Hírek Archívum 2016
 
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2016. december 19.
 

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS AZ IZSÓFALVAI MENTŐÁLLOMÁSON
2016. december 21.

Az Országos Mentőszolgálat izsófalvai mentőállomása az idén kettős jubileumot ünnepelt: 65 éve létesült az állomás, a mai telephelyét pedig 50 évvel ezelőtt adták át. Az évfordulók alkalmából az állomás dolgozóink kezdeményezésére és anyagi áldozatvállalásából 2016. december 20-án, kedden délelőtt emléktáblát avattak az állomás épületének falán. Az ünnepségen megjelentek a megyei mentőszervezet, az izsófalvai és a rudabányai önkormányzat képviselői, a református és a római katolikus egyház lelkészei, az állomás mai és nyugdíjas dolgozói, valamint más vendégek.
Az izsófalvai mentőállomás 1951-ben létesült, azzal a céllal, hogy a Sajó-Bódva-köze aprófalvas lakosságának és az ugrásszerűen növekvő környékbeli bányásztelepülésen élők számára szükség esetén biztosítsák a gyors és szakszerű segítséget, a kórházba jutást. (Ekkor legközelebb még csak Miskolcon voltak kórházak.) Másfél évtizedig a Községháza emeletes épületének földszintjén kapott helyet, ott, hol ma a családsegítő szolgálat és a fogorvosi rendelő található. 1951-1953-ig a községi tanács vb-titkára, Kerezsi Béla látta el mellékállásban a vezetői teendőket. 1953-ban azonban olyan rendeletet hozott az akkori egészségügyi kormányzat, hogy állomásvezető csak képzett szakember lehet, ezért ettől kezdve mentőtisztek vagy valamilyen egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek töltik be a vezetői tisztséget.
1966-ban minőségi változás következett be az állomás helyzetében: a református egyháztól vásárolt területen felépült a mai, korszerű mentőállomás, ami lehetővé tette a mentőautók számának és az állomás személyzetének növelését. Több évtizeden keresztül fontos szerepet töltöttek be az izsófalvai mentősök a tágabb környék egészségügyi ellátásában. Az sem elhanyagolható szempont, hogy fennállása óta sok gépkocsivezetőnek és mentőápolónak biztosított munkahelyet az állomás. Az itt dolgozók minden időszakban bekapcsolódtak a település társadalmi-kulturális életébe, különböző módon segítették az önkormányzat és a civil szervezetek tevékenységét (például bemutatót tartottak a falunapokon, egészségügyi előadásokat, szűréseket szerveztek, együttműködtek a helyi Vöröskereszt-szervezettel a véradások, lakossági feladatok ellátásában stb.)
Az utóbbi időben a mentőszolgálat átszervezése, ésszerűsítése után, valamint a térségben létrejött új állomások belépését követően mindössze egy, de a legkorszerűbb követelmé-nyeknek is megfelelő mentőautó maradt az állomáson. Ez azonban semmivel sem csökkenti munkájuk, tevékenységük értékét, fontosságát. Áldásos, odaadó munkájukért köszönettel tartozunk mindannyiuknak, a „régieknek” és a „maiaknak” egyaránt! Reméljük, hogy még sokáig szolgálhatják a térségben élők biztonságát, életének, egészségének védelmét!


HIRDETMÉNYEK
2016. december 21.
 
Szociális tüzelőanyag juttatás»
Téli szünidei gyermekétkeztetés»

BURSA HUNGARICA HIRDETMÉNY
2016. december 13.
BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 2017 ÖSSZESÍTŐ HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ
2016 december

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2016. december 13-án (kedden) 16.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
További részletek
»


Adatok Izsó Miklós Ikonográfiájához
2016 december 12.

A Gömör-Kishont vármegye monográfiájában megjelent rajz (1903).
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár
képarchívumában fellelhető portré (1864).
A Figyelő című folyóirat Izsó-arcképe (1876).
ADATOK IZSÓ MIKLÓS IKONOGRÁFIÁJÁHOZ pdf*
Izsó Münchenben (jobbra, mellette Székely Bertalan). Benczúr Gyula rajza, 1860 körül.
Az egyetlen fénykép Izsó Miklósról, készítésének pontos ideje ismeretlen, talán 1870 körül.

MIKULÁS NAPI RETRO VIDEO DISCO
2016 november 23.
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

MEGHÍVÓ
2016 november 18.

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő testületet 2016. november 24-én ( csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. További részletek »


MEGHÍVÓ
2016 november 22.

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97.§-a alapján 2016. november 28-án hétfőn 16.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart. További részletek »


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2016 november 07.

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről További részletek »


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA
2016 október 06.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 54.§-a alapján 2016. október 20-án ( csütörtökön) 16.00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. További részletek »


BURSA HUNGARICA 2017 ÉVRE
2016. október 04..
 
Bursa Hungarica pályázat 2017

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat ismételten úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élő, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalokat. A pályázatokat 2016. november 8-ig lehet leadni.
JELENTKEZÉS:
A pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk, és ezután tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben.
Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Felhasználóikézikönyv:http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hirek/Bursa/2014_09_16_
felhasznaloi_ kekikonyv_palyazoknak/felhasznaloi_kezikonyv_palyazoknak.pdf

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Ezt követően a pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva, aláírva, a kötelező melléklettel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

"A típusú pályázati kiírás"
"B típusú pályázati kiírás"


FÉNYKÉPES BESZÁMOLÓ AZ IZSÓ MIKLÓS EMLÉKHÉT ÉS A III. IZSÓFALVAI FALUNAP ESEMÉNYEIRŐL /KÉPEK
2016. szeptember 16.
 

