2 Izsófalva Nagyközség honlapja
 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
 
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
Cím: 3741 Izsófalva, Izsó M. út 37.
Telefon: 06 20 460 - 4759
E-mail: szivarvany.ovoda@parisat.hu

Az intézmény fenntartója: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2014. július 1-től.
Az intézmény vezetője: Hodop Istvánné.

Az óvoda rövid története napjainkig

"Még gyermeki korban kell szép tettre nevelni!"
(Phokülidész)


Községünk területén az első óvoda 1945. május 1-én alakult. Fenntartója a Bányaüzem és a Községi Előljáróság volt. Az élelmiszer alapanyagot a szülők adták, az ellátás ingyenes volt. Szervezetten nem foglalkoztak a gyerekekkel, de az ünnepekre versekkel, dalokkal készültek. 1950-ben kezdte meg munkáját az első képesített óvónő. A csoport magas létszámú és vegyes összetételű volt, ekkor már az étkezésért térítési díjat kellett fizetni.
Jelenlegi helyét - Izsó M. út 37. - 1960-ban foglalta el az intézmény. A két csoportba 40 gyerek járt, jobb tárgyi és személyi feltételek mellett. A főzőkonyhát helyben működtették. Sok átszervezés után 1984-ben az épületet bővítették, és így került sor arra, hogy egy udvaron belül 2 épületben működik óvodánk. 3 óvodai csoport (75 férőhellyel), 1 tornaszoba, konyha folyamatosan biztosítja a 3-6-7 éves gyerekek óvodai nevelését, fejlesztését.
Személyi, tárgyi feltételek
Helyi nevelési rendszerünk megvalósításához a személyi és tárgyi feltételek részben adottak, részben tervként szerepelnek. Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma 6 fő, a pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák, gondozók száma 4 fő. Az intézményben dolgozó nevelőtestület tervezőés fejlesztő mutatója megfelel a településen élő családok igényeinek, a fenntartó Önkormányzat álláspontjának, figyelembe véve a kihasználtságot, a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételeket. Az óvodások által használt helyiségek biztonságosak, alkalmasak a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére. A berendezési tárgyak a sokféle játéktevékenységhez igazodva biztosítják, hogy elegendő tér és eszköz álljon a gyerekek rendelkezésére a nyugodt, önfeledt játékhoz. Az óvoda belső tereinek kialakítását az egyszerűség és a célszerűség jellemzi. A dekoráció és a gyerekek által naponta használt eszközök kiválasztásánál a természetes anyagokat részesítjük előnyben.
Az óvodai élet tevékenységformáit - játék, vers, mese, ének-zene, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, matematikai tapasztalatok - a gyermek fejlődésében semmi mással nem helyettesíthető játékosság hatja át. A hatalmas fákkal, bokrokkal körülvett füves játszóudvar segíti a gyerekek mozgásigényének kielégítését. A mozgáskultúra fejlesztésére fából készült játékok állnak a gyerekek rendelkezésére A városi Pedagógiai Szolgáltató Központ óvodánkban körzetközpontot hozott létre. A differenciált fejlesztés feladatainak megvalósítását és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását heti rendszerességgel segíti a logopédus és a fejlesztőpedagógus munkája. A tanulást az alapprogramnak megfelelően folyamatos tevékenységként tervezzük, mely nem szűkül le az ismeretszerzésre. Az egész nap folyamán adódó helyzetekben és időkeretekben valósul meg. "Forrás" nevelési program
1999 szeptemberében bevezetésre került "Forrás" Helyi Nevelési Programunk. A program alapján az óvodapedagógusok a nevelés folyamatában kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek önállóságának, tanulás iránti igényének fokozására. Lehetőséget teremtenek arra, hogy a pozitív tapasztalatok hozzájáruljanak a gyermekek testi, szociális és intellektuális fejlődéséhez.
A település helyzetéből adódó helyi sajátosságoknak megfelelően a programban kiemelten szerepel az etnikai kisebbséghez tartozó 3-7 éves korú gyerekek lehetőség szerinti teljes körű beóvodázása, felzárkóztatása, fejlesztése.
Kihasználva a település nyújtotta sajátosságokat, a program célkitűzése fokozott gondot fordít a környezeti neveléssel kapcsolatos speciális lehetoségek életkornak megfelelő feldolgozására.

Büszkeségünk az óvodai túracsoport megszervezése, túraútvonal kialakítás, melyen keresztül az évek alatt eredményeket értünk el a természeti környezet megismerésében, szeretetében, védelmében.
A 2001-ben elkészült minősített Környezeti Nevelési Program kiegészíti a Helyi Nevelési Programunkat. Minden évben vállaljuk a Jeles Napok Ünnepein belül a "Madarak és Fák Napjának" kistérségi szinten való megrendezését, túrával egybekötött akadályverseny keretében.

Az óvoda hagyományos ünnepei


"A csoportos élmény valami többletet ad mind örömben, mind hatóerőben."(Mérei F.)

E gondolatokat követve az ünnepeink, hagyományaink ápolásával erősítjük a gyermekekben a közösséghez való tartozás érzését.
Az óvodában szervezett ünnepek, megemlékezések: Mihály napi vásár, Izsó Miklós Emlékhét, Állatok Világnapja, Október 23, Adventi várakozás, Mikulás, Karácsony, Farsang, kiszebáb-égetés, Víz Világnapja, Március 15., Izsó Miklós szobrának koszorúzása, Anyák Napja, Madarak és Fák Napja, Földnapja, évzáró ünnepély, nagycsoportosok búcsúztatása.

Intézményünk kapcsolatai

 • Szülőkkel, családdal rendszeres kapcsolattartás
 • Szülői Munkaközösség Képviselet
 • Egyház
 • Izsó Miklós Általános Iskola
 • Művelődési Ház
 • Könyvtár
 • Fenntartó Önkormányzat, képviselő testület
 • Környezetvédés gyermekjóléti szolgálat
 • Pedagógiai Szakszolgáltató Központ
 • Közoktatási Ellátási Körzet
 • Háziorvos, védőnő

Alapítvány

A Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Oktatási-Nevelési Alapítvány létrejötte óta hatékony anyagi segítséget nyújt a gyermekrendezvények megvalósításához. Az óvoda által nyert pályázatok, illetve az Alapítvány és SZMK támogatásával folyamatosan biztosított a gyermekek számára a kirándulás, készség és képességfejlesztő játékok, a tornaszoba ill. az udvar mozgásfejlesztő játékai, gyermekszékek, öltözopadok cseréje, a napi tevékenységhez szükséges eszközök.
Nevelőtestületünkön belül szakmai munkaközösség működik. Aktuális feladata: a minőségbiztosítás bevezetése. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős hatékony kapcsolatot alakított ki a szülőkkel és a gyermekvédelmet szolgáló társintézményekkel.

Hívunk és várunk mindenkit a Szivárvány Óvodába, ahol igyekszünk színessé, tartalmassá tenni a foglalkozásokat, jókedvűvé varázsolni a gyermekeket.

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2019 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.