Hírek Archívum 2011
 
Bûnmegelõzési Hírlevél december
2011. december 13..Békés ünnepek érdekében
! Tovább»


MEGHÍVÓ - KÖZMEGHALLGATÁSRA
2011. december 8.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja a község minden polgárát a 2011. december 14-én, szerdán 17 órai kezdettel tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA az Izsó Miklós Mûvelõdési Házba
Napirend:
1. Tájékoztatás a 2012. évi költségvetési koncepcióról
2. Tájékoztatás a 2012. évi adókról
3. Tájékoztatás az önkormányzat 2011. évi tevékenységérõl


FOGÁSZATI PROJEKT- HÉT
2011. november 22.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a Fogászati projekt-hét, mely során iskolánk diákjainak életében elõtérbe került a fogápolás. A hét minden napján más-más feladatok megoldásával kellett számot adniuk már meglévõ tudásukról, és lehetõségük volt ismereteik bõvítésére is.
Feladatlapok, ügyességi és logikai kihívások váltakoztak a hét során, melyeken mind a nyolc évfolyam próbára tehette magát. Az egész héten átívelõ feladat pedig az volt, hogy formába kellett álmodni a Fogtündért. Az elkészült alkotásokban a képeken gyönyörködhetnek.
Az egész heti vetélkedõ gyõztesei alsó tagozatban a 3. és a 4. osztály, felsõ tagozatban pedig az 5. osztály, Õk szintén láthatóak a csapatképen.
Gratulálunk a nyerteseknek!


MEGHÍVÓ
2011. november 21.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. november 24-én 7.30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva.
N a p i r e n d»


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. november 15.Ha gáz van ! (otthonok mérgezõ gázainak veszélyeirõl).
Tovább»


RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÁS KAMATOS KAMATRÓL
2011. november 10.
1. oldal
2. oldal

MIHÁLY-NAPI - VÁSÁR
2011.október 28.

Szivárvány óvodánk 2011. október 11-én délután rendezte meg a Mihály-napi vásárt. Gyermekeink hetek óta készültek erre a napra. Nagy lelkesedéssel gyûjtögették a különféle õszi terméseket, bogyókat, magvakat, melyekbõl ötletes díszeket készítettek. A terméseken kívül számtalan másféle anyagokból, változatos kézmûves technikával készítették a szebbnél szebb és ötletesebb "vásárfiákat".
A délutáni szép õszi idõben a középsõ és nagy csoportos gyermekek színvonalas, tartalmas mûsorral szórakoztatták a kedves megjelent vendégeket.
A kis árusok igazi várási hangulatot teremtve kínálták portékájukat. Mindenki élményekkel gazdagodva, elégedetten, vásárfiával a "szebében" térhetett haza.

Hodop Istvánné intézmény egység vezetõ


FELHÍVÁS
2011.október 25.

Ezúton tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a polgárõrség az alábbi telefonszámon érhetõ el: 70/967-6663

Kérjük, hogy bármi, a közbiztonsággal kapcsolatos dolgot, vagy bármi olyat észlel, mely összefüggésbe hozható egy várható, vagy már bekövetkezett bûncselekménnyel, arról a fenti számon tájékoztassa a község polgárõreit.

Az utóbbi napokban több esetben támadtak meg fiatalok idõs, védtelen embereket.
Kérünk mindenkit, hogy jelezze, ha bandába verõdött, idõs, vagy egyedül közlekedõ emberekkel kötekedõ fiatalokat lát a településen. Ezeket a bejelentéseket névtelenül is megtehetik.


RALLYSPRINT 6. FUTAMA
2011.október 14.

Szeptember 18-án rendezték a B.A.Z. megyei Rallysprint Bajnokság 6. futamát a Szemere és Hernádvécse között útszakaszon.
A körülbelül 8 km-t ötször kellett teljesítenie a mezõnynek. Az elsõ gyorsaságin minden a terveink szerint alakult. A másodikon sajnos lecsúsztunk az útról ezért a harmadik és negyedik kör óvatos volt. Az utolsó gyors vége elõtt 2 másodperccel lemaradva a 2. helyen álltunk. Sikerült mindent megtenni annak érdekében, hogy jól sikerüljön az utolsó szakasz és 4 másodperccel megnyertük a kategóriát. Így egy futammal a vége elõtt megnyertük a bajnokságot.
Köszönet támogatóinknak, a családunknak barátoknak, akik kitartottak mellettünk egész évben. Támogatóink: Molnár Bio Trans, IBG Kft., Borsodpaintball
A versenyrõl készült videó megtekinthetõ a következõ címen: http://www.youtube.com/watch?v=0JHeLq3Rym0


MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL
2011.október 14.
Október 6-án iskolánk tanulóifjúsága az Aradi vértanúk hõsiességére, önfeláldozására emlékezett. Felsõ tagozatos tanulóink mûsorral tisztelegtek a szabadságharc 13 tábornoka elõtt, akiknek hazaszeretete ma is példaként szolgálhat.
A megemlékezés után került sor a Ki tud többet Izsó Miklós Életérõl? és a mûvészeti vetélkedõ eredményhirdetésére, valamint a díjazottak jutalmazására.


FUT A FALU
2011.október 14.

Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is sor került a Fut a falu címû sportdélutánra, melyen a település diákjai szép számmal vettek részt. Kicsiktõl a nagyokig, minden korosztály képviseltette magát a futóversenyen. Mindenki, aki lefutotta az Óvoda és az Iskola közötti szakaszt, apró ajándékot kapott, majd választhatott az aerobic, a foci és az egészségszûrés között.
A Fut a falunak és a hasonló sportrendezvényeknek nagy jelentõségük van diákjaink egészségre nevelésében, ezért külön öröm számunkra a résztvevõk évrõl évre növekvõ száma.
A futóverseny nyertesei
Óvoda: Szarka Gergõ és Molnár Lara
Alsó tagozat: Szarka Anikó és Rimóczi Pál
Felsõ tagozat: Nagy Gabriella és Káló Attila
Ifjúsági kategória: Horváth Róbert
Felnõtt kategória: Johan Roland


ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSFESZTIVÁL
2011.október 14.