Az előre meghirdetett programok maradéktalan megtartásával lezajlottak a 2016. évi Izsó Miklós Emlékhét és ennek zárásaként a III. Izsófalvai Falunap eseményei. Az egyes rendezvényeken az érdeklődés az elvárásoknak megfelelő volt.
Az emlékhét első napján, szeptember 5-én ismeretterjesztő előadás hangzott el a művelődési házban Izsó Miklós családjáról és rokonságáról. Ez a téma azért fontos, mert a külvilág szinte semmit sem tud a művész közelebbi hozzátartozóiról, ifjúkori családi és életkörülményeiről, valamint távolabb élő rokonairól, akik között anyai ágon papok, tanárok, művészek, orvosok, sőt tudósok is voltak Gömör megyében, Budapesten és máshol (az Almási Balogh család tagjai). Az utóbbiak egész életében anyagi és erkölcsi segítséget nyújtottak számára.
Szeptember 6-án a község küldöttsége Budapestre utazott, ahol a Kerepesi temetőben megemlékezést és koszorúzást tartottak Izsó Miklós születésének közelgő 185. évfordulója alkalmából. A küldöttséget Simon Ottó polgármester vezette, tagjai voltak többek között: Kovácsné Szalai Krisztina jegyző asszony, dr. Tátrainé Gulyás Gabriella, az Izsó Miklós Általános Iskola intézményegység-vezetője, Demeter Ferencné, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint az iskola 10 tanulója. Az eseményen megjelentek budapesti civil szervezetek képviselői is: a Borsodiak Budapesti Baráti Köre dr. Nagy Károly vezetésével, a Sárospataki Öregdiákok Budapesti Körét dr. Újszászi Kálmán elnök képviselte, s ott voltak a Nemzeti Örökségvédelmi Intézet munkatársai is. Közreműködött Delényi Éva tárogató-művész, aki az esemény elején és végén tárogató-játékával járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Dr. Nagy Károly üdvözölte a megjelenteket, és méltatta Izsófalva Nagyközség tevékenységét Izsó Miklós emlékének ápolásával kapcsolatban. Kiemelte, hogy a Kerepesi temetőben nyugvó sok száz neves hazánkfia szülőhelye közül egyedül Izsófalva küldöttsége zarándokol el minden évben nagy fiának síremlékéhez, hogy születési évfordulóján megemlékezzen róla és koszorút helyezzen el sírszobránál. Ezután Hadobás Sándor, az Izsó Miklós Művelődési Ház mb. vezetője méltatta a művész életét és munkásságát, kiemelve annak helyi vonatkozásait, majd a koszorúzás meghitt pillanatai következtek. Örömmel mondhatjuk el, hogy az idei megemlékezés országos figyelmet kapott, tekintettel arra, hogy négy központi napilap is hírt adott róla: a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Népszabadság és a Magyar Idők. Az utóbbi lap fotóriportere jelen volt az eseményen, és a másnapi lapszámban meg is jelent az általa készített felvétel.
Szeptember 7-én az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói számára került sor a Névadónk, Izsó Miklós című vetítettképes előadásra. Bár minden évben több alkalommal is felidézik a községben a nagy művész alakját és méltatják munkásságát, de a gyerekek újabb és újabb nemzedéke számára szükséges évről évre elismételni az alapvető tudnivalókat Izsó Miklósról, hogy később fel tudják idézni azokat.
Szeptember 8-án művészeti vetélkedőt rendeztek az iskolában a gyerekek számára rajz és agyagozás kategóriában.
Szeptember 9-én, Izsó Miklós születésének 185. évfordulóján megemlékezésre és koszorúzásra került sor az izsófalvai Izsó-szobornál, a Szoborkertben. Szabó Gábor szobrászművész 1968-ban leleplezett alkotására koszorút helyezett el a Nagyközségi Önkormányzat, az Izsó Miklós Általános Iskola, a Szivárvány Óvoda, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a református és a katolikus egyház, a két nyugdíjas klub és a Vöröskereszt helyi alapszervezete.
Ugyancsak szeptember 9-én az Izsó Miklós Művelődési Házban kiállítás nyílt 25 éves az Országos Polgárőr Szövetség címmel. Az izsófalvai polgárőrök kiváló munkájának elismeréseként kerültek a vándorkiállítás tablói községünkbe, s tekinthették meg azokat az érdeklődők. A kiállítást Csóra György, az OPSZ Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke, egyúttal az OPSZ alelnöke nyitotta meg a nagyszámú – nem csak helyből, hanem a környező településekről is idelátogató - érdeklődő jelenlétében.
Szeptember 10-én a III. Izsófalvai Falunap rendezvényeivel zárult az emlékhét. A falunap ezúttal is sok látogatót vonzott. Délelőtt 10 órától a gyerekek óriáscsúszdát, ugrálóvárat és körhintát vehettek birtokba, s egész nap éltek is a lehetőséggel, mindhárom játékra csak sorbaállás után jutottak fel. A mentők a már megszokott bemutatójukkal várták az érdeklődőket. Szarka Béla fogatával folyamatosan sétakocsikázásra vitte a jelentkezőket. Bemutatót tartottak az edzéseiket a helyi művelődési házban végző karatésok, akik a sportág sudokan ágazatát képviselik. A gyerekek játszóházi foglalkozáson és paintball-lövészeten is részt vehettek, a Szivárvány Óvoda munkatársai pedig arcfestéssel várták őket. A hivatalos megnyitóra 13 óra tájban került sor. Simon Ottó polgármester üdvözölte a megjelenteket, és jó szórakozást kívánt a programokhoz. Ekkor került sor a polgárőrök elismeréseinek átadására is az OPSZ 25 éves jubileuma alkalmából. Soltész János számára Csóra György, az OPSZ alelnöke nyújtotta át az elismerő oklevelet. Iglai József a helyi polgárőrség vezetője a legtöbb szolgálatot teljesítő polgárőröket szólította színpadra a dicsérő oklevél átvételére. Simon Ottó polgármester az OPSZ emlékérmét vehette át Csóra Györgytől, annak elismeréseként, hogy az általa vezetett településen a polgárőrség kimagasló munkát végzett. Végül emléklapot kaptak mindazon személyek, akik az elmúlt 25 évben az izsófalvai polgárőrség soraiban tevékenykedtek. Megható pillanatokat éltünk át, amikor az elhunyt polgárőrök posztumusz elismerését átvették a családtagok.
Ezt követően megindult a műsorfolyam, amely a Crazy Dance tánccsoport fergeteges latintánc-műsorával kezdődött. Nagy érdeklődés kísérte a Ruda-Kai egyesület karate-bemutatóját, amely a sportág kyokushin ágazatából adott ízelítőt. Leblanc Győző és Tóth Éva operett- és dalműsora elbűvölte a műfaj szerelmeseit, akik nagy tapssal jutalmazták az országos hírű művészek produkcióját. A délután, illetve az est hátralevő részében két rockegyüttes lépett a színpadra, akikre nem csak a fiatalok, hanem az ifjúságát felidéző idősebb korosztály is kíváncsi volt. A Putnok környéki zenészekből álló Viharmadarak mintegy „előzenekara” volt a szombathelyi híres Lord zenekarnak, amely az idén ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját. A Lord műsorára hatalmas tömeg gyűlt össze a színpad előtt, az együttes rajongói messziről is eljöttek Izsófalvára, hogy tapsoljanak kedvenceiknek. A koncert végén Simon Ottó polgármester „születésnapi” tortát adott át az együttesnek a közönség nagy tapsa kíséretében.
A Lord zenekar műsorával zárult a III. Izsófalvai Falunap, amely kitűnő időben, jó hangulatban és sokak részvételével zajlott le. Köszönet mindenkinek, akik részt vettek a szervezésben, az előkészítésben és a lebonyolításban!
A falunapra egész nap folyamatosan érkeztek a megívott vendégek: a környékbeli települések polgármesterei, jegyzői, megyei és járási intézmények vezetői és mások. Meglátogatta a falunapot Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke is.
A mellékelt fotókat Simonné Veres Kinga készítette.


