Hírek
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS BÉRLETÉRE
2021. július 13.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS BÉRLETÉRE : Letölthető*pdf»

szociális_bérlakás_pályázat_nyomtatvány.word
szociális_bérlakás_pályázat_nyomtatvány.pdf


BETEGTÁJÉKOZTATÓ
2021. július 06.

TÁJÉKOZTATÓ
2021.Július 1. napja, Semmelweis Nap az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy 2021. július 02-től 2021.július 18-ig az izsófalvai fogászati rendelőben
szabadság miatt a rendelés szünetel.
Ezen időszak alatt a fogbetegek a következő lehetőségeken vehetik igénybe a sürgősségi fogászati ellátásokat.
Jul.02. Péntek 9-11-óráig Sajókaza Fogászat
Júl.05-16-ig. Hétfői napokon 13-15-óráig Kurityán Fogászat
Keddi napokon 8-10-óráig Kurityán Fogászat
Szerdai napokon 8-10-óráig Kurityán Fogászat
Csütörtöki napokon 13-15-óráig Kurityán Fogászat
Pénteki napokon 8-10-óráig Kurityán Fogászat

Rendelés Izsófalván 2021.július 19. hétfőtől a megszokott rend szerint.
Izsófalva,2021.06.28.
Tisztelettel:
Dr.Tátrai Gyula sk.
fogszakorvos,címzetes főorvos


MEGHÍVÓ !
2021. június 02.


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45.§-a alapján a
Képviselő-testületet 2021. július 8-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Az ülés helye: Izsófalva Nagyközség Önkormányzata hivatalos helyisége. Meghívó letölthető»

VÉRADÁS
2021. július 2.

Az Idősek Napközi Otthona hivatalos átadása
2021. június 30.
Bár már május 10. óta működik Izsófalván az újonnan létesített Idősek Napközi Otthona, a hivatalos átadási ünnepségre a koranavírus-járvány miatti korábbi korlátozások miatt csak június 23-án 11 órai kezdettel került sor. A meghívott vendégek között volt Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár (Belügyminisztérium), Demeter Zoltán, térségünk országgyűlési képviselője, a járási és megyei hivatalok képviselői, a helyi intézmények vezetői és még sokan mások. Jelen voltak Izsófalva Nagyközség vezetői: Ötvös Béla polgármester, dr. Barnóczki Károly, a közös önkormányzati hivatal jegyzője, Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző és a képviselő-testület több tagja. Természetesen meghívást kaptak az intézmény használói, az izsófalvai szépkorúak is.
Tóthné Fazekas Beáta, az Izsó Miklós Művelődési Ház munkatársa köszöntötte a megjelenteket, és ő konferálta az egész eseményt. Az ünnepség első részében szavalat hangzott el Ronyecz Jánosné és Tóthné Fazekas Beáta részéről. Az Izsó Miklós Általános Iskola tanulói részéről ugyancsak két szavalat hangzott el, valamint a gyerekek citera- és furulyajátéka volt soron.
Az ünnepi műsor után Réthy Pál helyettes államtitkár, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Ötvös Béla polgármester emelkedett szólásra, akik méltatták az új létesítményt és ismertették létrehozásának körülményeit.
A beszédek elhangzása után Réthy Pál helyettes államtitkár, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő és Ötvös Béla polgármester együtt vágták át az intézmény bejáratánál kifeszített nemzeti színű szalagot, hivatalosan is átadva azt a községnek, illetve az izsófalvai szépkorúaknak.
Az ünnepség végén a helyi egyházak képviseletében Lencsés Noémi református lelkész és Jósvai László római katolikus plébános megáldották az Idősek Napközi Otthonát. Ezt követően a vendégek megtekintették az intézményt, és elismerően nyilatkoztak a látottakról.
Képeink az ünnepség néhány momentumát villantják fel. (Veres Sz. Enikő felvételei.)

HIRDETMÉNY! *pdf
2021. június 21.

