Hírek Archívum 2013
 
MEGHÍVÓ
2013. december 13.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2013. december 18-án (szerdán) 14,00 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»

Fodor Albert
polgármester


MÉSZÁROS JÁNOS ELEK KONCERTJE IZSÓFALVÁN plakát»
2013. december 10.


Mészáros János Elek
, a 2012-es Csillag Születik győztese az IZSÓFALVAI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 2013. december 15.-én 17.30 órakor. Jegyek elővételben és a helyszínen kaphatók: Gál Katalin lelkipásztor és Kis Varga Anita (iskola). Teljes ár: 1.500.-Ft (gyerekeknek:1.000.-Ft). Karácsonyi CD a helyszínen kapható, ára 2.000.-Ft.


Hirdetmény
2013.december 10.

Az ügyfelek gépjárművek eladásával kapcsolatos teendői a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.
A gépjárműadó tekintetében a "fő jogszabály" a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, de a gépkocsi –eladásokkal kapcsolatos intézkedésekre más jogszabályok – a közúti közlekedési nyilvántartásról szól 1999. évi LXXXIV. törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet és a járművek tulajdonosainak, üzembentartóinak változását igazoló okiratokkal kapcsolatos 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet –is tartalmaznak rendelkezéseket.
A gépjárművek eladásával kapcsolatos intézkedések pontos ismerete céljából a legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze:
A gépjármű eladója a jogügyletet köteles bejelenteni akként, hogy az adásvételi szerződés eredeti példányát eljuttatja az Okmányirodához. A gépkocsi eladásával kapcsolatban ezen túlmenően az ügyfélnek a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán teendője nincs, az adóhatóság a szükséges adatokat, információkat a központi gépjármű-nyilvántartásból kapja meg.
Az eladás bejelentésének megtétele rendkívül fontos a következők miatt is:
Amíg az eladó "nevén van" a gépjármű, az azzal esetlegesen elkövetett jogellenes használat miatt ellene indulhat eljárás és akkor, ha vevő az adásvétel évében nem "íratja át" a gépkocsit az eladó pedig elmulasztja bejelenteni az eladást, a központi nyilvántartásban a következő év elején a gépjármű az eladó nevén "marad" és a gépjárműadó-fizetési kötelezettség abban az évben is őt fogja terhelni.
Az eladó eladott gépkocsi utáni adófizetési kötelezettsége egyébként – a vonatkozó törvényi előírás szerint – nem az eladás dátumát követõ hónap, hanem az eladás időpontjától követõ év első napjától szûnik meg (feltéve, hogy a vevő addig átíratta a gépjárművet vagy ennek hiányában az eladó bejelentette az eladást).

Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal
Izsófalvai Kirendeltség


HIRDETMÉNY
2013. november 29.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete a 13/2013 (XI. 29.) önkormányzati rendeletében az alábbiakat fogadta el a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól:
A Képviselő-testület egyszeri alkalommal tűzifát biztosít házhozszállítással annak a fával fűtő:
· aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki gyermekét egyedül neveli, vagy
· lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 150%-át (42.750 Ft), vagy
· gyermekét egyedül nevelő, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegét (28.500 Ft), vagy
· 65 év feletti, egyedül élő személynek.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a korábban meghatározott feltétel teljesülésétől az a személy, család
· Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
· Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
· Akinek háztartásában gépjármű található – tulajdonosa, vagy üzembentartói szerződés útján használja -, függetlenül a jármű értékétől.
Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
A támogatás megállapítása kérelemre indul!
A kérelmeket 2013. december 10-ig lehet benyújtani az Önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon.


MEGHÍVÓ
2013. november 25.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a nagyközség minden polgárát a 2013. november 28-án, csütörtökön 16 órai kezdettel tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA az Izsó Miklós Művelődési Házba. Napirend: Izsófalva Nagyközség 2014. évi tervkoncepciójának ismertetése
A képviselő-testület nevében:

Fodor Albert
polgármester


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: november-december
2013.november 20.
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013.november-december

Az ünnepi vásárlás nem várt meglepetése! Tovább»

FIGYELEM!

