Hírek Archívum 2014
 
MEGHÍVÓ
2014. december 11.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. december 16-án(kedd) 14 óráraközmeghallgatással egybekötött nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva Napirendek»


KÉT FOTÓ KŐRÖSI ANTALRÓL
2014. december 2.

Kőrösi Antal (1864-1949) községünk református iskolájának tanítója, vezetője volt 1887-től 1928-ig, emellett kiemelkedő szerepet játszott a helyi társadalmi-kulturális életben is.

Sok egyéb mellett például az egyik kezdeményezője és szervezője volt a disznóshorváti első világháborús hősi emlékmű állításának, amelyet 1922. szeptember 10-én avattak fel, s az első nagyszabású köztéri alkotás volt az országban a hősi halottak emlékére.
Kőrösi Antal
önéletrajzát a honlapunkon is olvasható Mozaikok Izsófalva múltjából című könyvben találhatják meg az érdeklődők. Arcképét azonban nem közli a kiadvány.
Most pótoljuk ezt a hiányosságot is: egy ifjú- és egy időskori fotót mutatunk be róla. Ma már talán senki sem él községünkben azok közül, akik még személyesen ismerhették őt, így e portrék talán segítenek abban, hogy emléke mellett a múlt ködébe veszett arcvonásai is rögzüljenek a helyi hagyományban.
1. Ez a fotó 34 éves korában készült Körösi Antalról. Megjelent "A magyar tanférfiak és tanítónők ezredévi albuma" című díszműben, 1896-ban. (Szerkesztette: Vaday József nagyváradi községi tanító.)
2. Ez az időskori felvétel nyugdíjazása után, 1930 körül készülhetett. A család bocsájtotta rendelkezésünkre 1996-ban, amikor az Izsó Miklós Művelődési Házban megemlékezést tartottak róla.

HIRDETMÉNY! /Letölthető»
2014. december 01.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2014 (XI. 28.) önkormányzati rendeletében az alábbiakat fogadta el a szociális célú tüzelőanyag támogatás (szén formájában) helyi szabályairól:
A Képviselő-testület egyszeri alkalommal szenet biztosít házhozszállítással annak a szilárd tüzelőanyaggal fűthető ingatlannal rendelkező háztartásnak, aki:
· aktív korúak ellátására jogosult
· időskorúak járadékára jogosult
· lakásfenntartási támogatásban részesül
· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelőkre
· 65 év feletti, egyedül élő személy

Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a korábban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család:
· Azon ingatlan vonatkozásában, mely szilárd tüzelőanyaggal egyáltalán nem fűthető.
· Akinek háztartásában vagyonnak nem minősülő gépjármű található – tulajdonosa, vagy üzembentartói szerződés útján használja -, figyelemmel a Szt. 4. § b) pontjára.
A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető!
A támogatás megállapítása kérelemre indul! A kérelmeket 2014. december 10-ig lehet benyújtani az Önkormányzatnál rendszeresített formanyomtatványon.
Kérelmekhez csatolni kell:
· a kérelmező és a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók előző havi jövedelemigazolását
· gépjármű tulajdonjogának megszűnése esetén: Okmányiroda által lepecsételt adás-vételi szerződést.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő Testülete


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2014. november 28.

A Dentadoc Kft. Izsófalvai Fogorvosi rendelője szabadság miatt 2014.nov.28-dec.03-ig zárva tart.
Legközelebbi rendelési nap 2014. dec. 04. csütörtök a szokásos rend szerint.
Helyettes sürgősségi ellátó fogászati rendelés:
Kurityán
nov.28.péntek : 8-10
dec.01.hétfő : 13-16
dec.02.kedd : 8-10
dec.03.szerda : 8-10

Dr.Tátrai Gyula sk
cimzetes főorvos,fogszakorvos


MEGHÍVÓ
2014. október 21.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. november 27-én(csütörtök) 14 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva Napirendek»


HIRDETMÉNY!
2014. november 17.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!
2014. november 03.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2014. október 30.

Fővezeték javítása miatt vízszolgáltatás szünetel: 2014. november 4-én reggel 8 órától előreláthatólag 14 óráig: Egressy út, Izsó M út, Táncsics M út. További részletek»


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: 2014. OKTÓBER
2014.október27..


ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. október
Vigyázzon értékeire Halottak Napján! Tovább»


MEGHÍVÓ
2014. október 21.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43.§-a alapján a nemzetiségi - Képviselő-testületet 2014. október 27-én 18 órakor alakuló ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva Napirendek»


MEGHÍVÓ
2014. október 21.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 43.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. október 27-én 16 óra 30 perckor tartandó alakuló ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»IDŐSEK ESTJE IZSÓFALVÁN
2014. október 20..
Október 1-én, az Idősek Világnapján rendezte meg Izsófalva Nagyközség Önkormányzata a hagyományos Idősek Estjét, amelyen a település mintegy 100 szépkorú polgára vett részt. A helyi óvodások, az általános iskolások és a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Zeneiskola Népitánc-tagozatának hallgatói adtak ajándékműsort, a képviselő-testület köszöntőjét pedig a polgármester tolmácsolta. Ezután vacsora következett, majd élőzene szórakoztatta a megjelenteket. Képeink az est néhány érdekes pillanatát örökítették meg.
(Simonné Veres Kinga felvételei.)

BURSA HUNGARICA 2015 ÉVRE
2014. október 01.
"A típusú pályázati kiírás"
"B típusú pályázati kiírás"

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉTRŐL
2014. szeptember 15.

Amint a honlapunkon is olvasható meghívóban már jeleztük, 2014. szeptember 8. és 13. között az idén is sor került az Izsó Miklós Emlékhét rendezvényeire a nagy alkotó születésének 183. évfordulója alkalmából.
Szeptember 8-án, hétfőn vetítettképes előadás hangzott el az Izsó Miklós Művelődési Házban "Izsó Miklós a korabeli magyar sajtóban". Ez a téma azért érdekes, mert az 1859 és 1875 közötti évek, vagyis Izsó életének utolsó 16 esztendeje, művészi tevékenységének időszaka a magyar sajtó felvirágzásának kezdete is. Különösen az 1867. évi kiegyezés után vált gazdaggá a hazai napi- és hetilapok, folyóiratok palettája. Ezek szinte mindegyike rendszeresen beszámolt Izsó életének és művészi munkásságának legfontosabb mozzanatairól, az újságcikkekből, híradásokból lényegében összeállítható a szobrász életének krónikája. A korabeli sajtótermékek közül kiemelkedik a Vasárnapi Ujság című hetilap, amely 1854-től jelent meg. Alapító szerkesztője, a rozsnyói születésű Pákh Albert személyes ismerőse, barátja volt Izsónak, és lapjának hasábjain különös figyelmet fordított az Izsóval kapcsolatos hírek publikálására. Arcképét és alkotásainak rajzát is több alkalommal közölte a lap, így elmondható, hogy a Vasárnapi Ujság különösen értékes forrása az Izsóval kapcsolatos ismereteknek.
Szeptember 9-én, a művész születésnapján ünnepi istentiszteletre került sor az izsófalvai református templomban, amelyen Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, református lelkész hirdetett igét. Ezután megemlékezés következett az Izsó Miklós Művelődési Házban, majd az önkormányzat, az egyházak, az intézmények, a pártok és a civil szervezetek megkoszorúzták Izsó Miklós szobrát a Szoborkertben.
Szeptember 10-én Izsófalva 14 fős küldöttsége a budapesti Kerepesi temetőben megemlékezést tartott és koszorút helyezett el Izsó Miklós
síremlékénél. Az eseményen megjelentek a Borsodiak Budapesti Baráti Körének és más fővárosi hagyományőrző szervezeteknek a képviselő dr. Nagy Károly, a Borsodiak Budapesti Baráti Köre elnökének vezetésével, akik szintén koszorúztak a síremléknél. Dr. Nagy Károly rövid beszédet tartott, amelyben visszaemlékezett az általa vezetett baráti kör és Izsófalva 20 éves, tartalmas és sok eseményt maga mögött tudható kapcsolatáról, amelynek Izsó Miklós személye és művészete volt az inspirálója. Kiemelte, hogy Izsófalva az egyetlen település az országban, amely évtizedek óta minden esztendőben eljön Budapestre nagy fiának emlékhelyéhez, így fejezve ki a szülőföld háláját és tiszteletét.
Szeptember 11-én az Izsó Miklós nevét viselő általános iskola tanulói művészeti vetélkedőn vettek részt, amelyen agyagból készült alkotásokkal tisztelegtek nagy elődjük emléke előtt.
Pénteken az Izsó Miklós Általános Iskola irodalmi színpada eseményjátékot mutatott be "Mozaikok Izsó Miklós életéből" címmel, amely a legfontosabb mozzanatok felidézésével születésétől a haláláig végig vezette a közönséget a művész életén.
Szeptember 13-án, szombaton 16 órakor ünnepi műsorral zárult a 2014. évi Izsó Miklós Emlékhét, amelyen a Szivárvány Óvoda növendékei és az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói mellett a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozatának növendékei adtak fergeteges népi tánc műsort. Képeink a budapesti és a helyi koszorúzáson készültek. (Andó Zoltánné felvételei.)


VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ!
2014. szeptember 9.

Tiszteelt Választó Polgárok!

Tájékoztatjuk Izsófalva Nagyközség választópolgárait a polgármester, képviselő és nemzetiségi jelöltek sorrendjének sorsolási eredményéről:


MEGHÍVÓ
2014. szeptember 4.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. szeptember 11. 15.30 órára testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»


MEGHÍVÓ IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT RENDEZVÉNYEIRE!
2014. szeptember 01.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a helyi intézmények
szeretettel meghívják Önt az

IZSÓ MIKLÓS E M L É K H É T
rendezvényeire:
2014. szeptember 8-13.

P R O G R A M
Letölthető»


FELHÍVÁS!
2014.augusztus 19.

Valamennyi izsófalvai ingatlan tulajdonosának, használójának!
Tisztelt izsófalvai lakosok!
Felhívom a nagyközség lakosságának figyelmét, hogy az általuk lakott ingatlan előtti közterület(zöldterület, csapadékvíz-elvezető árok, járda, stb.) folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról – lehetőség- és igény szerinti virágosításáról – legyenek szívesek gondoskodni. További részletek»


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
2014.augusztus 15.

Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadság miatt 2014.aug.15-től 2014. aug.19-ig zárva tart.
Ezen idő alatt a sürgősségi ellátások a Dental Partner Bt. Fogászatán vehetők igénybe Kurityánban az Egészségházban az alábbi rend szerint:

15-én Pénteken 12-14 óráig
18-án Hétfőn 13-15 óráig
19-én Kedden 8-10 óráig

Az izsófalvai rendelő 2014. augusztus 21-én csütörtökön fogad betegeket a megszokott rend szerint.

Dr. Tátrai Gyula sk. címzetes főorvos fog-és szájbetegségek szakorvosa ügyvezető


MEGHÍVÓ
2014.augusztus 12.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. augusztus 18-án reggel 7,30 órára testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»


TÁJÉKOZTATÓ Szabadságolásról
2014. július 23.

Izsófalva- Ormosbánya- Rudolftelep
Települési Önkormányzatok Polgármesteri Hivatalai
Tárgy: Értesítés szabadságolás miatt
Vezetőinek székhelyükön
Tisztelt Cím!/levél letölthető
Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadságolás miatt 2014.július 25-től 2014. augusztus 01-ig zárva tart. Ezen idő alatt a sürgősségi ellátások tekintetében megbízott helyettesünk Mucsony Fogászata Alberttelepen az Egészségházban az alábbi rend szerint:
Hétfőn-Szerdán 13-15 óráig
Kedd- Csütörtök- Péntek 8-10 óráig
Az izsófalvai rendelő 2014. augusztus 04-én hétfőtől fogad betegeket a megszokott rend szerint.
Kérem Tisztelt Címet, a levél tartalmát a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjen!
Köszönettel: Dr. Tátrai Gyula sk. címzetes főorvos, fog-és szájbetegségek szakorvosa, ügyvezető
Izsófalva,2014.július 23.


TÁJÉKOZTATÓ!
2014. július 16.