H i r d e t m é n y

AZ ÉRV Zrt.
értesíti a nagyközség lakosságát, hogy
IZSÓFALVA település ivóvíz hálózatában
karbantartási munkálatok miatt

2021. június 25-én 07:30 órától
2021. június 28-án 13:30 óráig

vízminőség romlás és nyomásesés várható.
Kérjük a lakosságot, hogy a fent említett
időpontban a vízfelhasználásnál ezt vegyék
figyelembe!
Izsófalva, 2021. június 14.


ÉRV Zrt.


ÚJ LÉTESÍTMÉNNYEL GAZDAGODOTT IZSÓFALVA
2021. május 12.

Május 10-én hétfőn kezdte meg működését Izsófalván az Idősek Napközi Otthona. 10 órakor került sor kisebb ünnepség keretében (a hivatalos megnyitót meghívott vendégek jelenlétében később tervezik), amelyen megjelentek a község szépkorú lakói mellett Ötvös Béla polgármester, dr. Barnóczki Károly, a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, Kovácsné Szalai Krisztina aljegyző, Galyas András és Harencsár Zoltán önkormányzati képviselők, Gulyás Éva, a rudabányai székhelyű Szociális Szolgáltató Intézmény (az Idősek Otthona működtetője). Ötvös Béla üdvözölte a jelenlévőket, és ismertette az új létesítmény megvalósításának történetét. Ezt követően Gulyás Éva köszöntötte a szépkorúakat, és tájékoztatót adott a napközi otthon működési rendjéről. Végül Tóthné Fazekas Beáta, az Izsó Miklós Művelődési Ház munkatársa, könyvtáros szavalatára került sor, majd a szépkorúak „birtokba vették” a tágas, szépen kialakított és bebútorozott helyiségeket, melyeket ezentúl minden munkanapon, a megszabott időben igénybe vehetnek a nyugdíjas korú izsófalvaiak.
Az Időskorúak Napközi Otthona épülete eredetileg a Hangya szövetkezeti mozgalom helyi székháza volt, a 20. század elején létesítették. Többféle funkciót látott el: iroda, átvevőhely, raktár és üzlet volt egyszerre. 1945 után államosították. Évtizedeken át italbolt, vendéglő működött benne a megyei vendéglátóipari vállalat egységeként. Ennek megszűnése után sokáig kihasználatlanul, üresen állt, majd a 2000-es évek közepén önkormányzati tulajdonba került, és a legutóbbi időkig különböző közösségi célokat szolgált. Olykor kisebb bővítések történtek rajta, így napjainkra alapterülete az eredetihez képest jelentősen megnőtt. A több mint 100 éves épület szerkezetileg kiváló állapotban maradt fenn. Célszerű hasznosítása érdekében ezért az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy itt alakítja ki az Időskorúak Napközi Otthonát, amely iránt a helyi lakosság körében egyre nagyobb igény mutatkozott. A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.

A képen: Az új létesítmény utcai homlokzata.

KÖZSÉGÜNK HAJDANI DÍSZPOLGÁRA: HIBBEY HOSZTJÁK ALBERT
2021. április 28.

KÖZSÉGÜNK HAJDANI DÍSZPOLGÁRA: HIBBEY-HOSZTJÁK ALBERT
A disznóshorváti (a mai izsófalvai) szénbányászat már az 1860-as években megindult, de a nagyüzemi termelés csak 1908 után kezdődött, amikor kiépült a községünk területén két állami szénbánya-telep: Ormospuszta és Rudolftelep.
Az ormospusztai szénbánya és a bányatelep létesítése Hosztják (az 1930-as évek közepétől HibbeyHosztják) Albert (1881-1959) bányamérnök nevéhez fűződik, aki 1909-től 1928-ig látta el a bányavezetői feladatokat. Érdemeinek elismeréséül Disznóshorvát község képviselőtestülete díszpolgári címmel tüntette ki. (1945 előtt még egy díszpolgára volt a községnek: Szabó József megyei adóügyi főtanácsos, aki azonban nem kötődött szorosan Disznóshorváthoz.)
Az alábbiakban a korabeli helyesírással közöljük a díszpolgári cím odaítéléséről szóló dokumentumot, valamint Hosztják Albert 1959-ben írt önéletrajzát, amelyek minden lényeges információt tartalmaznak az eseménnyel, valamint a kitüntetett személyével kapcsolatban. (Szögletes zárójelben a szerkesztő kiegészítései szerepelnek.) További részletek letölthetők*pdf

KÖZSÉGÜNK "ELFELEJTETT" KÖLTŐJE

2021 április 08.