Szeptember 2.-án rendeztük meg a már hagyománnyá vált ZÖLDSÉG- GYÜMÖLCSFESZTIVÁLT, mely a 2011/12-es tanévünk elsõ projektnapja volt. A délelõtt elsõ felében az egészséges táplálkozás és zöldség-, gyümölcsfogyasztás fontosságával kapcsolatos ügyességi vetélkedõn vettek részt a tanulóink. Ezután elkészítették a szülõkkel együtt, az otthonról hozott zöldségekbõl, gyümölcsökbõl a szebbnél szebb, alkotásokat, melyekrõl az alábbi képeken Önök is meggyõzõdhetnek.


Az izsófalvai Coop üzlet a csoport informatikai rendszerének ezredik tagja
2011.október 14.

Izsófalván nyitotta újabb boltját a Coop, mely a csoport informatikai rendszerének ezredik tagja. A 200 millió forintos zöldmezõs beruházás korszerû bevásárlási lehetõséget, és 11 új munkahelyet jelent a községben.

Sajtóhírek az eseményrõl:

http://www.elelmiszer.hu/friss_hirek/cikk/borsodban_nyitott_ujabb_boltot_a_coop
http://nol.hu/lap/kerekvilag/20111012-a_coop_csoport_egyik_legnagyobbja
http://www.youtube.com/watch?v=8d1SIw5bJpc


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011.október 14.Bankkártyával kapcsolatos jogsértések.
Tovább»


Egy rablás margójára
2011.október 4.

Izsófalván a 2011. október 4-én éjjel súlyos bûncselekmény történt, aminek áldozata egy idõs asszony volt.
Izsófalva minden jóérzésû lakóját - ideértve az önkormányzati képviselõket és a Polgármesteri Hivatal minden dolgozóját - mélységesen megdöbbentette és felháborította az eset. A különbözõ közösségi oldalakon azonban olyan vélemények jelentek meg, amelyekre, érintettségünk okán reagálnunk kell. Bizonyára a hozzászólók tájékozatlansága és rosszindulatúsága egyszerre az oka ezeknek a véleményeknek, melyek közül csak az elõbbit tudjuk enyhíteni. Megkérnénk mindenkit, aki véleményt nyilvánít, hogy elõször vegye figyelembe azt, hogy az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat és annak minden szerve a jogszabályok által meghatározott kereteken belül tud "mozogni".
Tovább»


FELHÍVÁS
2011.október 4.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata pályázaton több mint 9 millió Ft-ot nyert a település központjának rendezésére, a szoborkert megújítására.
Az ÁFÁ-t azonban (ami a munka értékének 25, jövõre pedig 27 %-a) az önkormányzatnak kell megfizetnie, mely összeg azonban jelenleg nem áll rendelkezésre. Emiatt nem kezdõdhetnek meg a központ felújítási munkálatai,
s ha záros határidõn belül nem valósul meg a beruházás, a megnyert támogatás is elveszhet.
Ezért a képviselõ-testület kezdeményezésére adománygyûjtés indult, amelyhez a testület minden tagja egyhavi tiszteletdíjával járult hozzá.
Ezúton is kérjük a lakosságot, az Izsófalváról elszármazottakat, és mindazokat, akik segíteni tudnak, hogy lehetõségük szerinti összeggel járuljanak hozzá az ÁFA összegének elõteremtéséhez!
Az adományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
55400242-11044341
Számlatulajdonos:Nagyközségi Önkormányzat, Izsófalva
Megértõ támogatásukat elõre is köszönjük!
A szoborkert felújítás látványtervei»


RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS
2011.október 4.

A Kazincbarcikai Rendõrkapitányság Rudabányai Rendõrõrs parancsnoka ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a területen járõri feladatot teljesítõ rendõröket mobiltelefonnal látták el. Amennyiben rendõri segítségre van szüksége a járõrök az alábbi telefonszámon érhetõk el:

06/20/9908747

A járõrök közvetlen hívása lehetõvé teszi a gyorsabb rendõri jelenlétet, segítséget.


IZSÓFALVAI KAMIONSOFÕRÖK ORSZÁGOS SIKERE
2011.október 4.
A Volvo Hungária Kft. Országos versenyt hirdetett Eco Driver elnevezéssel, amelyen Magyarország legtakarékosabb sofõrjét keresték. A versenyre egy kvalifikációs teszt kitöltésével lehetett nevezni, ahonnan a 200 legjobb pontszámot elért versenyzõ került tovább az elõdöntõbe. A második fordulóban már vezetés- technikailag figyelték a versenyzõket és a legjobb fogyasztást elérõket választották ki. 48-an jutottak tovább. A következõ fordulóban minden sofõrnek egyforma körülmények között kellett vezetnie , egy adott útszakaszon, meghatározott idõ alatt. Minden versenyzõt felügyelt valaki, és jármûkövetõ egységgel is figyelték õket. A szeptember 24-i napon a 48 sofõr újra megmérkõzött egymással, és 12-en kerültek be a középdöntõbe. Szeptember 25-én Volvo családi nap keretein belül rendezték meg a döntõt, ahol

SIMON ZOLTÁN izsófalvai kamionos nyerte el az elsõ helyezést.
Az elsõ hellyel jogot kapott a svédországi világbajnokságon való részvételre, amelynek pontos idõpontját még nem ismerjük. A verseny 3. helyezettje a Simon Zoltán vállalkozásában alkalmazásban álló Habina Tamás kazincbarcikai sofõr.
Összetett versenyben pedig 5. helyezést nyert Simon Ottó izsófalvai kamionos.

Ez szép volt fiúk!
Gratulálunk, további sikereket kívánunk, és persze szorítunk!


FELHÍVÁS
2011. szeptember 28.

Ezúton tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a 2011. szeptember 27-én kezdõdõ és 2011. november 08-án befejezendõ népszámlálási feladatokat Izsófalva nagyközség területén az alábbi számlálóbiztosok végzik:
1. Hronyecz Katalin
2. Hodop Istvánné
3. Kotány Nikoletta
4. Marsi Istvánné
5. Pál Istvánné
6. Schvirján Renáta
Felülvizsgáló: Kovács Csabáné

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy fenti személyeken kívül népszámlálásra hivatkozva senkit ne engedjenek be lakásukba.
Izsófalva, 2011. szeptember 28.