HIRDETMÉNY
2016. szeptember 15.

Földtulajdonosi gyűlés 2016.10.19.08.00. További részletek»

Közgyűlés. 2016.10.18.14.00 További részletek»


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016 szeptember 12.

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én ( csütörtökön)15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016 szeptember 12.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 90.§-a alapján a nemzetiségi Képviselő-testület 2016. szeptember 12-én (hétfőn) 15.00 órakor nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


Izsó Miklós Emlékhét
2016. augusztus 25.
További programok a képre kattintva

HIRDETMÉNY
2016. szeptember 1.
Földtulajdonosi gyűlés. További részletek»

HIRDETMÉNY
2016. augusztus 15.
Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beállításáról 

HIRDETMÉNY
2016. július 8.

HIRDETMÉNY
2016. június 13.

III. Izsófalvai FALUNAP
2016 augusztus 22.
A képre kattintva a plakát nagyobban is letölthető!

III. IZSÓFALVAI FALUNAP 2016.szeptember 10. /MEGHÍVÓ
2016. augusztus 22.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait, ismerőseit a
2016. szeptember 10-én, szombaton 10 órai kezdettel tartandó
III. IZSÓFALVAI F A L U N A P

rendezvényeire a Sportpályára

P R O G R A M
10.00 órától folyamatosan: Óriáscsúszda, ugrálóvár és körhinta Játszóház – gyöngyfűzés, agyagozás és más kézműves foglalkozások Sportversenyek, játékok gyermekeknek
10.30-tól folyamatosan: Bemutatók–tűzoltók, rendőrök, mentők, lovasok és mások
13.00 órakor: SIMON OTTÓ, Izsófalva Nagyközség polgármestere köszöntője
Elismerés átadása a legtöbb szolgálatot teljesítő polgárőr részére
13.15 órától: A helyi és a környékbeli művészeti csoportok műsora.
Közreműködők:
- Az izsófalvai és a rudabányai mazsorett-csoportok
- Az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház Nyugdíjas Klubjának énekkara
- Az izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ének- és tánccsoportja és mások
14.15 órakor: A rudabányai RUDA-KAI egyesület karate-bemutatója
Kerepesi István vezetésével
15.00 órakor: ŐRÜLT KARNEVÁL. A Crazy Dance tánccsoport latin táncműsora
16,00 órakor TÓTH ÉVA és LEBLANC GYŐZŐ operett-műsora
17.00 órakor: A VIHAR MADARAK ZENEKAR koncertje
19.00 órától: A LORD EGYÜTTES koncertje
21.00 órakor: A FALUNAP zárása
A műsorok közötti szünetekben DJ BaZso szórakoztatja a Falunap látogatóit
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Műsor- és kezdési időpont-változás lehetséges!
Rossz idő esetén a kulturális programok az Izsó Miklós Művelődési házban kerülnek
megrendezésre!