Tisztelt Polgármester Úr / Asszony!
Tájékoztatom, hogy a hatályos polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 99. § (1) bekezdése szerint, a pirotechnikai termék felhasználási engedély iránti kérelmet, a felhasználás megkezdését megelőzően tizennégy nappal kell benyújtani a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályára.
A bejelentés köteles felhasználás esetén, a Rendelet 99. § (6) bekezdése alapján, a felhasználás megkezdését megelőzően legalább nyolc nappal, a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányságon kell megtenni.
A korábbi évek tapasztalata az, hogy az augusztus 20-án megrendezésre került tűzijátékok kérelmeit, a pirotechnikai vállalkozások több esetben késedelmesen terjesztették elő.
A kérelmeket késedelmesen benyújtó pirotechnikusok, a határidő mulasztás okaként minden esetben az önkormányzatot, mint megrendelőt jelölték meg.
A határidők be nem tartása miatt kialakult ügyintézési problémák elkerülése érdekében kérem Polgármester Urat / Asszonyt, hogy, amennyiben az önkormányzat augusztus 20. napjára tűzijátékot tervez, azt a jogszabályban előírt határidő figyelembe vételével szíveskedjen kezdeményezni.
Előzetes felmérést készítünk az ünnepi tűzijátékokkal kapcsolatban, ezért kérem, hogy a tűzijáték megrendezésével kapcsolatos szándékát a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság felé a kopunecne@borsod.police.hu elektronikus levélcímre 2014. július 28-ig jelezni szíveskedjen.
Kazincbarcika, 2014. július 14.
Tisztelettel:
dr. Toldi -Tóth Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető


FOTÓPÁLYÁZAT / PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014. július 8.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával képSZERűen ! címmel digitális fotó és számítógépes grafikai pályázatot hirdet.

A pályázat fővédnöke
Dr. Vereckei Csaba
r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány
Védnöke
Pfliegler Péter
alpolgármester

További részletek letölthetők »


SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ
2014. június 20.

Az Izsófalvai Szivárvány Óvoda Szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez!
Gyűjthető, újrahasznosítható anyagok:

1. Újságpapír (fekete-fehér, színes,könyvek, propaganda anyagok)
2. Kartonpapír (kartondoboz, hullámpapír)
3. Alumínium italos doboz (energia-ital sörös)
4. PET palack (ásványvíz, üdítős laposra taposva)
A gyűjtéshez a zsákot az óvodában biztosítjuk.
Az akció ideje: 2014. június 23-25 – ig
Helye: Izsófalvai Szivárvány Óvoda
A szelektív hulladékgyűjtésért az óvoda támogatásban részesül.
Kérjük a gyerekeket, szülőket és a falu lakosait, vegyenek részt a gyűjtési tevékenységben.
EGYÜTT, KÖZÖSEN A TISZTA KÖRNYEZETÉRT!

Hodop Istvánné
Óvodavezető


MEGHÍVÓ
2014. június 13.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. június 19-én ( csütörtökön) 14,30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»


AZ I. VILÁGHÁBORÚS HŐSI EMLÉKMŰ KÉZIRATOS DOKUMENTUMAI
2014.június 12..

HONLAPUNKON OLVASHATÓK AZ I. VILÁGHÁBORÚS HŐSI EMLÉKMŰ KÉZIRATOS DOKUMENTUMAI

Izsófalva központjában áll az 1922-ben felavatott I. világháborús hősi emlékmű. Az emlékművet 1922. szeptember 10-én leplezték le, 10 ezer ember jelenlétében. Ez volt az ország első nagyszabású emlékműve, amit a háború mártírjainak szenteltek. Létrehozását Kőrösi Antal, a református egyház iskolájának igazgató-tanítója és Skultéty Gábor jegyző kezdeményezték, a szükséges pénzt a helyi lakosság, a bányaüzemek és a vállalkozók, gazdálkodók adományaiból gyűjtötték össze. A szobor megalkotására pályázatot írtak ki, melynek nyertese Somogyi Sándor szobrászművész lett. Szerencsére fennmaradt az emlékmű létesítésének "naplója", melyet Kőrösi Antal vezetett. Ebből minden fontos információ megtudható a "szoborról", ahogy a helyi köznyelv ma is nevezi az alkotást.

További információkat kaphatnak olvasóink a honlapunkon olvasható Mozaikok Izsófalva múltjáról című könyv A szobor című fejezetében.


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: 2014. MÁJUS
2014. május 28.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2014. MÁJUS.
"ERŐSZAK A NÉGY FAL KÖZÖTT" CSALÁD, ERŐSZAK, GYERMEKBÁNTALMAZÁSOK
Tovább»


ÚJSÁGCIKKEK, TANULMÁNYOK IZSÓFALVÁRÓL ÉS IZSÓ MIKLÓSRÓL
2014. május 27.