Dr. Szécsi Ottó népszámlálási felelõs


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. szeptember 28.
ÓVAKODJUNK A TRÜKKÖS CSALÓKTÓL!

Bûnmegelõzési tanácsok a népszámlálás idõszakára.

Tovább»

FELHÍVÁS
2011. szeptember 20.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kazincbarcikai Rendõrkapitányság Rudabányai Rendõrõrse a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább javító, a prevenciót elõtérbe helyezõ rendõri intézkedések megtételére kiadott intézkedési terv alapján közremûködik egy, a bûncselekmények megelõzését célzó felvilágosító elõadás, tájékoztatás megrendezésében, melynek témája a különbözõ riasztó és távfelügyeleti rendszerek minél szélesebb körû bemutatása.
Az elõadást nyilvános.

Az elõadás idõpontja: 2001. szeptember 21. 13.30 óra
Az elõadás helye: Ormosbánya Polgármester Hivatal

Minden érdeklõdött várnak.


KÖSZÖNET
2011. szeptember 20.

Varga Sándor Izsófalva, Egressy Béni út 94 szám alatti lakos a temetõ kaszálásához 10 liter üzemanyagot ( benzint ) ajánlott fel.
Köszönjük.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. szeptember 18.
2011.szeptemberi hírlevél
Cumputer Klubház nyílt Miskolcon
Hírlevél melléklete

TANÉVNYITÓ
2011. szeptember 9.

2011 szeptember 1-én Izsófalván is megnyitotta kapuját az iskola. Ezt megelõzõen augusztus 31-én tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket, mely egy igazán vidám hangulatú mûsorral kezdõdött. A Kalász László Általános Mûvelõdési Központ Igazgatónõje, Kovács Lászlóné megnyitotta a 2011/2012-es tanévet, iskolánk új intézményegység-vezetõje, Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella köszöntötte az egybegyûlteket, különösen az új elsõsöket. Az elsõ osztályba lépõ kisdiákok a Diákönkormányzat vezetõjétõl, Zeleni Józseftõl, és osztályfõnöküktõl, Drótos Jánosnétõl megkapták az iskola kitûzõjét, ezzel hivatalosan is az Izsó Miklós Általános Iskola diákjai lettek.
A kedves gyermekmûsort Németh Erika kolléganõnk állította össze, akinek a munkáját ezúton is köszönjük. Végül jó munkát kívánunk iskolánk valamennyi diákjának és dolgozójának.


MEGHÍVÓ
2011. szeptember 6.

M e g h í v ó
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. szeptember 15-én 15 órára testületi ülésre összehívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva.
N a p i r e n d»


ÜNNEPI ISTENTISZTELET
2011. szeptember 6.

A 2011. évi Izsó Miklós Emlékhét keretében szeptember 11-én, vasárnap déután fél 3-kor tartandó ünnepi istentiszteleten meghívottként DEMETER ZOLTÁN országgyûlési képviselõ, Bánhorváti polgármestere, református lelkész hirdet igét. A helyi református egyház és az emlékhét szervezõi szeretettel hívnak és várnak mindenkit!


ÖNKÉNTES TÛZOLTÓINK ÚJABB SIKERE
2011. szeptember 6.
Szeptember 4-én Borsodnádasdon rendezték meg a hagyományos megyei tûzoltóversenyt, amelyen az Izsófalvai Önkéntes Tûzoltó-egyesület ismét sikeresen szerepelt: a felnõtt kategóriában az I., az ifjúságiak között a II. helyezést szerezték meg.A felkészülést SOLTÉSZ JÁNOS ÖTE-parancsnok irányította.Gratulálunk a siker minden részesének! Mellékelten bemutatjuk az elismerõ okleveleket.

A díjként kapott kupák az Izsó Miklós Mûvelõdési Ház elõcsarnokában
vitrinbe helyezve tekinthetõk meg


TÁJÉKOZTATÓ / levél letölthetõ»
2011. augusztus 31.

TÁJÉKOZTATÓ
az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségrõl

A jelenleg hatályos jogszabályi elõírások értelmében annak a belföldi magánszemélynek, akinek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszonya rendezetlen, a megfelelõ egészségügyi ellátás megszerzése érdekében 2011. évben havonta 5100 Ft (naponta 170 Ft) összegû egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást ténylegesen igénybe veszi-e vagy sem.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony akkor rendezetlen, ha a magánszemély biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik, egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult és nem tartozik közösségi rendelet/nemzetközi egyezmény hatálya alá sem.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak és ezen belül a biztosítottak körét, vagyis azt az alanyi kört, amely anélkül jogosult az egészségügyi ellátásra, hogy azért külön fizetnie kellene, a társadalombiztosításról szóló törvény tételesen meghatározza.
Abban az esetben, ha Ön nem tartozik a törvény által meghatározott körbe, akkor az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére irányuló kötelezettségét annak keletkezésétõl számított 15 napon belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz be kell jelentenie.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a bejelentési kötelezettség teljesítésére a 11T1011 számú adatlapot rendszeresítette, amely az állami adóhatóság bármely ügyfélszolgálatánál beszerezhetõ, illetve a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthetõ.
A kitöltött adatlapot postai vagy elektronikus úton a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatósághoz kell megküldenie. A papír alapú nyomtatványok ezen túlmenõen bármely adóigazgatóság ügyfélszolgálatán személyesen is benyújthatók.
Amennyiben bizonytalan azt illetõen, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség az Ön esetében fennáll-e vagy sem, vagy egyszerûen csak annak teljesítésével kapcsolatban van bármilyen más kérdése, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, akik az ügyfélszolgálatainkon ügyfélfogadási idõben, telefonon keresztül pedig a 06/40-42-42-42-es kék számon - hétfõtõl csütörtökig 8.30-16.00 óráig, pénteken pedig 8.30-13.30-ig - szívesen állnak a rendelkezésére.


Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó Fõigazgatósága


MEGHÍVÓ IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT PROGRAMJAIRA
2011. augusztus 30.
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és intézményei

szeretettel meghívják Önt a
2011. szeptember 9-15. között megrendezésre kerülõ

IZSÓ MIKLÓS E M L É K H É T

programjaira
180 éve született
IZSÓ MIKLÓS
Szeptember 9., péntek, 15.30 AZ IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT MEGNYITÓ-ÜNNEPSÉGE A SZOBORKERTBEN Izsó Miklós és Egressy Gábor áthelyezett mellszobrának leleplezése Megemlékezés Izsó Miklós születésének 180. évfordulója alkalmából Koszorúzás Izsó Miklós szobránál
Szeptember 10., szombat
A község küldöttsége és a Borsodiak Budapesti Baráti Köre
MEGEMLÉKEZÉST ÉS KOSZORÚZÁST rendez Izsó Miklós síremlékénél a budapesti Kerepesi temetõben
Szeptember 11., vasárnap, 14.30 ÜNNEPI ISTENTISZTELET a református templomban
Szeptember 12., hétfõ, 17.00 IZSÓ MIKLÓS A KORABELI MAGYAR SAJTÓBAN (1858-1875)
Vetítettképes elõadás az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban
Szeptember 13., kedd, 14 óra MÛVÉSZETI VETÉLKEDÕK GYERMEKEKNEK az Izsó Miklós Általános Iskolában
Szeptember 14., szerda, 17.00 AZ UTOLSÓ CSILLE SZÉN: Filmvetítés a borsodi szénbányászat utolsó idõszakáról az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban
Szeptember 15., csütörtök, 14.00

KI TUD TÖBBET IZSÓ MIKLÓSRÓL? Vetélkedõ az általános iskola tanulói számára az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban


Meghívó
2011. augusztus 27.

"Hívogat az iskola
Kapuját kitárja
Kispajtásom gyere hát,
Menjünk iskolába."

Az Izsó Miklós Általános Iskola 2011. augusztus 31-én 17 órakor tartja a 2011/2012-es tanév tanévnyitó ünnepélyét, melyre szeretettel várjuk iskolánk valamennyi tanulóját kedves szüleikkel és meghívott vendégeinkkel együtt.

Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
Intézményegység-vezetõ


RALLYSPRINT BAJNOKSÁG
2011.augusztus 23.

Augusztus 13-14-én rendezték meg a B.A.Z. megyei Rallysprint bajnokság 5. futamát Bükkszentkereszten.
A szokásokkal ellentétben a verseny már 13-án elkezdõdött a vasgyárban megrendezett prológgal, ahol csapatunknak a nézõk kiszolgálása volt a cél. Másnap kezdõdött az igazi megmérettetés a közel 8 km-es technikás pályán. A kategóriánkba 9-en neveztek. Az elsõ 3 kört a kategória 2. helyén zártuk, majd a 4-5. gyorsasági változást hozott, visszacsúsztunk a 3. helyre és ott zártuk a versenyt. Értékes pontokat gyûjtöttünk és így 6 ponttal vezetjük a bajnokságot 2 futammal a vége elõtt. Ha jól sikerül a hajrá akár már a következõ futamon bajnokavatás történhet.
Köszönjük támogatóinknak: Molnár Bio Trans, IBG Kft., Borsodpaintball, Ha-Ferspeed Bt.Továbbá köszönet a Molnár testvéreknek az autó felkészítéséért és szervizeléséért. A családunknak, barátoknak, szurkolóknak.
A versenyrõl készült összefoglaló videó a linken megtekinthetõ: http://www.youtube.com/watch?v=uYI1HwI4qLA


Meghívó rendkívüli testületi ülés
2011. július 27.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. augusztus 2-án reggel 8 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Polgármester Hivatal Mucsony, Fõ út 2.
N a p i r e n d »


FELHÍVÁS! FOGÁSZAT
2011. július 21.

Tisztelt Betegeink!
A Rendelés Szabadság miatt SZÜNETEL
2011. 07. 25.- tõl – 2011.08.05.-ig

Sürgõsségi betegellátás
Rendel: Dr. Ifj Sári Károly
Alberttelepen a Fogászaton

Hétfõ: 13.00-16.00-ig
Kedd: Sajókazán: 8.00-10.00-ig
Szerda: 8.00-11.00-ig
Csütörtök: 13.00-16.00-ig
Péntek: 8.00-11.00-ig


Öngyilkosságot megkísérelt személyek hozzátartozóit célzó szóróanyag, a lelki segélyvonalak feltüntetésével
2011. július 08.


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. június 30.


Hogyan védetjük meg otthonunkat a "hívatlan látogató" elõl?
II. rész
Tovább»


FELHÍVÁS
2011. június 29..
FELHÍVÁS
Értesítjük a nagyközség lakóit,
hogy 2011 július 1 - jén délelõtt 8 órától 12 óráig
az izsófalvai önkormányzat
ingyenes ruhaosztást tart a családos rászorulók részére
Helye : Mûvelõdési Ház
Izsófalva Nagyközség

MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2011. június 20.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. június 24-én reggel 7 órára testületi ülésre összehívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva
N a p i r e n d
1. Izsófalva Rózsa úti lakók fekvõrendõr kihelyezésével kapcsolatos kérelme. Elõterjesztõ: polgármester
2. Indítványok, javaslatok

Izsófalva, 2011. június 16.

Fodor Albert polgármester

MEGHÍVÓ EGYÜTTES ÜLÉSRE
2011. június 17.
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete és az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. június 20-án (hétfõn) 14.30 órai kezdettel együttes zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Mucsony, Fõ út 2.sz. N A P I R E N D »

Meghívó testületi ülésre
2011. június 16.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. június 24-én reggel 7 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármester Hivatal Izsófalva.
N a p i r e n d »


MEGHÍVÓ EGYÜTTES ÜLÉSRE
2011. június 10
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete és az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011.június 16-án (csütörtökön) de. 7.30. órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Mucsony, Fõ út 2.sz. N A P I R E N D »

FELHÍVÁS
2011. június 10

Óvodánk részt vesz a Delikát "Fõzzön 8 játszóteret"nyereményjátékban. A program lényege, hogy a delikát 8 tasakok vonalkódját össze kell gyûjteni, visszaküldeni, mellyel a település játszóteret nyerhet. Bõvebben a www. Delikat.hu oldalon olvashatunk az akcióról. Óvodánkban eddig 34 kg delikát vonalkódját sikerült összegyûjteni, szülõi összefogással. Jelenlegi esélyünket növeli, hogy 3. éve pályázunk.
Kérünk minden kedves izsófalvai lakost, hogy 2011. július 10- ig vegyen részt velünk közösen a pályázatban és gyûjtsék az akciós tasakokat, melyeket az alábbi helyeken adhatnak le.
- Szivárvány Óvoda
- Polgármesteri Hivatal
- Iparcikk bolt

Hodop Istvánné intézményegység- vezetõ


"SZOBORKERT" FELÚJÍTÁS
2011. június 10.
 