Az Izsófalva (Disznóshorvát) múltja utáni kutatás közben bukkantunk Székely László nevére, akit polgári foglalkozása mellett költőként és a miskolci Magyar Jövő című napilap külső munkatársaként tartottak számon a maga korában.
1878. december 10-én született Alsó-Barcikán (a mai Kazincbarcika része). Tanulmányai befejezése után, 1898-ban a Magyar Államvasutak szolgálatába állt. Fokozatosan feljebb jutott a szolgálati ranglétrán, 1912-ben, amikor megépült a Barcika-Ormospuszta normál nyomtávú vasútvonal, az újonnan létesült disznóshorváti állomásra került, ahol előbb beosztott munkatárs, majd 1917-től állomásfőnök volt.
Ifjú korától sokat olvasott, folyamatosan képezte magát, s hivatása mellett 1909-től publikációs tevékenységet folytatott: versei és cikkei jelentek meg számos korabeli lapban, míg végül a miskolci Magyar Jövő című napilap megbecsült külső munkatársa lett. Két verseskötetet (Orgona, 1920; Isten szeme előtt, 1922) és egy drámai költeményt (Vigasztalások éneke, 1923) adott ki.
1923-ban gyógyíthatatlan betegség támadta meg, amelynek következtében 1924. június 19-én elhunyt Miskolcon. Ott temették el, háromezren kísérték utolsó útjára.
Székely László személye, vasúti és irodalmi munkássága sajnos már kiesett a helyi emlékezetből. Egyelőre e rövid élet- és pályarajzzal emlékezünk meg róla, és helyezzük őt vissza a település múltjának jeles személyiségei közé. Reméljük, hogy később részletesebben is lesz alkalmunk megemlékezni róla.
Képmelléklet: az egyik verseskötetének címlapja és belső címoldala a szerző dedikációjával.

A képekre kattintva a képek nagyobban is letölthetők!


HIRDETMÉNY!
2021. március 8.
INGYENES JOGSEGÉLY
2021. január 08.

Ingyenes jogsegély prichiátriai jogsértések esetén.
További részletek letölthetők»

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!

ADVENTI KOSZORÚ IZSÓFALVA FŐTERÉN

2020. december 4.
A képekre kattintva a képek nagyobban is letölthetők!

Az idén a járványügyi korlátozások miatt sajnos nem kerülhet sor a karácsony előtti vasárnapokon a közös adventi gyertyagyújtásra. A koszorút azonban feldíszítették és a község főterén levő Szoborkertbe kihelyezték. A koszorún így fellobanhat a négy gyertya lángja, ha nem is a megszokott módon, ünneplő tömeg előtt. Az első gyertyát Ötvös Béla, Izsófalva Nagyközség polgármestere gyújtotta meg, amint az egyik képünkön is látható. A másik két fotó esti fényben mutatja a koszorút és a fára helyezett fényfüzért.

(Dr. Tátrainé Gulyás Gabriella felvételei.)