150 ÉVE HUNYT EL EGRESSY GÁBOR
2016. július 26.
Július 30-án lesz 150 éve, hogy elhunyt Egressy Gábor, a magyar színművészet egyik legnagyobb alakja, aki községünkből indult el, hogy „a világot jelentő deszkákra” lépjen.
1808. november 3-án született Lászlófalván (ma Sajólászlófalva, Sajószentpéter közelében). A miskolci református gimnáziumban tanult, s amikor 1826 nyarán bevégezte iskoláit, Disznóshorvátra, a mai Izsófalvára tért haza a szülői házhoz. Édesapja, Egresi Galambos Pál ugyanis ettől az évtől községünk református lelkésze volt. A család azt szerette volna, ha folytatja a hagyományt, és papi pályára lép. Ő azonban – nem utolsó sorban a Miskolcon látott szinházi előadások hatására – színésznek szeretett volna állni. Mivel az apja ezt erősen ellenezte, megszökött otthonról, hogy szándékát valóra váltsa. Az apja kétszer visszahozta, harmadszorra azonban Pelsőcön sikerült csatlakoznia Kakas Márton vándor színtársulatához. (A Gábor szökése körüli izgalmak annyira megviselték édesapját, hogy agyvérzést kapott, és 1827-ben elhunyt. Disznóshorváton temették el, sírja sajnos később elenyészett.) Így indult színészi pályafutása, amelyet a kezdeti nehézségek után eredmények és sikerek jellemeztek, a kor legünnepeltebb, legnagyobb hatású művészei közé tartozott. Községünkben régóta utca őrzi az Egressyek emlékét, 2000-től pedig Izsó Miklós Egressy Gábort ábrázoló, bronzba öntött mellszobra hirdeti Izsófalván a nemzet nagy színészének emlékét.
További részletek»
Egressy Gábor ifjúkori arcképe.
Egressy Gábor idős korában.

A Magyar Posta 1962-ben Egressy Gábort ábrázoló bélyeget adott ki.


A 2015-ben kiadott bélyegen Egressy Gábor a Bánk bán címszerepében látható.

Lakossági tájékoztató /Letölthető pdf*
2016 július 14.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatásként közlöm, hogy 2016. július 25-től 2016.július 29-ig az izsófalvai fogászati rendelőben szabadság miatt a rendelés szünetel.
Ezen időszak alatt a fogbetegek a következő lehetőségeken vehetik igénybe a sürgősségi fogászati ellátásokat.
Jul.25. Hétfő 13-15-óráig Kurityán Fogászat
Jul.26. Kedd 8-10-óráig Kurityán Fogászat
Jul.27. Szerda 8-10-óráig Kurityán Fogászat
Jul.28. Csütörtök 13-15-óráig Kurityán Fogászat
Jul.29. Péntek 8-10-óráig Mucsony Fogászat
Fenti tájékoztató rendelési időket érintő tartalma a fogászati rendelő bejáratán a hirdető táblán is kifüggesztésre kerül. Kérem Önöket a betegek tájékoztatása érdekében a helyben szokásos módon településükön is közzétenni szíveskedjenek.
Rendelés 2016.augusztus 01. hétfőtől a megszokott rend szerint.
Fogászati Ügyelet Miskolcon: Miskolc, Szentgyörgy u. 25. szám alatt lévő Egészségházban./Avas-Déli Lakótelep/ A fogászati ügyelet munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon és ünnepnapokon látja el a betegeket. Telefonszám: 46/303-096
Izsófalva,2016-07-22.
Tisztelettel:

Dr.Tátrai Gyula sk.
cimzetes főorvos fogszakorvos


Lakossági tájékoztató /Letölthető pdf*
2016 július 14.

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tájékoztatásként közlöm, hogy 2016. július 14-től 2016.július 19-ig Izsófalva Fogászati Rendelőben szabadságolás miatt a rendelés szünetel.
Ezen időszak alatt a fogbetegek a kurityáni fogászaton vehetik igénybe a sürgősségi fogászati ellátásokat.
Jul.14. Csütörtök 13-15-óráig
Jul.18. Hétfő 13-15-óráig
Jul.19. Kedd 8-10-óráig
Fenti tájékoztató rendelési időket érintő tartalma a fogászati rendelő bejáratán a hirdető táblán is kifüggesztésre kerül. Kérem Önöket a betegek tájékoztatása érdekében a helyben szokásos módon településükön is közzétenni szíveskedjenek.
Fogászati Ügyelet Miskolcon: Miskolc, Szentgyörgy u. 25. szám alatt lévő Egészségházban./Avas-Déli Lakótelep/
A fogászati ügyelet munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon és ünnepnapokon látja el a betegeket. Telefonszám: 46/303-096
Izsófalva,2016-07-13.
Köszönettel:

Dr.Tátrai Gyula sk.
cimzetes főorvos fogszakorvos


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016 június 22.

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testület 2016. június 23-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


KI TUD TÖBBET IZSÓ MIKLÓSRÓL?
2016. június 07.