2013. november 07.

"A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése" További részletek»


MEGHÍVÓ
2013. október 17.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel meghívja a község minden polgárát a NEMZETI ÜNNEPÜNK, OKTÓBER 23. tiszteletére 2013. október 22-én, kedden 11 órai kezdettel tartandó ÜNNEPSÉGRE az Izsó Miklós Művelődési Házba és az azt követõ KOSZORÚZÁSRA a Szoborkertbe. Az ünnepi műsorban közreműködnek az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói


MEGHÍVÓ
2013. október 22.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 24-én, (csütörtök) du. 14,30 órától tartandó nyílt ülésére
.
Az ülés helye: Izsófalva Önkormányzat hivatalos helyisége. Napirend elõtt: Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről. Előterjesztő: Takács Viktor őrsparancsnok Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Napirend»


HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IZSÓFALVA
2013. október 16.

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013 Letölthető»


BURSA HUNGARICA 2014 ÉVRE
2013. október 14.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzata ismételten úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élő, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat.
A pályázatokat 2013. november 15-ig lehet leadni.

A JELENTKEZÉS MÓDJA VÁLTOZOTT!
A pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk, és ezután tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben. Elérése: Ide kattintva

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Ezt követően a pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
"A típusú pályázati kiírás"
"B típusú pályázati kiírás"


ISKOLAI HÍREK: Szeptember
2013. október 9.
Nehéz feladat dióhéjban összefoglalni iskolánk szeptember havi eseményeit, mivel az első 21 tanítási napra több, mint 10 rendezvény jutott, ezek közül pedig több községi szintű volt.
A tanévnyitó ünnepség után szokás szerint sor került a tankönyvosztásra és az osztályok órarendjeinek ismertetésére. Az első héten rendeztük az első szülői értekezletet, ami minden évben megkönnyíti az iskola és a szülők közötti információáradat célba jutását.
A második tanítási héten került sor településünk híres szülöttjének, Izsó Miklósnak tiszteletére rendezett Emlékhétre, amelynek minden napjára jutott egy-egy feladat az iskolás gyerekek számára. Az programok közül tanulóink már jól ismerik a Ki tud többet Izsó Miklósról? című vetélkedőt, melyre becsületesen és lelkesen készülnek is a jelentkezők. Az idei évben az új jelentkezőkön kívül olyan csapatok is voltak, akik évről évre képviselik osztályukat a versenyen, elmélyítve ezzel Izsó Miklósról szóló ismereteiket.
Szintén az emlékhét keretein belül rendeztük meg a Művészeti vetélkedőt, mely során a benevezett versenyzők kis anyagszobrocskákat készítettek. A vetélkedő témája ebben az évben "Kedvenc mesefigurád" volt.
Szeptember utolsó hetében gyermekeink faluszerte elindultak papírt, pet palackot és alumínium dobozt gyűjteni, hiszen szokás szerint versenyt hirdettünk. Tanulóink a rengeteg palackon és dobozon kívül, több mint három tonna papírt gyűjtöttek. Ez nem csak azért szép eredmény, mert így nem a környezetünket terhelik ezek az anyagok, hanem azért is, mert a papírgyűjtés bevételéből a diákönkormányzat egész évben támogatja az iskolai versenyeket, jutalmazza a vetélkedők nyerteseit és a tanév végén ebből az összegből rendezi meg az iskolai gyermeknapot.
Éppen csak hogy befejeztük a papírgyűjtést, már kezdődött is iskolánk egész településünket megmozgató sportrendezvénye, a FUT A FALU. Az iskolás gyerekeken kívül nevezhettek óvodások és szülők is, így több kategóriában is első helyezettet hirdettünk.
A hónapot Benedek Elekre emlékezve a Népmese Napjával zártuk, tanulóink előadásában 32 mese hangzott el az Izsó Miklós Művelődési Ház színpadán. Kicsik és nagyok megmutatták, hogyan tudják elmesélni kedvenc meséiket. A mesemondó versennyel párhuzamosan rajzverseny is megrendezésre került. A vetélkedők díjazottjainak jutalmazására az iskolagyűlésen került sor, ahol a hasznos és értékes ajándékokat osztottunk ki.
A sok izgalomtól és örömtől ragyogó arcot Önök is megnézhetik képgalériánkban!