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a "Szoborkert" felújítására közel 10 millió Ft-ot nyert településünk. A pályázat önrésze az áfa összege, mely 2,5 millió Ft. A felújítás csak akkor kezdõdhet el, amikor az önrészt biztosítani tudjuk. A munkák befejezéséig Izsó Miklós mellszobra az Izsó Miklós Emlékházban nyert elhelyezést, ahol a többi kiállítási tárggyal együtt megtekinthetõ.A park felújítás látványterve megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal folyosóján.


MADARAK ÉS FÁK NAPJA
2011. június 10.
 

Május 12-én a jeles napot, a Madarak és Fák napját rendeztük meg óvodánkban, kistérségi szinten. A környezõ óvodákból (7 község) gyerekcsoportokkal vettek részt a rendezvényünkön, ahol a környezet védelmérõl, megóvásáról szereztek közvetlen tapasztalat útján élményeket, végigjárva a túraútvonalunkat. A játékos vetélkedõkön összemérték ügyességüket, ismereteiket. Sok új élménnyel, a szabadlevegõn kitisztult fejjel, piros pozsgás arccal térhettek haza óvodáikba.

Hodop Istvánné intézményegység- vezetõ


EGÉSZSÉGNAP
2011. június 10.
 

Május 12-én újból megrendeztük az egészség-napot. Célunk volt, hogy az egészséges táplálkozást és mozgást népszerûsítsük a délután folyamán. A dolgozók zöldség és gyümölcs-salátával várták a résztvevõket. A szülõk gyermekükkel sor-és ügyességi versenyeken küzdöttek a ,, müzli” szeletekért, de az igazi siker a közös mozgás örömének a megtapasztalása volt. A játékos küzdés a sok nevetés minden résztvevõ nyereménye lett.

Hodop Istvánné intézményegység- vezetõ


KUTYABEMUTATÓ
2011. június 10.
 
A híres Orczy kutya bemutatója is nagy tetszést aratott a gyermekek körében Ormos László a kutya gazdája színes bemutatót tartott arról, hogyan lehet a hûséges állatot fegyelmezetten, következetesen nevelni, különbözõ mutatványokra betanítani. Az óvodások nagy élvezettel és csodálkozással figyelték az aranyos kutya bemutatóját.
Hodop Istvánné intézményegység- vezetõ

SZÖGLIGETRE KIRÁNDULTUNK
2011. június 10.
 

Gyermeknap alkalmából május 25-én Szögligetre kirándultunk.
Az erdõben sétálva gyönyörködhettünk a természet szépségében, a Ménestó és a forrás látványában, valamint az énekesmadarak hangjában.
A gyermekek jól bírták a túrázást, ebéd után még játékra is maradt erejük.

Hodop Istvánné intézményegység- vezetõ


GYERMEKNAP
2011. június 9.

Iskolánk egyik legnagyobb gyerekek által várt programunk a gyereknap. Pedagógusok, szülõk és több támogató is azon fáradozik ezen a napon, hogy minden egyes gyerek jól érezze magát ezen a napon. Május 27-én reggel 9 órától egész fél 3-ig programok sokassága várta az izsói gyerekeket. Egész nap szólt a zene és aki szerencsés volt, annak az arcát is kifestették valamilyen figurára. Sok-sok vetélkedõn (kerékpár ügyességi, sor versenyek, hulla-hopp karika verseny, foci, ping-pong, célbadobás, lekváros kenyérevõ verseny, stb.) vehettek részt a diákok. De nemcsak vetélkedõk vártak rájuk, hanem több bemutatót is megnézhettek, hisz láthattak rendõrségi-kutyás bemutatót, modell és egy rally autó közötti különbséget, ami utóbbi nem kis port vert fel a salak pályán, de a helyi ifjúsági tûzoltók is bemutatták tudásukat. A nap folyamán a kedves szülõk gondoskodtak a finom ebédrõl, három üstben fõztek gulyáslevest az egybegyûltek számára. A desszertet a diákönkormányzat biztosította a „Family-Frost” támogatásával. Ebéd után került sor az Izsó kupás diákcsapat és tanáraik közötti focimeccsre, ami során mindkét csapat alaposan megizzadt. Miután a gyerekek vizes lufival állhattak "bosszút”"Józsi tanár bácsi, a gyereknapot a gyerek által oly nagyon várt "HAB-PARTY" zárta, ami a kazincbarcikai tûzoltóságnak köszönhetõ. A gyerekek és magam nevében is szeretném megköszöni minden szülõnek, szervezetnek, támogatónak és kollégámnak a segítséget, hogy egy ilyen varázslatos és örömteli napot szerezhettünk a gyerekeknek. Azt hiszem, hogy a mellékelt képek magukért beszélnek.

Zeleni József DÖK-vezetõ


RALLYSPRINT
2011. június 8.
Andó Zoltán és Tóth Ádám páros sikerrel vette az akadályt a május 29-én megrendezésre került B.A.Z. megyei Rallysprint Bajnokság 3. futamán Miskolcon. A rendezõ egy nagyon technikás 6, 5 km-es pályát jelölt ki a mintegy 50 rajthoz állónak.Településünk képviselõi kategória 1. hely és az abszolút értékelés 14. helyén fejezték be a versenyt. A bajnokság állása 3 verseny után : Andó Zoltán-Tóth Ádám ( 30 pont ) Sasi Imre-Gazdig Péter ( 19 pont ) Rutkovszky Tibor-Dobai Tamás (16 pont) Szabó László-Kálna Tamás ( 5 pont) Lipóczki Gergõ-Murányi István (4 pont) Köszönetet szeretnénk mondani az autó felkészítéséért Molnár Zoltánnak és Molnár Istvánnak. Egy hosszabb szünet következik, találkozunk augusztusban.