Felhívjuk honlapunk látogatóinak figyelmét arra, hogy községünkről és neves szülöttéről, Izsó Miklós szobrászművészről szóló újságcikkek, tanulmányok kerültek fel honlapunk "E-könyvek Izsófalváról" című helyére. Az anyagból sokrétű tájékozódást nyerhetnek az érdeklődők Izsófalva múltbeli eseményeivel, jeles személyiségeivel és mindennapi életével kapcsolatban.


MEGHÍVÓ
2014. május 15.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. május 22-én (csütörtökön) 14.30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirendek»


BÉLYEG EGRESSY BÉNIRŐL
2014.május 15..

2014. május 9-én négy bélyeget tartalmazó kisívet adott ki a Magyar Posta Egressy Béni születésének 200. évfordulója alkalmából. A Szózat zeneszerzőjének, nemzeti operáink szövegírójának, valamint családjának községünkkel való kapcsolatáról honlapunk más helyein (például a Mozaikok Izsófalva múltjából című könyvben) olvashatnak az érdeklődők.


FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATKOZÁSRA!
2014. április 30.

ÉRTESÍTJÜK AZ ÉRINTETT SZÜLŐKET, HOGY SZIVÁRVÁNY ÓVODÁNKBAN a 2014/ 2015 –es NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA AZ ALÁBBI IDŐPONTBAN KERÜL SOR. 2014. MÁJUS 19- 20. 8 00- 15 00 óra között. A jelzett időpontban azok a gyermekek írathatók be , akik 2014 december 31- ig betöltik a 3. 4. 5 életévüket, illetve férőhely esetén a 2 és fél évüket. Tovább»


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: 2014. ÁPRILIS
2014. április 18.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2014. ÁPRILIS
Drogozik a gyerek?!
Tovább»


SZÉPÍTSÜK EGYÜTT IZSÓFALVÁT!
2014.április 08..
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata "Szépítsük együtt Izsófalvát" virággyűjtő akciót szervez.
Várja a tisztelt lakosok felajánlásait (egynyári növények, virágpalánták, virágmagok), melyeket nagyközségünk közterületeink szépítésére szeretne felhasználni.
A cél a rendezett, virágos településközpont kialakítása. Adományaikat az önkormányzat udvarán lévő irodánkba várják munkatársaink munkanapokon 15 óráig. Az akcióval kapcsolatban érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon: 0670/546-2585

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: 2014. MÁRCIUS
2014. március 26.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2014. MÁRCIUS
Emberkereskedelem – külföldi munkavállalás- prostitúció!
Tovább»


EBOLTÁS
2014. március 25.

Értesítem a lakosságot, hogy az ebek veszettség elleni védőoltására Izsófalván 2014. április 16-án kerül sor,

az Önkormányzat udvarán: 8:00-tól 10:00-ig
a régi benzinkútnál (Szabadság út): 13:00-tól 15:00-ig

Oltás díja 4.000 Ft/kutya
Háznál történő oltás díja: 4.500 Ft/kutya,
(Az oltás díja tartalmazza: oltóanyag, féregtelenítő, munkadíj és ÁFA.)
Transzporder (CHIP) díja: 3.500 Ft/kutya.
Veszettség elleni oltás csak chippel ellátott eb esetén adható!
AZ EB ÚJ TIPUSÚ OLTÁSI BIZONYÍTVÁNYÁT MINDEN TULAJDONOS HOZZA MAGÁVAL!
Az oltásra az ebet felvezetni az állattartási rendelet szerint (póráz, szájkosár) lehetséges. A be nem oltott ebek gazdái ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére kerül sor!

Kovácsné Szalai Krisztina sk
aljegyző, kirendeltségvezető

felhívás letölthető*pdf


ÚJ MENTŐAUTÓ IZSÓFALVÁN
2014. március 24

Március 21-én, pénteken délelőtt 10 órakor Izsófalva és a környező települések lakosságát egyaránt érintő fontos eseményre került sor a helyi mentőállomáson: megérkezett és átadták rendeltetésének az új, minden korszerű berendezéssel felszerelt Mercedes típusú mentőautót.
További részletek »


FELHÍVÁS! Letölthető pdf*
2014. március 18.