FELHÍVÁS
2013. október 04.

Ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a B.A.Z.Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Járási Munkaügyi Kirendeltsége a közeljövőben alapfokú német és középfokú angol képzést indít.
Érdeklődni és jelentkezni a Kirendeltségen a 14-es irodában, vagy a 48/510-079-es telefonszámon lehet.
Kazincbarcika, 2013. október 4.

Járási Munkaügyi Központ


MEGHÍVÓ
2013. október 03.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2013. október 8-án ( kedden) 14,00 órára rendkívüli testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirend»


ÉMÁSZ FELHÍVÁS
2013. október 03.

LETÖLTHETŐ»


"ELSŐ STARTMUNKA TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR"
2013. október 01.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tisztelettel meghívja Önt az "ELSŐ STARTMUNKA TERMÉKBEMUTATÓ ÉS VÁSÁR" című rendezvényre, melynek keretében a Startmunka Mintaprogramban résztvevő városi és települési önkormányzatok megtermelt, előállított termékeinek bemutatóját követően szakmai konferenciára kerül sor. Idõpont: 2013. október 04. (péntek) 10:00 Helyszín: Múcsony, Piactér, Bányász út. A bemutató programja:Letölthető»

AJÁNLÁSOK AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN
2013.szeptember 27.
Bűnmegelőzési tanácsok az erőszakos támadás és más bűncselekmények megelőzésére, elhárítására. További részletek»

BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: SZEPTEMBER
2013.szeptember 19.
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. SZEPTEMBER

Ismerjük fel a szélhámosokat, engedjük be az áramszolgáltató dolgozóit!Tovább»

IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT - Szept. 8-15.
2013. augusztus 28.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a helyi intézmények szeretettel meghívják Önt az IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT rendezvényeire PROGRAM Program letölthetõ»


MEGHÍVÓ
2013. augusztus 16.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a lapján a Képviselő-testületet 2013. augusztus 22-én 14.30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirend»


Hortobágyi Hídivásár
2013. augusztus 8.

További részletek a képre kattintva

TÁJÉKOZATÓ: A talajterhelési díj fizetésével kapcsolatban
2013. augusztus 6.

Tisztelt izsófalvai Ingatlan-tulajdonosok!
A talajterhelési díj intézményét a 2003. évi LXXXIX. tv. vezette be, mely a környezetterhelési díjak egyik típusaként jeleníti meg a talajterhelési díjat. A talajterhelési díj fizetésére az a személy kötelezett, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést –ideértve a zárt szennyvíztárolót is- alkalmaz. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség.
A talajterhelési díj mértékét minden évben jogszabály határozza meg. Úgy kell a díjat kiszámítani, hogy annak alapja az ún. egységdíj. Ezt kell a települési területérzékenységi szorzóval megszorozni. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt, vagy mérés hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díj egységdíja 2012. január 01. napjától 1200 Ft/m3
.
További részletek»


FOGORVOSI SZABADSÁGOLÁS
2013. július 8.

Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadságolás miatt 2013. július 10-tõl 2013. július 19-ig zárva tart.
Ezen idő alatt a sürgősségi ellátások tekintetében megbízott helyettesünk a Dental Partner Bt. Fogászata Kurityánban az Egészségházban az alábbi rend szerint:

Hétfői és Csütörtöki napokon 13-16 óráig
Keddi Szerdai és Pénteki napokon 8-11 óráig

Az izsófalvai rendelő2013. július 22-én hétfõtõl fogad betegeket a megszokott rend szerint.