Május 28-án volt községünk neves szülötte és névadója, Izsó Miklós szobrászművész halálának 141. évfordulója. Ebből az alkalomból az Izsó Miklós Művelődési Ház Ki tud többet Izsó Miklósról? címmel vetélkedőt rendezett az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói részére, azzal a céllal, hogy elmélyítse és gyarapítsa a nagy alkotóról való ismereteiket. A vetélkedőre praktikus okokból az iskola egyik osztályában került sor. A részt vevő 3 fős csapatoknak egyforma feladatlapot kellett megoldani, amelyre 40 perc állt rendelkezésükre. A gyerekek kiváló felkészültségről tettek tanúbizonyságot, amit az is jelez, hogy az első három helyezett között nagyon kicsi, mindössze 2-3 pontnyi volt a különbség. Végül a következő eredmények születtek:

 1. helyezést ért el a 8. osztály csapata: Szarka Anikó, Mata Erik és Kecskeméti Kristóf.
 2. helyezett lett a 4. osztály csapata: Farkas Rajmond, Viczek Ákos, Hronyecz Zoltán.
 3. helyen végzett a 7. osztályos csapat: Pamlényi Laura, Elek Noémi, Glonczi Vanessza.

Az első három helyezett csapat tagjai egy-egy könyvet kaptak jutalmul, valamennyi résztvevő pedig oklevelet vehet át a széles nyilvánosság előtt, a tanévzáró ünnepségen. Köszönjük a pedagógusoknak és a vetélkedőn részt vevő gyerekeknek a felkészülésbe fektetett munkát!


141 ÉVE HUNYT EL IZSÓ MIKLÓS
2016. május 26.
141 évvel ezelőtt, 1875. május 28-án hunyt el községünk nagy szülötte, Izsó Miklós szobrászművész, a magyar nemzeti szobrászat megteremtője.
A róla szóló írások legtöbbjében (a régrbbi lrxikonokban, de még a Wikipédia nemrégiben keletkezett Izsó-életrajzában is!) május 29. szerepel halálának napjaként. Amikor 2004-ben Rimaszombatban leleplezték Izsó Miklós egészalakos, az eredeti gipszmintáról akkor bronzba öntött szobrát, az ünnepséget szintén május 29-én tartották, mondván, hogy ekkor van halálozási évfordulója. Pedig a korbeli sajtó és Izsó fennmaradt gyászjelentése bizonyítja, hogy május 28. a helyes dátum, a rákövetkező napon, s május 29-én volt a temetése. Ennek bizonyítására, valamint Izsóra való emlékezésül közöljük a Vasárnapi Ujság című hetilap 1875. június 6-i számának 1-2. oldalán megjelent nekrológ bevezető szakaszát, melynek szerzője Szász Károly (1829-1905) református lelkész (később püspök), költő, drámaíró, műfordító, publicista volt. (A szöveg az eredeti helyesírással olvasható.)


„A mult szombaton, május 29-én, esti hat órakor nagy gyászkiséret vonult végig a Királyutczán, Országúton és Kerepesi uton, s kisért eg y koporsót, melyben a leggenialisabb, akár azt mondhatnók, az egyetlen igazán magyar szobrász nyugodott. A koporsó bezárta előtt, irja egy szemtanú tudósító, még láttuk, utoljára, Izsó Miklós sokat mondó nemes vonásait, melyeket a halál is megkímélt, s a hosszas szenvedés sem torzíthatott el; homloka tiszta és derült volt, bár jéghideg, mint szobraié.

További részletek»
Egy kevéssé ismert Izsó-portré: Stróbl Alajos (1856-1926) mellszobra a szegedi Dóm tér Pantheonjában.) Elhelyezték 1930-ban.)
Izsó Miklós síremléke a budapesti Kerepesi temetőben. (Mátrai Lajos alkotása, 1892.)

HIRDETMÉNY_ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2016. május 25.
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Kazincbarcikai Tankerülete pályázatot hirdet a Kalász László Általános Iskola, Izsó Miklós Tagiskolájába tagintézmény vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
További részletek»

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
2016. május 24.
A Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot. hogy szolgáltatási területén lim-lomtalanítást végez. A lomtalanítás díjmentes. További részletek»

A MENTŐK NAPJA IZSÓFALVÁN
2016. május 11.

Amint a honlapunkon olvasható meghívóból már értesülhettek róla az érdeklődők, május 10-én, kedden az izsófalvai mentőállomáson „Nyílt Napra” került sor a Mentők Napja alkalmából. Erre az alkalomra az állomás teljes személyzete felkészült, és várta a látogatókat, akik szép számban éltek a lehetőséggel. Nem csak helyből, hanem a környékbeli településekről is érkeztek kicsik (iskolások, óvodások) és nagyok (helybeli polgárok, pedagógusok, intézményi dolgozók), hogy közelebbről megismerkedjenek a mentők munkájával és felszereléseivel. Megjelent több polgármester és jegyző, akik a tájékozódás mellett arról is szót ejtettek, hogyan tudnák segíteni a mentőállomás épületének korszerűsítését.
Az izsófalvai mentősök nagy szeretettel és hozzáértéssel vezették végig,a látogatókat az állomás épületén. Először régi szolgálati dokumentumokat láthattak és tanulmányozhattak az érdeklődők, majd a különböző helyiségeket és az ott látható eszközöket, felszereléseket tekinthették meg, részletes magyarázat kíséretében. Megtudhatták, hogyan zajlik a mentés a hívástól a befejezésig. Az udvaron a két évvel ezelőtt kapott korszerű mentőautót és berendezéseit, valamint a rendelkezésükre álló segédeszközöket (speciális hordágyakat, készülékeket stb.) mutatták be. A látogatók közül sokan mondtak köszönetet a mentőknek áldozatos munkájukért.
Izsófalván 1951 óta működik mentőállomás, amely kezdetben a mai Községháza épületében (ott, ahol ma a szociális szolgálat irodája és a fogorvosi rendelő található) került elhelyezésre, mígnem az 1960-as évek elején önálló telephelyet kapott a református egyháztól megvásárolt telken. Az állomás működési területén sok ezren köszönhetik életüket, egészségüket az itt szolgálatot teljesítő mentősöknek, amiért a térség lakói mindig hálával és szeretettel gondolnak rájuk.
A mellékelt képes beszámoló felvételeit Simonné Veres Kinga készítette.