Tisztelt Eb tartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §- a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat – eb rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végez. Az eb összeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint eb rendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát. A 2014. évi eb összeírás céljából kérem az Izsófalva közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az "Eb összeírási adatlap 2014" nyomtatványt, és azt 2014. március 28-ig a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségére visszajuttatni – 3741 Izsófalva, Izsó Miklós út 64. - postai úton, illetve személyesen, vagy elektronikusan a polg.hivatal@gmail.com címre megküldve. Az "Eb összeírás adatlap -2014" letölthető a www.izsofalva.hu oldalról is.
A fentieken túl felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét arra is, hogy 2013. január 1-én hatályba lépett a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól 41/2010. (11.10.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése, mely szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható. Felhívom a Tisztelt Eb tartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XIL31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 15.000 Ft.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok az eb összeírását kővetően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Tájékoztatom a Tisztelt Eb tartókat, hogy mind az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, mind az ebek transzponderrel történt ellátását az Önkormányzati Hivatal dolgozói ellenőrizni fogják.
Együttműködésüket köszönöm!
Izsófalva,2014.03.13.
Dr. Sallai Árpád Címzetes Főjegyző átruházott jogkörében eljárva:

Kovácsné Szalai Krisztina
aljegyző, kirendeltségvezető
"Eb összeírás adatlap -2014"

Nyilatkozat


SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 2014.március 17-21
2014. február 24.

Az Izsófalvai Szivárvány Óvoda Szelektív hulladékgyűjtő akciót szervez!
Gyűjthető,újrahasznosítható hulladékok:
1.Újságpapír(fekete-fehér,színes,könyvek,propaganda anyagok)
2.Kartonpapír (Kartondoboz, hullámpapír)
3.Alumínium italos doboz (energia-ital, sörös)
4.PET palack (ásványvíz, üdítős) laposra taposva
A gyűjtéshez zsákot az óvodában biztosítunk.
Az akció ideje: 2014.március 17-21-ig.
Helye: Szivárvány Óvoda Izsófalva
A szelektív hulladékgyűjtésért az Óvoda támogatásban részesül. Kérjük a gyerekeket, szülőket,és a falu lakosait, vegyenek részt a gűjtési tevékenységben.
EGYÜTT, KÖZÖSEN A TISZTA KÖRNYEZETÉRT!

Óvodavezető


MEGHÍVÓ
2014. január 31.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. február 20-án ( csütörtökön) 14.00 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirendek»


TÁJÉKOZTATÓ
2014. február 03.

Tájékoztató Izsófalva Nagyközség lakossága részére a változó hulladékkezelési közszolgáltatásról. II.
A tájékoztató a képre kattinva letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ
2014. január 31.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. február 4-én ( kedden) 14,30 órára testületi ülésre összehívom. Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva. Napirendek»


BŰNMEGELŐZÉSI OKTATÁSI HÍRLEVÉL: 2014. január
2014. január 23.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER OKTATÁSI HÍRLEVÉL
2014. JANUÁR
Az Internet vonzó, de veszélyes! Tovább»


BŰNMEGELŐZÉSI LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL: 2014. január
2014. január 23.

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL
2014. JANUÁR
Ne legyen a betörők áldozata!Tovább»


MEGHÍVÓ
2014. január 16.

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testületet 2014. január 23-án (csütörtökön) 14.30 órára testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalva
Napirendek»

Fodor Albert
polgármester


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2014. január 14.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
a mikro- , kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2014-KKV.
A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központjához 2014. január 9-től 2014. február 14-ig lehet benyújtani a pályázati dokumentációban meghatározott feltételek szerint. A beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet. A létszámbővítés eredményeként legalább 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal. A beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől ( üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig –folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban.
A támogatás formája : vissza nem térítendő
A támogatás mértéke: új munkahelyenként 1,5 millió Ft.
A pályázat benyújtása 2 példányban
Pályázati tájékoztató időpontja: 2014. január 23. Csütörtök 9.00 óra
BAZMK Kazincbarcikai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség Nagyterme
A teljes pályázati dokumentáció a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján (nfsz.munka.hu,
www.munka.hu/Foglalkoztatás)
Érdeklődi az alábbi e-mail címen:BorsodMMKKazincbarcika@lab.hu


TÁJÉKOZTATÓ
2014. január 14.

Tájékoztató Izsófalva Nagyközség lakossága részére a változó hulladékkezelési közszolgáltatásról és a kommunális adóról.
A tájékoztatók a képre kattinva letölthetők *pdf
»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.