Dr. Tátrai Gyula sk.
ügyvezető Fogszakorvos


MEGHÍVÓ
2013. június 20.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a lapján a Képviselő-testületet 2013. június 25-én 7.00 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirend»


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: MÁJUS
2013.május 23.
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL 2013. MÁJUS Bárkit érhet támadás! Rablók. Tovább»
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2013. MÁJUS Tovább»

MEGHÍVÓ
2013. május 16.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIXL. Törvény 45.§-a lapján a Képviselő-testületet 2013. május 23-án du. 14,30 órára testületi ülésre összehívom.Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirend»


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2013. május 10.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a közterületi szolgálatunk átszervezése okán az intézkedő járőrök közvetlen elérhetőségét biztosító telefonszám megváltozott.
A jövőben a:0630/5354016 telefonszámon érhetik el munkatársainkat!
Kérem, hogy a lakosság minél szélesebb körében is szíveskedjenek
tájékoztatást nyújtani a változásról!
Tisztelettel:

Takács Viktor r. fhdgy.
őrsparancsnok


ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2013. április 26.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvodában a 2013/14-es nevelési évre történő beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor 2013. május 21-22. 8.00-15.00 óra között.
További részletek»


HIRDETMÉNY: DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
2013. április 25.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
A hirdetmény letölthető»


MEGHÍVÓ
2013. április 18.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIXL. Törvény 45.§-a lapján a Képviselő-testületet 2013. április 25-én du. 14,30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva. Napirend »


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: ÁPRILIS
2013. április 16.
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER Lakossági Hírlevél 2013. április Mit tegyen és mit tehet támadás esetén? (Rablás megelőzése és védekezési lehetőségek) A rablás, mint kiemelt jelentőségű bűncselekmény. Tovább»

NAV TÁJÉKOZTATÓ
2013. április 10.

FIGYELEM! Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje Letöltés»

TÁJÉKOZTATÓ az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségrõl Letöltés»


KUTYAOLTÁS
2013. április 9.

Értesítjük a község lakosságát, hogy az ebek veszettség elleni védőoltására IZSÓFALVÁN a
GAMESZ UDVARON: 2013. április 12-én de. 8:00-09:00
SZABADSÁG ÚT: 2013. április 12-én de. 9:00-10:00

Az oltás díja 3.500.-Ft./kutya, háznál történő oltás esetén 4.000.-Ft/kutya
Az oltás díja tartalmazza: oltóanyag, féregtelenítő, munkadíj és ÁFA-t.

Az ebek veszettség elleni védőoltása KÖTELEZŐ, a be nem oltott ebek gazdái ellen a KÖZÖS ÖNORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZ.

Dr. Farkas Imre
körzeti állatorvos


FELHÍVÁS
2013. április 08.

TISZTELT IZSÓFALVAI LAKOSOK!
2013. március 13-án felhívást tettem közzé az Ormos-patak tisztításával kapcsolatban. Ezen felhívással kapcsolatban több lakossági visszajelzés is érkezett önkormányzatunk felé, melyek szerint a felhívás tartalma félreértésre adhat okot. Ezért szeretném a felhívásban foglaltakat pontosítani. A településünkön áthaladó Ormos-patak medrének tisztítására a START munkaprogram keretében kerül sor. A patakmeder tisztításához, karbantartásához szükséges a meder megközelíthetőségének biztosítása (szolgalmi jog). Izsófalva Önkormányzata a magántulajdonban lévő területekből nem kíván kisajátítani egyetlen m2-t sem, pusztán azt kéri az érintett lakosoktól, hogy biztosítsák a meder tisztításához a területre jutást. Indokolatlanul egyetlen magántulajdonban lévő fát, gyümölcsfát sem kívánunk kivágni. Fa kivágására csak a legszükségesebb esetben kerülhet sor, amennyiben a növényzet gátolja a kiszedett iszap, hordalék stb. elszállítását. Ebben az esetben is egyeztetésre kerül sor a tulajdonossal. Mindent megteszünk, és meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lakossággal együttműködve, közös megelégedésünkre történjen a munkavégzés annak érdekében, hogy a 2010-ben átélt katasztrófa ne ismétlődhessen meg Izsófalván.
Ehhez a munkavégzéshez kérném a lakosság együttműködését, megértését és támogatását!
Izsófalva, 2013. április 8.
Köszönettel és Tisztelettel:

Dr. Sallai Árpád
Címzetes Főjegyző átruházott jogkörében eljárva:
Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző, kirendeltségvezető

A kitartó munka meghozza gyümölcsét
2013. március 28.