Köszönet továbbá szponzorainknak : Molnár Bio Trans, IBG Kft, Borsodpaintball, HA-FERSPEED Bt.


VÁLASZOK A "MEDDIG BÍRJA MÉG A FALU?" FALRAGASZRA
2011. június 2.

Szerda és csütörtök reggelre a faluban megjelent egy falragasz, mely 6 kérdést tesz fel névtelenül a község vezetõi felé.

Tekintettel arra, hogy a kérdések nincsenek névvel és címmel ellátva, így a választ is csak olyan módon tudjuk megadni, ahogyan az felénk érkezett, falragasz formájában.

A kérdések és a válaszok»


RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
2011. június 1.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. június 2-án reggel 7 órától rendkívüli testületi ülést tartunk, melyre minden érdeklõdõ állampolgárt várunk.
Helye: Izsófalva, Polgármesteri Hivatal.
Napirend: Közérdekû bejelentés megtárgyalása.

Fodor Albert
polgármester


LEGYEN RENDEZETTEBB,VIRÁGOSABB A MI UTCÁNK!
2011. május 25.

LEGYEN RENDEZETTEBB, VIRÁGOSABB A MI UTCÁNK!

  • Ha gondozott az utcáink füves területe,
  • Ha a vízelvezetõ árkok is tiszták,
  • Ha színes virágok díszlenek,

akkor a mi falunk egyre szebb és barátságosabb lesz!

Kérjük Önöket, csatlakozzanak hozzánk!
Utcák, utca szakaszok, lakóközösségek nevezését várjuk a versenyre. A jelentkezõk között a legszebb leggondozottabb utcák lakóközösségeit értékelni, díjazni fogjuk!
A nevezéseket Puzsa Bélánénak adhatják le a Szivárvány Óvodában.
Az értékelés ideje: 2011.július15.

Közös Út Nõi Egyesület


Újra virágosítottunk
2011. május 25.

A Közös Út Nõi Egyesület éves célkitûzései között szerepelt a falu virágosítása. A falu több pontján kihelyezett virágládákat palántákkal ültettünk be. A dísznövények beszerzésében Simon Lórántné képviselõ asszony segített. Nagykereskedelmi áron vásároltunk tõle palántákat és ezen kívül adomány virágokkal támogatta akciónkat.Szeretnénk, ha a falu lakói, lakóközösségei csatlakoznának hozzánk, ezért egy felhívást teszünk közzé.Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella
elnök


A Közös Út Nõi Egyesület kirándulása a fülemülék éjszakájára
2011. május 25.
2011. május 13-án, ki két keréken, ki négy keréken útra keltünk Jósvafõre. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Madártani Egyesület által szervezett rendezvényre a mai napig jó érzéssel gondolunk vissza. A KÚRIA oktatóközpontban az ûrkutatás történetével ismerkedhettünk meg egy rendkívül érdekes vetített képes elõadás keretében, majd sötétedéskor sétára indultunk.Utunk során, szakemberek irányításával élvezhettük a kora esti madárkoncertet s késõbb, csillagászati távcsõ használatával megismerkedtünk a tavaszi égbolt csillagképeivel és egyéb látványosságaival. Szállásunk az egykori paplakban volt, mely napjainkban erdei iskolaként mûködik. Másnap Jósvafõ nevezetességeivel, a felszíni karsztformákkal ismerkedtünk meg a faluséta és a Fürkész tanösvény bejárása során.

A túra alkalmával kellemesen elfáradtunk, így megérdemeltük a nagyon finom bográcsban fõtt ebédet, amelyet pártoló férfitagjaink Dr. Tátrai Gyula "élelem beszerzõ", Andó Pál "fõszakács", Pál István "tûzmester" Kovács Csaba "fõkóstoló" és Kovács Kornél "minõségellenõr" készítettek.Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella elnök


ÁLLÁSHIRDETÉSEK
2011. május 25.

SAJÓVÖLGYE FOCISULI
2011. május 25.

TEHETSÉGKUTATÓ UTÁNPÓTLÁS TORNA ORMOSBÁNYA
A Torna helyszíne: Ormosbánya, focipálya
A torna idõpontja: 2011. május 28.

U – 6 – 7 (2005-2006): 09.00 óra
U – 8 – 9 (2003-2004): 09.00 óra
U – 10 – 11 (2001-2002): 09.00 óra
U – 12 – 13 (1999-2000): 09.00 óra

Résztvevõ települések: Izsófalva, Ormosbánya
Utazás a torna helyszínére autóbusszal: 8.15 Izsófalva
Az autóbuszon csak a gyerekeket tudjuk szállítani, a szülõk személyautóval oldják meg az utazást! Természetesen, ha úgy gondolják, a gyerekeket is elhozhatják a helyszínre.

További információ: Sándor Zoltán 70/602-44-54


RALLYSPRINT
2011. május 25.

Megérkezett a kiírás a B.A.Z. Rallysprint Bajnokság 3. futamáról, ami Miskolcon a Vasgyárban lesz megrendezve május 29-én vasárnap. Sûrû program vár a versenyzõkre. Reggel 6:00-tól gépátvétel és pályabejárás, majd az elsõ autó várhatóan 9:00-kor rajtol. A szakasz 6,5 km hosszúságú, amit ötször kell teljesíteni . A versenyen Andó Zoltán és Tóth Ádám képviselik településünket.Bõvebb információk a www.bazrally.goprtal.hu címen.


FELHÍVÁS
2011. május 23.

Értesítjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Pünkösdi Ünnepek miatt a háztartási hulladékok elszállítása a megszokott járati napokhoz képest egy nappal késõbb történik.( 2011. június 13-i héten)
Kérjük, hogy a szeméttároló edényeiket a megszokott hlyre és idõpontban kikészíteni szíveskedjenek.

ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt
3700 kazincbarcika, Eszperantó út 2.
Tel.: 48/ 512-838


ÁLLÁSHIRDETÉS
2011. május 23.

Mucsony és Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mucsony, Bányász út 7. Kalász László Általános Mûvelõdési Központ intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 19.
A pályázati kiírás»


Meghívó testületi ülésre
2011. május 19.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. május 24-én 17.00 órára testületi ülésre összehívom. Napirend»


BÛNMEGELÕZÉSI LAKOSSÁGI-RENDÉSZETI HÍRLEVÉL
2011. május 16.