ADVENT

2020. november 30.
A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!*pdf
2020. november 16.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
koronavírus járvány új szabályiról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus – COVID – 19 – humánjárvány gyorsuló terjedésének, a tömeges megbetegedések csökkentése, a lakosság egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Köztársaság kormánya 478/2020. (XI.3.) számú kormányrendeletével 2020.november 4. napjától kihirdette a veszélyhelyzetet.
A kormányrendelet több intézkedést vezetett be, amelyek elégtelennek bizonyultak a korona vírus járvány terjedésének megfékezésére, ezért újabb védelmi intézkedés bevezetésére került sor a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet alapján 2020 november 11 napjától 2020 december 11 – ig. A korábban hozott rendelkezések továbbra is hatályba maradnak, kiegészülve a meghozott újabb rendelkezésekkel, amelyek a következőkben foglalhatók össze:
1.) Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mentesülés egyik esete a munkavégzés, amit igazolni kell.
2.) Minden gyülekezés tilos.
3.) Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, házhoz szállítás engedélyezett.
4.) Az üzletek este – gyógyszertár, benzinkút kivételével – 19 óráig maradhatnak nyitva.
5.) Szállodák turistákat nem, üzleti, oktatási, gazdasági célból fogadhatnak vendéget.
6.) Minden rendezvény megtartása tilos, vallási szertartásról az egyházi közösség dönt.
7.) Sportmérkőzés zárt kapuk mögött tartható, egyéni szabadidős sport engedélyezett.
8.) Szabadidős létesítmények, uszodák, múzeumok, könyvtárak, mozik használata tilos.
9.) Bölcsőde, óvoda, iskola 8 osztályig nyitva tartanak, közép és felsőfokú oktatás digitális munkarendben történik.
10.) Magán és családi rendezvények 10 főig megtarthatóak.
11.) Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.
12.) Esküvő lakodalom nélkül tartható, azon csak meghatározott személyek vehetnek részt.
13.) Korházak, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális intézmények dolgozóit hetente tesztelni kell.
14.) Maszkviselés, távolságtartással kapcsolatos szabályok továbbra is érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy a 10 000 főnél nagyobb települések egyes közterületein is kötelező a száj maszk viselet, a területek kijelölése a polgármester feladata.
15.) Ete 20 órától 05 óráig tartó kijárási tilalom alatt is, megengedett a kutya sétáltatás, a lakóhely, tartózkodási hely vagy a szálláshelytől maximum 500 m távolságig.
A veszélyhelyzetre érvényes, ismertetett rendszabályok betartásáért a szervező, üzemeltető a felelős, amit a rendőrség, a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőriz, megsértésük esetén 100 000 forinttól 1 0000 000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki, helyiség, terület, intézmény, egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárható.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a pandémia, a koronavírus humán járvány terjedésének csökkentése, megállítássá, további megbetegedések, elhalálozások megelőzése érdekében, tartsa be a kormányrendeletben meghatározott szabályokat, azok részletes ismertetése a Magyar Közlöny 242. számában megtalálható.
Rudabánya, 2020 november 13.
Tisztelettel:

dr.Barnóczki Károly
jegyző


TÁJÉKOZTATÁS!*pdf
2020. október 12.

Lomtalanítás
A BMH Nonprofit Kft alvállalkozójaként a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. lomtalanítást biztosít évente két alkalommal a szolgáltatási területén a lakosok részére. A magánszemélyek az interneten, a BMH NKft. ügyfélszolgálati irodáiban vagy telefonon is megkérhetik a szolgáltatást egy igénybejelentő lap kitöltésével
(http://bmhnonprofit.hu/lomtalanitas/lomigenybejelurlap ). Fontos hangsúlyozni, hogy csak az kérhet lomtalanítást, aki rendszeresen fizeti a szemétszállítási díjat.
A BMH Nonprofit Kft ás a ZV Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít az önkormányzatok részére, hogy település szinten is megszervezhetik a lomtalanítást, amihez az alábbiak szükségesek:
- kapcsolattartó kijelölése
- egy táblázat a lakosok nevéről, címéről, a lomhulladék típusáról, várható mennyiségről (m3)
- a lomtalanítás előtt egy tájékoztatás a lakosok részére, hogy a lomtalanítás során veszélyes hulladékot, valamint föld, építési és bontási hulladékot, illetve a többlet háztartási hulladékot nem szállít el a szolgáltató. A visszaigazolt napra a lakosoknak a lom hulladékot az ingatlan elé kell kihelyezniük reggel 6 órára.
Az igénybejelentést és a kapcsolattartó elérhetőségét (név, telefon, email cím) az
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu email címre kell eljuttatni.
2. Zöldhulladék gyűjtőedényzet
A házhoz menő gyűjtés során elszállításra kerül a gyűjtőedényzet tartalma, a kihelyezett zsák(ok), valamint a kötegelt, összevágott faágak, szőlő venyige. Azon ügyfelek, akik rendelkeznek zöld gyűjtőedényzettel nem kapnak zsákot, ami azért fontos, mert a ZV Nonprofit Kft. telephelyére beszállított zöldhulladék komposztálásra kerül és nagyon fontos, hogy a folyamatból kikerüljön a biológiailag nem lebomló műanyag zsák. Akiknek nincs gyűjtő edénye, jár a gyűjtőzsák a BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáiban igényelhet, valamint a gyűjtőjáraton lévő munkatársak az elszállítás napján pótolják max. 20 darab mennyiségben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2020. október 01-től a hulladékudvarokban megszűnt a zsákosztás.
A lakosok a megnövekedett zöld hulladék mennyiségüket felhasználási helyenként
negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadhatják.


