékoztatása alapján a project a rendelési idõt érintõ várható befejezési határideje 2010.február 08. Ezen idõszak alatt a fogbetegek a következõ helyeken és idõpontokban vehetik igénybe a sürgõsségi fogászati ellátásokat.
További részletek»


Tájékoztató
2010. január 11.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv ÉMOP - 2007 - 3.1.3 támogatási rendszeréhez, vidékfejlesztési programot kiegészítõ településfejlesztési konstrukció keretében a már évek óta kiemelt fontosságú feladatként szereplõ Egressy és Rózsa belterületi utcák korszerûsítése munkái támogatására.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató képviseletében eljáró Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség a projektet 22 715 eFt összegû támogatásra érdemesnek ítélte. A 25 239 eFt elszámolható összköltségû beruházáshoz az önkormányzat 10% önerõt biztosít. A fejlesztés eredményeként 4 375 m2 útburkolat újul meg, a hozzá kapcsolódó 2 170 m
2 padkarendezéssel.
A kivitelezés 2009. október hónapban megkezdõdik, melynek tervezett befejezési határideje 2009. november. További résztelet a projektrõl»


EGÉSZSÉGNAP
2010. január 14.

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nõgyógyászati rákszûrés a mai napon- a vizsgálatot végzõ orvos megbetegedése miatt - elmarad.
A szûrõvizsgálat helye és ideje: Tanácsadó - 2010. január 19. kedd, 9 óra.

Izsófalva, 2010. január 14.


Egyenlõ bánásmód hatóság
2010. január 6.

MEGNYÍLT AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!

TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001 A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erõsítése.

Munkatársunk -dr. Hronszky Regina, a Kazincbarcikai Kistérségi Társulás Iroda (Kazincbarcika, Rákóczi tér 6.) 2010.01.13. napján szerdán 8.00 és 11-00 között megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehetõségei vannak a jogérvényesítésre.
Plakát letölthetõ»


MEGHÍVÓ - EGÉSZSÉGNAP
2010. január 6.

IZSÓFALVA ÖNKORMÁNYZATA a MISKOLCI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT dolgozóinak közremûködésével EGÉSZSÉGNAPOT szervez.
Ideje: 2010. január 14. (csütörtök) 9.00-15.00
Helye: MÛVELÕDÉSI HÁZ
A szûrõnap fõvédnöke: Fodor Albert polgármester
A szûrõnap háziasszonya: Kovács Csabáné (Edit)

Az egészségnap keretében ingyenes szûrõvizsgálatok elvégzésére kerül sor, melyhez a szükséges eszközöket, orvosokat, szakdolgozókat a kórház biztosítja.

Egyes vizsgálatokra (Arteriográfia, Nõgyógyászat) a vizsgálati szám korlátai miatt az igazságosság érdekében, érkezési sorrendben sorszám osztására kerül sor.

Igénybe vehetõ vizsgálatok:

- Tüdõszûrés
- Bõrrák szûrés (javasolt fehérbõrûeknek, sokat napon tartózkodóknak, vagy sok anyajegy esetén)
- Szájüregi szûrés (különösen javasolt dohányzóknak)
- Csontritkulás mérés (javasolt 40 év feletti nõknek, különösen menstruáció elmaradása után)
- Vérnyomás, Vércukor mérés
- Nõgyógyászati rákszûrés (max. 50 fõ)
- Látásvizsgálat (szemüveg vásárlási lehetõség)
- Hallásvizsgálat
- Arteriográfia (áttekintõ érrendszeri vizsgálat max. 60 fõ)

Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy egészségük megóvása és védelme érdekében minél többen vegyenek részt az Egészségnap szûrésein.»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.