HIRDETMÉNY
2016. április 01.

KÉPES BESZÁMOLÓ A II. IZSÓFALVAI SZENT GYÖRGY- NAPI
SLAMBUCFŐZŐ-VERSENYRŐL
2016. április 25.

Amint a honlapunkon olvasható meghívóból már értesülhettek róla látogatóink, április 22-én, pénteken délután 13 órai kezdettel került sor a II. Izsófalvai Szent György-napi slambucfőző versenyre az Izsó Miklós Művelődési Házban, illetve az intézmény és a polgármesteri hivatal közös udvarán. Szent György napját, április 24-ét a régi időkben Európa nagy részén a tavasz kezdeteként tartották számon. A rómaiak e napon ünnepelték a Paliliá-t, amikor a pásztorok kiseperték az istállókat; meghintették vízbe mártott babérágakkal, és a szalmatűz füstjével megfüstölték magukat s jószágukat. A tűzön a nyájat is áthajtották, maguk háromszor ugrottak át rajta, hogy a boszorkányok rontását elkerüljék. A pásztorok áldozatot is mutattak be, majd kezet mostak a reggeli harmatban. Az egyház a legenda szerinti sárkányölő Szent György névünnepét tette erre a napra. A Szent György-naphoz kötődő hiedelmek és a népszokások azonban nem a szentre, hanem a római pásztorünnep rítusaira emlékeztetnek. Nálunk és a szomszéd népeknél egyformán e napon történt az állatok első kihajtása. Községünkben is élt ez a hagyomány mindaddig, amíg a családok többsége teheneket és más állatokat tartott. Ezekre az időkre emlékeztet az immár hagyományossá vált rendezvény, amelynek középpontjában egy tipikus pásztorétel, a slambuc elkészítése állt. A slambuc ugyanis alföldi (valószínűleg Hajdú-Bihar Megyéből elterjedt) pásztorétel, amit nálunk, Izsófalván és más volt borsodi bányásztelepüléseken a II. világháború után az Alföldről bányamunkára idetelepült családok tettek ismertté, bár itt nem tudott igazán meghonosodni. Tésztából és krumpliból készül, szalonnával ízesítik. Bográcsban főzik, ha nem bográcsban készítik, akkor nem nevezhető slambucnak. Az első alkalommal 2015-ben megtartott rendezvény sikere nyomán a község vezetői úgy döntöttek, hogy az idén is meghirdetik a versenyt. A felhívásra 9 csapat jelentkezett a helyi intézmények és civil szervezetek köréből. Az önkormányzat nevében Kovácsné Szalai Krisztina jegyző asszony köszöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette a bográcsok körüli szorgoskodás. Miközben az étel az udvaron főtt, a művelődési házban kulturális programokra került sor. Az Izsó Miklós Általános Iskola színjátszó-csoportja egy tréfás jelenetet mutatott be. Ezt követően felléptek az iskola népi táncosai, a rudabányai Rozmaring Asszonykórus pedig népdalcsokorral járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Volt kézműves vásár és foglalkozás gyermekek és felnőttek számára egyaránt, és egy tablókon elhelyezett kis kiállítást is láthattak az érdeklődők a híres edelényi juhászkampó készítőiről, a Hodossy Lajosról és Gyuláról. A jó hangulatról az ifjú Barnóczky Gyula által szolgáltatott élőzene gondoskodott, aki díjtalanul vállalta a közreműködést, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A résztvevők nem csak hallgatták a zenét, hanem gyakran táncra is perdültek. Az elkészült ételek közül a bíráló bizottság az Izsó Miklós Művelődési Ház csapata által főzött slambucot találta a legjobbnak. Az esemény lényege azonban az volt, hogy a település polgárai és az intézmények munkatársai a hagyományoknak adózva egy vidám, tartalmas délutánt töltöttek együtt, erősítve a helyi közösségi életet. A „verseny” végeztével a csapatok tagjai természetesen jó étvággyal elfogyasztották „eredményeiket”.
A mellékelt fényképeket Simonné Veres Kinga, az önkormányzati hivatal munkatársa készítette.


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016.április 22.

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testület 2016. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


MEGHÍVÓ
2016. április 15.

II SZENT GYÖRGY NAPI SLAMBUCFŐZŐ-VERSENY 2016. ÁPRILIS 22-ÉN, PÉNTEKEN 13 ÓRÁTÓL AZ IZSÓ MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN. 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk a müv.házban. Nevezési díj: 1.000.-Ft. Programok a művelődési házban:

-Néptánc bemutató
-Népdal műsor
-Játékos vetélkedők

Kiállítás és előadás az edelényi juhászkampóról.
Közreműködik a Triex_Band együttes.
A zsűri által legjobbnak ítélt ételeket készítő csapatok szerény díjazásban részesülnek.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat és intézményei


Labdarúgó mérkőzés
2016. április 13.