Iskolánk alsó tagozatos tanulói évek óta neveznek az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Versenyre.
Ebben a tanévben is többfordulós levelezős feladatmegoldásból és egy országos döntőből állt a megmérettetés.
Nagyon boldogok és büszkék voltunk akkor, amikor megkaptuk az értesítést, miszerint 400 versenyző iskola, legjobb 50 csapata közé bekerültek az 1. osztályos tanulóink, Szuhay Zoltánné tanítónő kis tanítványai.
A csapattagok Ríz Vivien Csenge, Schvirján Balázs és Zeleni Dóra. Ügyes, önálló munkájuk eredménye a 31. helyezés lett, mely egy fél éve iskolás kisdiáktól dicséretes teljesítmény.
Az országos döntő helyszíne Budapest volt, ahová a gyerekek, az önkormányzat falubuszával utaztak. A verseny után elindultak felfedezni fővárosunk nevezetességeit, ahonnan fáradtan, de élményekkel telve tértek haza.
Gratulálunk Nekik!


IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS
2013. március 21.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye térségére 2013. 03. 21-tõl 03. 27-ig:
A figyelmeztető előrejelzést a várható, az időszakra ritkán jellemző havazás és viharos szél indokolja.
Egy újabb mediterrán ciklon vonul át térségünk felett, hátoldalán viharos szél kíséretében ismét sarkvidéki eredetű, hideg levegő áramlik be a Kárpát-medencébe. Csütörtökön jelentős mennyiségű esőre számíthatunk, a csapadék mennyisége éjfélig 5 és 10 mm között valószínű. A hőmérséklet napközben +8°C körül alakul.
Éjszakától megkezdődik a hideg levegő beáramlása észak felől. Ezért előbb a hegyekben, de az éjszaka második felétől sík vidéken is hó váltja az esőt. Pénteken délelőtt tovább folytatódik a gyengülő intenzitású havazás, mely délutánra, estére megszűnik. További 2 és 8 mm közötti csapadék várható, és 60 % eséllyel összesen 2-10 cm hó hullhat. A nagyobb mennyiség a megye keleti részén valószínű. Csütörtök késp estétől viharossá fokozódik (50-80 km/h) fokozódik az északi szél, mely egyes helyeken hófúvást okozhat. A legerősebb széllökések a Zemplén keleti részén és a Bodrogközben a 80-90 km/h-t is elérhetik. A hőmérséklet hajnalban -1°C napközben +2°C körül valószínű, de a megye keleti részén egész nap fagypont alatt maradhat. Szombatra megnyugszik az idő: a napos időben csapadék már nem valószínű, a szél mérséklődik, de még előfordulhatnak erős (35-45 km/h) széllökések. Kemény fagyokra számíthatunk. A hőmérséklet a reggeli órákban -5 °C körül, napközben 0 °C körül alakul. Vasárnap derült idő várható, de folytatódik a hideg; a hőmérséklet a reggeli órákban -10 °C körül, napközben 0 °C körül alakul. A jövp hét első felében marad a hideg idő. Már sok lesz a felhő, és kisebb havazás is kialakulhat. Többéves statisztikáink szerint 24-36 órára szóló előrejelzéseink beválási valószínűsége 90 % körül van, míg a harmadik napra szóló előrejelzés beválása 80% körüli.Telefonon történő érdeklődés esetén a legfrissebb prognózissal állunk rendelkezésükre (06-46-368-705).Készült: 2013. március 21.Készítette: Kovács Attila Országos Meteorológiai Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Központ

Szaniszló János Hivatalvezető
Helyi Védelmi Bizottság Elnöke


MÁRCIUS 15-I MEGEMLÉKEZÉS
2013. március 20.

