Hírek
 
TÁJÉKOZTATÁS!*pdf
2020. október 12.

Lomtalanítás
A BMH Nonprofit Kft alvállalkozójaként a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. lomtalanítást biztosít évente két alkalommal a szolgáltatási területén a lakosok részére. A magánszemélyek az interneten, a BMH NKft. ügyfélszolgálati irodáiban vagy telefonon is megkérhetik a szolgáltatást egy igénybejelentő lap kitöltésével
(http://bmhnonprofit.hu/lomtalanitas/lomigenybejelurlap ). Fontos hangsúlyozni, hogy csak az kérhet lomtalanítást, aki rendszeresen fizeti a szemétszállítási díjat.
A BMH Nonprofit Kft ás a ZV Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére, hogy település szinten is megszervezhetik a lomtalanítást, amihez az alábbiak szükségesek:
- kapcsolattartó kijelölése
- egy táblázat a lakosok nevéről, címéről, a lomhulladék típusáról, várható mennyiségről (m3)
- a lomtalanítás előtt egy tájékoztatás a lakosok részére, hogy a lomtalanítás során veszélyes hulladékot, valamint föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási hulladékot nem szállít el a szolgáltató. A visszaigazolt napra a lakosoknak a lom hulladékot az ingatlan elé kell kihelyezniük reggel 6 órára.
Az igénybejelentést és a kapcsolattartó elérhetőségét (név, telefon, email cím) az
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu email címre kell eljuttatni.
2. Zöldhulladék gyűjtőedényzet
A házhoz menő gyűjtés során elszállításra kerül a gyűjtőedényzet tartalma, a kihelyezett zsák(ok), valamint a kötegelt, összevágott faágak, szőlő venyige. Azon ügyfelek, akik rendelkeznek zöld gyűjtőedényzettel nem kapnak zsákot, ami azért fontos, mert a ZV Nonprofit Kft. telephelyére beszállított zöldhulladék komposztálásra kerül és nagyon fontos, hogy a folyamatból kikerüljön a biológiailag nem lebomló műanyag zsák. Akiknek nincs gyűjtő edénye, jár a gyűjtőzsák a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáiban igényelhet, valamint a gyűjtőjáraton lévő munkatársak az elszállítás napján pótolják max. 20 darab mennyiségben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. október 01-től a hulladékudvarokban megszűnt a zsákosztás.
A lakosok a megnövekedett zöld hulladék mennyiségüket felhasználási helyenként
negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadhatják.


IZSÓ MIKLÓS A KORABELI MAGYAR SAJTÓBAN,1859-1876

2020. október 09.
A fenti címmel került be az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) állományába az a könyv, melyet az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház adott ki, egyelőre csak elektronikus formában. A kiadvány azokat az újságcikkeket tartalmazza megjelenésük időrendjében, amelyek a szobrászművész életében, illetve a halála utáni esztendőben jelentek meg róla. A szerkesztő igyekezett az átnézett 21 korabeli újság tekintetében a teljességre törekedni. A több mint 100 A/4-es oldalt kitevő szöveggyűjteményt terjedelmes képanyag (a művész arcképei és alkotásainak fotói) teszi érdekesebbé.
A kiegészítő fejezetek a következők: Izsó Miklós életútja és munkássága; Izsó Miklós munkásságának utóélete; Izsó Miklós családja Disznóshorváton. Az utóbbiakat is sok kép gazdagítja.

Az érdeklődők az említett internetes oldalon olvashatják, vagy onnan letölthetik a
könyvet, amelynek nyomtatott formában történő megjelentetéséhez pályázati úton
próbálnak támogatást szerezni.


MEGHÍVÓ !
2020. október 05.


Izsófalvai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.törvény 97.§-a alapján 2020. október 19-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Meghívó letölthető»

Bursa Hungarica pályázat 2021
2020. október 2.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Bursa Hungarica pályázat 2021.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten úgy döntött,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élő, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalokat.
A pályázatokat 2020. november 5-ig lehet benyújtani.
JELENTKEZÉS:
A pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk, és ezután
töltheti fel pályázati adataikat a rendszerben.
Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Felhasználói kézikönyv:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hatter_1/bursa/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv.pdf
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe.
Ezt követően a pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
A típusú pályázati kiírás
B típusú pályázat kiírás


MEGHÍVÓ !
2020. szeptember 21.


A Képviselő-testületet 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»
Meghívó 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órára nyílt bizottsági ülésre. Meghívó letölthető»


Beszámoló a 2020. évi Izsó Miklós Emlékhétről

2020. szeptember 18.


Képgaléria

A honlapunkon is olvasható meghívónak megfelelően zajlottak le Izsófalván a 2020. évi emlékhét eseményei: a könyvbemutató, az iskolai előadás, az ünnepi istentisztelet, majd azt követően a megemlékezés és koszorúzás, a budapesti megemlékezés és koszorúzás Izsó Miklós síremlékénél, valamint a művészeti vetélkedők a gyermekek számára.

Az „ Izsó Miklós a korabeli magyar sajtóban 1859-1876” című (egyelőre csak elektronikus változatban levő) könyv szeptember 8-től az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) állományában megtalálható, onnan le is tölthető.