MEGHÍVÓ
2016. április 13.
Nemzetiségi képviselő testület 2016. április 18.(kedden) 15.00 órakor nyílt testületi ülésre összehívom. Tovább»

MEGHÍVÓ!
2016. április 14.

Angolul tanulni jó!
2016. április 11.
Az idén már második alkalommal rendezte meg iskolánk, az Izsó Miklós Általános Iskola a Kisiskolák Nagy Angol versenyét április 5 – én. A versenyen 6 iskola 10 csapata vett részt. Képviseltette magát Berente, Dédestapolcsány, Múcsony, Ormosbánya és Rudabánya is rajtunk kívül.
A verseny létrehozásával az volt a célunk, hogy a kis vidéki iskolák tanulói összemérhessék tudásukat angol nyelvből. Olyan feladatokat választottunk, hogy a résztvevők ne csak hasznosan töltsék el ezt a délutánt, hanem jól is érezzék magukat. A zsűri elnöke Schottnerné Szabó Lívia tanárnő volt, a Szalézi Szent Ferenc gimnázium angolos munkaközösségének vezetője. A zsűri tagjai Rakaczki Mária, a Kalász László Általános Iskola igazgatónője és Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella, iskolánk tagintézmény-vezetője voltak.
Iskolánk hetedikes és nyolcadikos csapata egyaránt a 3. helyen végzett minimális pontkülönbséggel lemaradva a 2. helyezést elérő csapatok mögött .A csapatok tagjai:
7. osztály: Elek Noémi
Pamlényi Laura
Simon Cintia Mónika
8. osztály: Kecskeméti Kristóf
Kéninger László
Mata Erik
A versenyt hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre, így jövőre is megrendezzük, akkor az 5. és 6. osztályok számára . Bízunk benne, hogy jövőre is legalább ennyi környékbeli iskola angolul tanulni szerető tanulóját és tanárát fogadhatjuk iskolánkban.

Kocsis Lórántné
angoltanár


Lakossági Felhívás
2016. április 07.

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET
2016. március 25.

HIRDETMÉNY
2016. március 23.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 21/C § (1) a.) pontja alapján, a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, a községben lakóhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakó gyermekek, szünidei étkeztetésre jogosultak, mely ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. További részletek»

HIRDETMÉNY
2016. március 23.
Értesítjük a nagyközség lakosságát, hogy az ÚJ HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK kiosztása 2016. március 22-től 25-ig az alábbi ütemezés szerint történik:
A kiosztás helye és időpontja:
További részletek»

Meghívó: Március 15-i ünnepségre
2016. március 2.

A plakát letölthető

Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és intézményei, valamint az Izsó Miklós Általános Iskola tisztelettel meghívják Önt a Nemzeti Ünnepünk, Március 15. alkalmából tartandó Ünnepségre az Izsó Miklós Művelődési Ház nagytermébe és az azt követő koszorúzásra a Szoborkertbe.
Az ünnepség kezdési időpontja: 2016. március 11. péntek 11.00 óra

Az ünnepi műsorban közreműködnek az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói és az óvodások


ROMA KULTÚRA NAPJA (Plakát»)
2016. február 24.

PROGRAM:

 • Köszöntő
 • Nőnapi köszöntés
 • Izsófalvai roma gyerekek táncos műsora
 • Don Bosco iskola táncos előadása
 • Sajókazai roma gyerekek fellépése (vers, tánc, zene)
 • Berentei gyerekek előadása
 • Izsófalvai KRAFT együttes fellépése
 • SZTÁRVENDÉG: Szilvási Gipsy Folk Band

A rendezvény időtartama alatt: BÜFÉ
Időpont: 2016.03.05. (szombat) 15:00
Helyszín: Művelődési Ház
Belépő: 500 Ft/fő
(A belépőt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a roma gyerekek programjainak megvalósítására fordítja)

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

KATONAI TOBORZÁS
2016. február 23.
A képre kattintva további részletek olvashatók!

FELHÍVÁS! EBTARTÓK FIGYELEM!
2016. február 16.

Egyre több kutyatartással kapcsolatos panaszbejelentés érkezik a hatósághoz.
A felszaporodott bejelentések indokolják, hogy az ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjuk:
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni.
Az eb tulajdonosa és tartója a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal Izsófalvai Kirendeltségénél az önkormányzati Eb nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni.
A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az állatvédelmi bírság mértéke 30.000,- Ft-tól több millió forintig terjedhet a szabályszegések számától függően.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet.
Kérjük a Tisztelt Állattartókat, hogy az ebtartásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul szíveskedjenek betartani!

Kovácsné Szalai Krisztina sk.
aljegyző


MEGHÍVÓ POCZOK GÁBOR FESTMÉNYEINEK KIÁLLÍTÁSÁRA
2016. február 11.

Az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház
szeretettel meghívja az érdeklődőket
2016. február 26-án, pénteken 16 órára a
POCZOK GÁBOR
festményeiből rendezett
K I Á L L Í T Á S

megnyitására a művelődési ház galériájába.

További részletek»


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016. február 05..

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a Képviselő-testület 2016. február 11-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »


Emlékezés Lenkey Zoltánra
2016. február 05.