Ebben az évben március 15-e országszerte nem az ünnepről szólt. A rendkívüli időjárási helyzetben ezrek ragadtak az utakon, és több település maradt áram nélkül.
Mi, Izsófalván élő emberek azonban szerencsések vagyunk, hiszen nemcsak, hogy elkerült minket a szélsőséges időjárás, még az 1848-as forradalom és szabadságharc 65. évfordulójára való megemlékezésünk is gondtalan és ünnepélyes volt. A Szivárvány Óvoda gyermekei és az Izsó Miklós Általános Iskola diákjai az évforduló előtti napon adták elő műsorukat az Izsó Miklós Művelődési Ház nagytermében, ahová szeretettel hívtunk minden megemlékezni vágyót. A gyerekek műsorát Hadobás Sándor Igazgató úr történelmi tényekkel tűzdelt ünnepi beszéde tette kerekké, a Szózat közös éneklése után pedig a koszorúzás következett. A település Önkormányzata, valamennyi intézménye és civil szervezete tisztelete jeleként elhelyezte koszorúit az Emlékparkban, majd az ünneplő tömeg útnak indult.

Dutka Ákos: Március 15
A rög alatt most megmozdul a mag
S a sziv alatt az örök gondolat,

Hogy itt e rögből egy darab vagyunk,
Rajta nőttünk és általa vagyunk.

Száz titka, nedve még bennünk kering,
Daloltunk, sirtunk s rög leszünk megint,

Magyar mezőn egy múló kis halom,
De repültünk egy bátor dallamon,

Mit zengve hoz a márciusi szél
És vele dobban szivünkben a vér,

A vér, amelyet érlelt annyi nyár,
Kalászba szökkent magyar napsugár.

Anyád porában most mozdul a vér
S indul feléd az új magyar kenyér.

Lélekké válik benned majd a rög,
Mely véred, hazád, sirod börtönöd,

S benned dalolja örök dallamát
Anyád a rög, hogy ez a föld hazád.


IDŐPONTVÁLTOZÁS - Testületi ülés
2013. március 19.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a március 21-re tervezett képviselő-testületi ülés elmarad. Az ülés a korábban meghirdetett napirendi pontokkal 2013. április 4-én 14,30 órai kezdettel kerül megtartásra.


MEGHÍVÓ
2013. március 13.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIXL. Törvény 45.§-a lapján a Képviselő-testületet 2013. március 21-én du. 14,30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva . N a p i r e n d»


FELHÍVÁS
2013. március 13.

Tisztelt Izsófalvai Lakosok!
2013. március 11-én településünkön elkezdődött a Start munkaprogram.
A közmunkások a településen egyszerre több munkafolyamatot, több helyszínen is végeznek. A munka az Önök ingatlana közelében is történhet.
Kérem Önöket, hogy a munkát végző dolgozókat alkohol tartalmú itallal ne kínálják meg, mert a munkahelyi italozás miatt munkaviszonyuk azonnali hatállyal megszüntetésre kerül. A munka irányítása az Önkormányzat részéről biztosítva van, ezért különböző kérésekkel, utasításokkal a munkavállalókhoz ne forduljanak.
Izsófalva, 2013. március 14.

Fodor Albert
Kovácsné Szalai Krisztina
polgármester
aljegyző, kirendeltségvezető

FELHÍVÁS
2013. március 13.

Tisztelt Érintett Ingatlan Tulajdonos!
Tájékoztatom, hogy Start munka keretén belül sor kerül a településünkön áthaladó Ormos-patak medrének tisztítására.
Felhívom figyelmét, hogy a medertől számított 6 méteres védőtávolságot hagyja szabadon a patakmeder megközelítése érdekében.
Tekintettel arra, hogy a patakmedertől számított 6 méteren belül sor kerül a tisztításra, a fakinövések, fák kivágására is, kérem, hogy amennyiben van ott olyan fa, amit Ön ültetett, annak kivágásáról és elszállításáról gondoskodjék. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy azt az önkormányzat fogja kivágni és a kitermelt fát a helyszínről elszállíttatni.
Felhívom továbbá, hogy a medertől számított 6 m-es védőtávolságot a veteményeskert kialakításánál hagyja szabadon, azt ne ültesse be. A védőtávolságon belül okozott kárért felelősséget nem vállalunk.
Izsófalva, 2013. március 14.
Üdvözlettel:

Dr. Sallai Árpád
Kovácsné Szalai Krisztina
Címzetes Főjegyző átruházott jogkörében eljárva
aljegyző, kirendeltségvezető

VAGYONVÉDELMI HÍRLEVÉL: FEBRUÁR
2013. március 13..
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER VAGYONVÉDELMI HÍRLEVÉL
2013. február.A betörést nem a kakas kukorékolása fogja jelezni. Tovább»

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ
2013. március 1.

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a kazincbarcikai járásban a nagyszámú ügyfélkör (22 település) miatt 2013.03.01 – tõl a falugazdász ügyintézés előzetes bejelentkezés alapján történik (különös tekintettel a területalapú támogatás intézésére, amely április 15- május 15 között aktuális).
Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő 8.00-15.00 Putnok, Bem József tér 6.
Kedd-Csütörtök 8.00-15.00 Kazincbarcika, Tóth Árpád utca 2. (Munkaügyi Központ)
Péntek 8.00 – 11.00 Kazincbarcika, Tóth Árpád utca 2. (Munkaügyi Központ)
15.00 – 16.00 Ügyfélfogadást követõen adatfeldolgozás

Tisztelettel:
Herczeg Csaba
Falugazdász
20/371-1037


FELHÍVÁS
2013. február 28.

Kedves izsófalvai Lakosok!
Azzal a kéréssel fordulok Önök felé, hogy amennyiben van fölösleges
V I R Á G M A G J U K azt ajánlják fel Izsófalva közterületeinek virágosítására
A virágmagok gyűjtésének helye: Izsófalva Polgármesteri Hivatal hivatali helyisége, valamint a műszaki csoport mûhelye

Köszönettel:

Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző, kirendeltségvezető


FARSANGI BÁL
2013. február 4.

Iskolánk egyik várva várt rendezvénye a Farsangi bál, amit idén február 8-án tanárok és szülõk közösen szerveztek meg községünk kultúrházában. Ezt a napot nagy-nagy készülődés előzte meg, hiszen az jelmezek alapanyagának beszerzése, a csoportos fellépések megtervezése már hetekkel korábban elkezdődött, és a tombolatárgyakat is szorgosan gyűjtögettük. Aztán elérkezett a farsangi karnevál napja! A farsangot a bálkirály és a bálkirálynő keringője nyitotta meg, amibe bekapcsolódtak az udvarhölgyek is kísérőikkel. A szülők meghatódástól könnyes szemmel ámulták végig gyermekeik nyitótáncát, amelynek utolsó momentumaként maguk is táncra perdültek. Ezúton is köszönjük a munkát a táncos párok felkészítő tanárának, Németh Erika tanárnőnek.
Ezután elsőként az egyéni jelmezesek léptek fel, őket a csoportos jelmezesek követték. A fellépők között jutalmazásra kerültek a legjobb egyéni felvonulók (1. hely Viczek Viktória, Simon Cintia - Vámpírok, 2. hely Kanyuk Janka, Pamlényi Laura – Zombi lányok, 3. hely Cziczlavicz Ákos – Rex tábornok) és tortát kaptak a legjobb alsó és felső tagozatos csoportos jelmezesek. Az alsósok közül az első osztályos Színes ceruzák bizonyultak a legjobbnak, a felső tagozatban pedig a nyolcadik osztály nyerte el az első díjat "Produkció" című jelenetével, amelyet Zöldi Zsolt szülő írt, és amelynek Pató István tanár úr játszotta a főszerepét.
A szülők és támogatók által felajánlott tombolatárgyak a délután folyamán gazdára találtak, a tombolahúzás főnyereménye pedig egy ingyenes budapesti tanulmányi kirándulás volt.
A Farsangi bál bevétele a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség elképzeléseinek megvalósítását segíti a tanév során, így ezúton is szeretnénk köszönetet mondat minden támogatónknak önzetlen segítségéért.