Kiemelten szólunk a szeptember 9-én sorra került budapesti megemlékezésről és koszorúzásról a Fiumei úti temetőben, Izsó Miklós síremlékénél. Izsófalva küldöttsége régóta minden évben ellátogat ide, hogy a művész születésnapja alkalmából tisztelegjenek az emléke előtt. Az idén 16 fő érkezett a községből Ötvös Béla polgármester és Kovácsné Szalai Krisztina jegyző vezetésével. Három pedagógus és 6 általános iskolai tanuló is tagja volt a delegációnak, tekintettel arra, hogy az izsófalvai iskola a művész nevét viseli. Hadobás Sándor művelődési ház vezető mondott rövid megemlékezést, majd elhelyezték a sírszobornál a község, valamint az izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját, majd mécseseket gyújtottak.

A közös fotózás után a küldöttség tagjai megtekintették a sírkertben nyugvó nevezetes személyiségek síremlékeit, végül pedig a Parlament közelében, az Alkotmány utcában ez év augusztus 20-án felavatott Nemzeti Összefogás Emlékhelyére látogattak, ahol rövid keresés után a több mint 13 ezer településnév között hamar felfedezték Disznóshorvátot is.

Az emlékhét legfontosabb eseményeit néhány fotó segítségével elevenítjük fel. (Simonné Veres Kinga felvételei.)


MEGHÍVÓ

2020. auguszus 26.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS!

2020. auguszus 17.

Lakossági tájékoztató!
2020. augusztus 07.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
AZ ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. AZ ALÁBBIAKRA HÍVJA FEL A SZENNYVÍZBEKÖTÉST TERVEZŐ ÉS TERVEZTETŐ, ILLETVE A SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL MÁR RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT.
A SZENNYVÍZBEKÖTÉS MEGVALÓSÍTÁSA
A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvízbekötő-vezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végezheti. Az átvételre a víziközmű-szolgáltató, vagy annak megbízottja jogosult. További részletek*pdf


HIRDETMÉNY!
2020. augusztus 06.

A Tisztelt Cím!

Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadság miatt

2020.aug.10-től 2020.aug.19-ig zárva tart.

Ezen idő alatt csak a sürgősségi ellátások tekintetében megbízott helyettesünk a Dental Parrtner Bt. Fogászata Kurityánban az Egészségházban

telefon: +36 20 941 1280

Az alábbi rend szerint:

Sürgősségi ellátás,

  • hétfői és
  • csütörtöki napokon 13-15 óráig
  • keddi
  • szerdai és
  • pénteki napokon 8-10 óráig
Az izsófalvai rendelő vélhetően 2020.augusztus. 24-én hétfőtől fogad betegeket az új eljárásrend szerint.
Kérem Tisztelt Címet, hogy a levél tartalmát a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjen!
Köszönettel:

Dr. Tátrai Gyula sk.Címzetes FőorvosÜgyvezető Fogszakorvos

Izsófalva, 2020.augusztus 06.


MEGHÍVÓ !
2020. augusztus 06.


A Képviselő-testületet 2020. augusztus 13-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»


BIBLIAI GYEREKHÉT
2020. július 31.

HIRDETMÉNY!
2020. július 15.

H i r d e t m é n y

A MÁV Zrt. értesíti a nagyközség lakosságát, hogy 2020. július 20-án Izsófalva településen az állomás, megállóhely és vonalszakasz területen vegyszeres gyomirtást végez.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kezelt területen 14 napon belül legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal etetni tilos!
Izsófalva, 2020. július 15.

MÁV Zrt.


MEGHÍVÓ !
2020. július 9.


A Képviselő-testületet 2020. július 16-án (csütörtökön) 14.00 órára nyílt bizottsági ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»

A Képviselő-testületet 2020. július 16-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


Lakossági tájékoztató!
2020. június 15.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL *pdf


TRIANON 100
2020. június 03.

PÜNKÖSD
2020. május 29.
A képre kattintva a szöveg nagyobban is letölthető!

FELHÍVÁS!
2020. május 28.
A KÉPRE KATTINTVA A FELHÍVÁS NAGYOBBAN IS OLVASHATÓ!

IZSÓ MIKLÓS A KORABELI MAGYAR SAJTÓBAN (1859-1875)
2020. május 20.

Sokéves kutató- és gyűjtőmunka eredményeként elkészült az Izsó Miklósról életében megjelent újság-, hetilap- és folyóirat-cikkek gyűjteménye. A művész pályájának kezdetén, az 1850-es, 60-as évek fordulóján már viszonylag sok újság és más sajtótermék jelent meg hazánkban, amelyek száma évről évre gyarapodott. Bár a cenzúra még működött, de már viszonylag széles volt a szerkesztők és az újságírók mozgástere. Akkoriban a napi- és a hetilapok voltak a tájékozódás legfontosabb forrásai, melyek változatos tartalommal, érdekes hírekkel igyekeztek az olvasók kedvében járni. Ma már elképzelhetetlen, de a képzőművészekről (festőkről, szobrászokról) szóló tudósítások is nagy érdeklődésre tartottak számot: az újsághírek alapján szinte napról napra nyomon követhették a tevékenységüket.
További részletek *pdf


Archívum: 2020|2019|2018

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.