Február 21-én lesz Lenkey Zoltán Munkácsy-díjas grafikusművész születésének 80. évfordulója. Ebből az alkalomból méltatjuk a községünkhöz sok szállal kapcsolódó alkotó életét és munkásságát.
Lenkey Zoltán 1936-ban született Miskolcon, édesanyja Lenkey Lídia. 1938-tól nagyapjánál nevelkedett Disznóshorváton, a mai Izsófalván. A háború után már Miskolcon járt általános iskolába. Rajzait már itt látta Papp László festőművész. 1952 és 1956 között a Földes Ferenc Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Rajztehetsége okán Papp László és Seres János szakköreibe járt képzőművészetet tanulni. 1956-ban felvették a Képzőművé-szeti Főiskolára. A festészeti és a grafikai szakon is tanult, tanárai között volt Csanády András, Barcsay Jenő, Szőnyi István, Fónyi Géza és Ék Sándor. A negyedik évfolyamon Zelenák Crescencia irányításával alkalmazott grafikát tanult. Főiskolai évei alatt kötött szoros művészbarátságot Kondor Bélával, Rékassy Csabával és Ágotha Margittal. 1962-ben végzett, diplomamunkája József Attila hat verséhez(Külvárosi éj, A kutya, Mikor az utcán átment a kedves, Levegőt, Anyám, Betlehemi királyok) készített színes rézkarc-illusztráció sorozata volt. Már főiskolás korában a miskolci művésztelepen töltötte a nyarakat, és 1961-ben részt vett az első miskolci Országos Grafikai Biennálén. 1962-ben Miskolcra költözött, ahol műtermes lakást kapott a várostól. A művésztelepen új barátokra tett szert, az itt dolgozó művészek közül még különösen Csohány Kálmánnal és Feledy Gyulával talált közös hangot.
A második Grafikai Biennálén már díjazták, 1964 és 1967 között pedig Derkovits-ösztöndíjban részesült. Első önálló kiállítását 1968-ban Budapesten rendezték a Dürer Teremben. 1965-től tíz évig, majd 1979-ben is, közreműködött a Grafikai Biennále zsűrijében. Sorra vett részt hazai és külföldi kiállításokon, tanulmányutakon. Az 1960-as évek végétől a nyarait Bulgáriában töltötte, művésztelepeken, a tengerparton. 1973-ban két komoly díj jelezte elismertségét: Munkácsy Mihály-díjat kapott, majd elnyerte a VII. Országos Grafikai Biennále nagydíját. 1975-ben Miskolc neki ítélte a Kondor-emlékérmet. Egyre több időt töltött Debrecenben, és festményekkel kezdett foglalkozni, főleg pasztell és akvarell technikával alkotott. A hetvenes évek második felében vezette a Nehézipari Műszaki Egyetem sikeres képzőművész körét. 1983-ban, egy elzáródott nyaki ér következtében váratlanul elhunyt – fiatalon, alkotóereje teljében, lezáratlan életművet hagyva maga után. 1984-ben emlékkiállítást rendeztek műveiből a Miskolci Galériában. 1986-ban felavatták síremlékét, Küncsó Canev bolgár szobrászművész alkotását. Miskolc városa 1995-ben posztumusz díszpolgári címet adományozott számára.
2015-ben a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadásában jelent meg a Lenkey Zoltán művészetét bemutató reprezentatív képes album.
Izsófalván, Lenkey Zoltán gyermekkorának színhelyén sem feledkeztünk meg róla: több alkalommal rendeztünk kiállítást alkotásaiból, és időnként felelevenítik helyi kapcsolatainak emlékét.


MIVEL JÁRULT HOZZÁ KÖZSÉGÜNK A MAGYAR NEMZETI KULTÚRÁHOZ?
2016. január 22
Ma, január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ebből az alkalomból röviden áttekintjük, hogy mivel járult hozzá településünk, Izsófalva, a hajdani Disznóshorvát nemzeti kultúránkhoz.
Izsó Miklós (1831-1875) szobrászművész, községünk szülötte a magyar nemzeti szobrászat megteremtőjeként került be művelődéstörténetünk legnagyobb személyiségei közé. Mellette azonban kevésbé ismertek más, településünkhöz valamilyen formában kötődő művészek, tudósok, sportolók stb.
Tovább»
Egressy Béni
Friedmanszky Zoltán
Márai Sándor
Bodola Gyula
Pécsi Sándor
Radványi Géza feleségével Tasnádi Fekete Máriával
Egressy Gábor
Tasnádi Fekete Máia

KÖNYV A KÖRNYÉK VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEIBŐL
2016. január 15.

Az Edelényi Városi Könyvtár kiadásában 2015 decemberében jelent meg a VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVEK EDELÉNY KÖRNYÉKÉN című könyv, melynek színes borítólapján (a mellékelt képen) az izsófalvai emlékmű fotója látható, a 226-233. oldalakon pedig községünk I. és II. világháborús emlékműveinek bemutatása olvasható. További helyi vonatkozása a kiadványnak, hogy az 5-8. oldalon közli annak a beszédnek a szövegét, amelyet Hadobás Sándor tartott 2000. június 3-án az 1922-ben leleplezett I. világháborús hősi emlékmű újjáavatása alkalmából.


MEGHÍVÓ TESTÜLETI ÜLÉSRE
2016. január 08.

MEGHÍVÓ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület 2016. január 14-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
N a p i r e n d »»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.