FÛKASZÁLÁS
2011. május 9.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a REGIONOV Közhasznú Kft lakossági szolgáltatásként fûkaszálást végez a nagyközség területén.
Díja: 20 Ft/m2
A kaszálás iránti igényt személyesen Polgármesteri Hivatalban Földi Lászlónál vagy Csorba Attilánál lehet bejelenteni, illetve a 30/285-8099 telefonszámon Czipter Norbertnél a Kft munkatársánál.


EMLÉKLAP
2011. április 28.

FÕTÉR REKONSTRUKCIÓ c. FALUMEGÚJÍTÁSI -és FEJLESZTÉSI PROJEKTJE MEGVALÓSÍTÁSÁRA
Az emléklap letölthetõ itt»


B.-A.-Z. MEGYEI RALLYSPRINT BAJNOKSÁG
2011. április 27.

2011. Április 23-24. között rendezték meg a B.-A.-Z. megyei Rallysprint bajnokság 2. futamát Domaháza és Zabar között. A versenyre 61 páros nevezett köztük Andó Zoltán és Tóth Ádám. Kategóriájukba 3 ellenfelet kaptak, akik a végére sajnos elfogytak. A kategória gyõzelem így nem volt kérdés mögöttük Sasi Imréék érkeztek.
A következõ forduló, ha jók az értesülések, akkor Pere- Abaújszántó. További információk a www.bazrally.gportal.hu címen.

Köszönet a támogatóinknak, szülõknek és a pálya mellé kilátogató nézõknek. Az autó felkészítéséért pedig köszönetet szeretnénk mondani Molnár Zoltánnak és Molnár Istvánnak.
Támogatók: Molnár Bio Trans, Borsodpaintball, Gésa Autószervíz, Ibg Kft., Ormosszén Kft.


KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
2011. április 20.

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
A HONLAP OLVASÓINAK!

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete és a
honlap szerkesztõsége


Magyar Nyelv Napja
2011. április 15.

Tisztelt Izsófalvaiak!
Kedves Olvasó!

Április 23-án kezdetét veszi A Magyar Nyelv Hete elnevezésû országos programsorozat. Iskolánk, az Izsó Miklós Általános Iskola szeretne méltóképpen bekapcsolódni az ünneplésbe, ezért 2011. április 18-án anyanyelvi vetélkedõt rendezünk tanulóink számára. Ezen a napon tartjuk a Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolai szavalóversenyünket is, melynek elsõ három helyezettje továbbjut a rudolftelepi József Attila Mûvelõdési Házban megrendezendõ területi szavalóversenyre. Szintén e programsorozat keretében 19-én kedden ellátogatunk Szinpetribe, ahol iskolánk minden tanulója megtekintheti a világ legnagyobb könyvét és a készülõben lévõ vízimalmot. Kirándulásunkra négy autóbuszt rendeltünk, melyekre még van kiadó hely, így szívesen invitálunk minden kedves érdeklõdõt, hogy tartson velünk ezen a szép tavaszi délutánon. A kirándulásra jelentkezni az Izsó Miklós Általános Iskolában lehet.

Schvirján Renáta
tanárnõ


Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja
2011. április 13.

K i v o n a t az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2006. december 14-én megtartott ülésének jegyzõkönyvébõl. 85/2006.(XII.14.) sz. ÖK. Határozat
Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja

Az Önkormányzat A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mértékét 2007. január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: További részletek»


Meghívó testületi ülésre
2011. április 13.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. április 20-án 15.00 órára testületi ülésre összehívom. Napirend»


RALLYSPRINT
2011. április 13.
Március 26-27 között rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rallysprint 2011-es bajnokság elsõ futamát Kányi elágazás és Szemere között. A futam központja Szemere volt. Itt volt lehetõség a több mint 45 indulónak a szerviz tevékenységet ellátni. Az indulóknak négyszer kellett teljesíteni az adott távot. A futam falunk szempontjából is fontos, hiszen Andó Zoltán és Tóth Ádám is az indulók között volt. Kategóriájukba 7 autó nevezett.A négy szakasz végére sikerült a dobogó legfelsõ fokára felállniuk a tavalyi kategória bajnokot megelõzve, így magabiztosan hozták haza az elsõ helyért járó kupát és a 8 pontot.Folytatás április 23-24.én Zabar és Domaház között.Köszönet támogatóinknak: Molnár Bio Trans, Borsodpaintball, IBG Kft, Gésa Autószerviz, Ormosszén Kft.
Köszönjük továbbá a versenyre kilátogató barátoknak a bíztatást és a szülõk segítségét.

Meghívó testületi ülésre
2011. április 12.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. április 13-án reggel 7,30 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom. Napirend»


PROGRAM AZ ÁLDOZATOKÉRT ÉS A TETTESEKÉRT!
2011. március 31.


Meghívó testületi ülésre
2011. március 28.

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete és az Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011. március 31-én (csütörtökön) de.8.00. órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme 3744 Izsófalva, Izsó Miklós út.64.sz. Napirend»


Árvízi készültség 2011
2011. március 23.


Március 15-i ünnepség
2011. március 23.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011.március 15-én délután NEMZETI ÜNNEPÜNK alkalmából ünnepséget rendezett az Izsó Miklós Mûvelõdési Házban, majd azt követõen KOSZORÚZÁSRA került sor a Millenniumi Parkban.


EBOLTÁS
2011. március 21.

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni védõoltására IZSÓFALVÁN a SZABADSÁG ÚTON: 2011. március 28-án du. 14-16 óráig, a GAMESZ UDVARON: 2011. március 29-én de. 8-12 óráig kerül sor. Az oltás díja 3.000.-Ft/kutya, a háznál történõ oltás esetén 3.500.-Ft/kutya. Az oltás díja tartalmazza: az oltóanyag és a féregtelenítõ árát, a munkadíjat és az áfa-t. Az ebek veszettség elleni védõoltása KÖTELEZÕ, a be nem oltott ebek gazdái ellen a POLGÁRMESTERI HIVATAL SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ.