Zeleni József
pedagógus


MEGHÍVÓ
2013. február 4.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.12.§ ( 2 ) bek. alapján a Képviselő-testületet 2013. február 7-én du. 14,30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Izsófalva.
N a p i r e n d»


NAV TÁJÉKOZTATÓ
2013. január 25.

A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN MUNKÁT VÉGZŐK 2012. ÉVI ADÓZÁSI ÉS BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
A közfoglalkoztatás az aktív korú, munkaképes, de a munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók számára biztosít foglalkoztatási lehetőséget. Közfoglalkoztatott az, aki 16. életévét betöltötte, álláskeresõnek minõsül, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és akit közfeladatot ellátó szervezet (pl. önkormányzat) közfoglalkoztatási jogviszonyban alkalmaz.Tovább»


FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓ
2013. január 25.

Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy 2013. január 1-tõl a járások kialakulása következtében az alábbi települések tartoznak a kazincbarcikai járáshoz: Alacska, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Felsőtelekes, Izsófalva, Kazincbarcika, Kurityán, Mályinka, Múcsony, Nagybarca, Ormosbánya, Rudabánya, Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló, Tardona, Vadna.
Az említett településeken állandó lakhellyel rendelkező mezőgazdasági termelők esetében az őstermelői igazolványok kiadása, érvényesítése, a területalapú támogatás benyújtása és egyéb, a mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése a kazincbarcikai falugazdász irodában történik.
A kazincbarcikai falugazdász ügyfélfogadás helye: Kazincbarcikai Munkaügyi Központ, Fsz 3-as asztal (Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2.)

Tisztelettel:
Herczeg Csaba
falugazdász
20/371-1037


LAKOSSÁGI FÓRUM
2013. január 24.
Tisztelt izsófalvai lakosság!
Tájékoztatom és egyben szeretettel meghívom Önöket, hogy hatóságunk az utóbbi időszakban egyre nagyobb számban elkövetett bűncselekmények miatt lakossági fórumot tart Izsófalva településen.

A fórum célja és témája:

  • Közbiztonsági helyzet rövid értékelése
  • Figyelemfelhívás és megelőzési lehetőségek ismertetése
  • Észrevételeik, javaslataik megvitatása

A fórum időpontja és helye:

  • 2013. január 31., 16.00 óra
  • Izsófalva Polgármesteri Hivatal nagyterme

Elsősorban az Önök vagyonbiztonságának, illetve eredményesebb munkánk érdekében bízom a minél nagyobb számú részvételükben.

Tisztelettel:
Takács Viktor r. fhdgy.
őrsparancsnok


VAGYONVÉDELMI HÍRLEVÉL: JANUÁR
2013. január 21.
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER VAGYONVÉDELMI HÍRLEVÉL
2013. anuár
Mit tenne Ön a talált tárggyal?
Tovább»

2013-tól KÖTELEZÕ A KUTYA CHIPES MEGJELŐLÉSE
2013. január 11.
Ez év elejétől a négy hónaposnál idősebb kutyák csak elektronikus chippel megjelölve tarthatóak - hívja fel a kutyatartók figyelmét a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM).2013. január 1-jétől már hatályos a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, amely az európai elvárásoknak megfelelően elõírja a négy hónaposnál idősebb kutyák megjelölését.
Az egyedi azonosítóval még nem rendelkező állatok gazdáinak január elsejéig kell elvégeztetniük az állatorvosi beavatkozást. Ennek során egy rizsszem méretű elektronikus szerkezetet ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, pár perces művelet lehetővé teszi a kutyák azonosítását. Így megkönnyíti a kutyák nyilvántartását, könnyebb lesz az elveszett, ellopott állatok nyomára bukkanni, és ezzel csökkenhet a kóbor kutyák száma, valamint könnyebb lesz a kutyák számának meghatározása is az országban.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, hogy a chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a chip és a beültetés díját, valamint a regisztrációt az országos eb-adatbázisba. A rendelet betartását a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőrzi - olvasható a közleményben.
További részletek»


»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.