Dr. Farkas Imre sk.
körzeti
állatorvos


MENETREND VÁLTOZÁS
2011. március 21.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2011. április 01-tõl kezdõdõen - a Miskolci Bosch cégnél dolgozók kedvezõbb utazási lehetõségének biztosítása érdekében - az alábbi menetrendi módosítást tervezi bevezetni a Borsod Volán a helyközi menetrend szerinti autóbusz közlekedésben. Részletek»


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. március 17.

Termékbemutatók - átverések, blöffök, avagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.
Tovább»


FELHÍVÁS - Iparûzési adó számlaszám változás!
2011. március 11.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Önkormányzat Bankot váltott, ezért az Iparûzési adó számlaszámunk megváltozott!

Iparûzési adó számlaszámunk: 55400242-11044286

Az okozott kellemetlenségért elnézésüket kérjük!


MEGHÍVÓ
2011. március 9.

Izsófalva Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja a község minden polgárát
MÁRCIUS 15-ÉN DÉLUTÁN 3 ÓRÁRA
a NEMZETI ÜNNEPÜNK
alkalmából tartandó
MEGEMLÉKEZÉSRE
az Izsó Miklós Mûvelõdési Házba
és az azt követõ
KOSZORÚZÁSRA
a Millenniumi Parkba


NÕNAP
2011. március 8.

BOLDOG NÕNAPOT KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES IDELÁTOGATÓ
HÖLGY VENDÉGÜNKNEK!

PÁLYÁZAT - HÁZIORVOS
2011. március 8.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY HÁZIORVOSI ÁLLÁSRA
A pályázat letölthetõ»

Képek a Farsangról
2011. február 26.

Meghívó rendkívüli testületi ülésre
2011. február 17.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. február 17-én délután 15,30 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Polgármester Hivatal Izsófalva
N a p i r e n d »


Bûnmegelõzési Hírlevél
2011. február 16.

ÉLETET AZ ÉVEKNEK- SZÉPKORÚAK BIZTONSÁGA
Környezetünkben egyre gyakrabban hallani olyan súlyos bûncselekményekrõl, amelyeket sokszor egyedül élõ, idõs emberek sérelmére követnek el gátlástalan bûnözõk, aljas módon kihasználva az idõs emberek védtelenségét, bizalmát, jóhiszemûségét.Tovább»


Meghívó testületi ülésre
2011. február 4.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselõ-testületet 2011. február 15-én reggel 8 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármester Hivatal Izsófalva. N a p i r e n d »


Kamion mentés
2011. február 3.

2011. január 06-án, az esti órákban községünk határában árokba csúszott egy román kamion. A helyi önkormányzat dolgozói, önkéntesek, valamint a DIAMIT Rt. által küldött teherautó segítették a nehéz helyzetbe került sofõrt a kamion kiemelésében, aki hálás volt az önzetlen munkáért. A helyszínen Ladányi András készített fotókat.


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA IZSÓFALVÁN
2011. január 23.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kalász László ÁMK Izsó Miklós Általános Iskolájának aulájában ünnepségre került sor január 20-án, csütörtökön 14 órai kezdettel. Az eseményen a tanulók és a pedagógusok mellett megjelentek az intézményvezetõk, valamint a helyi civil szervezetek képviselõi, továbbá a szülõk közül is sokan vettek részt. Lukács-Pete Mária intézményegység-vezetõ köszöntötte a megjelenteket, majd Hadobás Sándor mûvelõdési ház igazgató méltatta a Magyar Kultúra Napja jelentõségét. Ezután az általános iskola tanulóinak mûsora következett: a néhány nappal korábban megtartott szépkiejtési és szavalóverseny gyõztesei és helyezettjei verset mondtak, a népitánc-csoport nagy sikerû bemutatót tartott, egy énekes duó pedig bodrogközi népdalokat adott elõ. Hallhattunk még zongorajátékot, szólóéneket és furulyajátékot is. Végül a Közös Út Nõi Szervezet énekkarának "bel canto" mûsorát hallgathatták meg a jelenlévõk. Az ünnepség végén Kovács Lászlóné igazgató köszönetet mondott a szereplõknek a felkészülésért és a színvonalas produkciókért. Az ünnepséghez kapcsolódva kiállítást is rendeztek az iskola tanulóinak munkáiból.


PÓTSZILVESZTERI MULATSÁG IZSÓFALVÁN
2011. január 23.

Az izsófalvai Izsó Miklós Mûvelõdési Ház Nyugdíjas Klubja a település egyik legjobban mûködõ civil szervezete. Havonta rendszeresen tartja összejöveteleit, önálló programokat (klubesteket, kirándulásokat, elõadásokat stb.) szervez, ének- és tánccsoportja pedig közremûködik a községi rendezvényeken és a kistérség különbözõ rendezvényein. Hagyomány már, hogy azokat a személyeket, intézményvezetõket és támogatókat, akik rendszeresen segítik a klub tevékenységét, január közepe táján pótszilveszteri mulatságon látják vendégül. Így történt ez az idén is, január 15-én került sor a vidám hangulatban, kiváló zene és jobbnál jobb ételek, italok mellett megtartott eseményre. A klub tagjai természetesen maguk gondoskodtak a vendéglátásról. A mellékelt képek az est néhány önfeledt, kedves pillanatát örökítették meg. (Kovács Csabáné felvételei)


TÁJÉKOZTATÓ
2011. január 10.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy elõreláthatólag 2011. március 31-ig az ügyfélfogadás az alábbiak szerint változik:
Hétfõn: 8.00-12.00 óráig, 13.00-15.00 óráig.
Csütörtökön: 8.00-12.00 óráig.
Pénteken a hivatal zárva tart.
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet esetén ( pénteki napon ) az alábbi telefonszámok hívhatók:
20/4697414
20/4604516


TÁJÉKOZTATÓ
2011. január 10.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Izsó Miklós Mûvelõdéi Ház Könyvtár és Emlékház 2010. január 10. napjától - határozatlan ideig - technikai okok miatt zárva tart.Az intézmény mûködésével kapcsolatos kérdéseiket személyesen a polgármesteri hivatalban, telefonon a 20- 4697338 számon, vagy az alábbi email címen tehetik fel: immhaz@gmail.com. Megértésüket köszönjük.»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.