IZSÓ MIKLÓS A KORABELI MAGYAR SAJTÓBAN,1859-1876

2020. október 09.
A fenti címmel került be az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) állományába az a könyv, melyet az izsófalvai Izsó Miklós Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház adott ki, egyelőre csak elektronikus formában. A kiadvány azokat az újságcikkeket tartalmazza megjelenésük időrendjében, amelyek a szobrászművész életében, illetve a halála utáni esztendőben jelentek meg róla. A szerkesztő igyekezett az átnézett 21 korabeli újság tekintetében a teljességre törekedni. A több mint 100 A/4-es oldalt kitevő szöveggyűjteményt terjedelmes képanyag (a művész arcképei és alkotásainak fotói) teszi érdekesebbé.
A kiegészítő fejezetek a következők: Izsó Miklós életútja és munkássága; Izsó Miklós munkásságának utóélete; Izsó Miklós családja Disznóshorváton. Az utóbbiakat is sok kép gazdagítja.

Az érdeklődők az említett internetes oldalon olvashatják, vagy onnan letölthetik a
könyvet, amelynek nyomtatott formában történő megjelentetéséhez pályázati úton
próbálnak támogatást szerezni.


MEGHÍVÓ !
2020. október 05.


Izsófalvai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.törvény 97.§-a alapján 2020. október 19-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Meghívó letölthető»

Bursa Hungarica pályázat 2021
2020. október 2.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Bursa Hungarica pályázat 2021.

Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten úgy döntött,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, ezúton is segítve a településen élő, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalokat.
A pályázatokat 2020. november 5-ig lehet benyújtani.
JELENTKEZÉS:
A pályázóknak az EPER-Bursa rendszerben szükséges regisztrálniuk, és ezután
töltheti fel pályázati adataikat a rendszerben.
Elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Felhasználói kézikönyv:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hatter_1/bursa/eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv.pdf
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe.
Ezt követően a pályázati űrlapot a rendszerből kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
A típusú pályázati kiírás
B típusú pályázat kiírás


MEGHÍVÓ !
2020. szeptember 21.


A Képviselő-testületet 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»
Meghívó 2020. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órára nyílt bizottsági ülésre. Meghívó letölthető»


Beszámoló a 2020. évi Izsó Miklós Emlékhétről

2020. szeptember 18.


Képgaléria

A honlapunkon is olvasható meghívónak megfelelően zajlottak le Izsófalván a 2020. évi emlékhét eseményei: a könyvbemutató, az iskolai előadás, az ünnepi istentisztelet, majd azt követően a megemlékezés és koszorúzás, a budapesti megemlékezés és koszorúzás Izsó Miklós síremlékénél, valamint a művészeti vetélkedők a gyermekek számára.

Az „ Izsó Miklós a korabeli magyar sajtóban 1859-1876” című (egyelőre csak elektronikus változatban levő) könyv szeptember 8-től az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) állományában megtalálható, onnan le is tölthető.

Kiemelten szólunk a szeptember 9-én sorra került budapesti megemlékezésről és koszorúzásról a Fiumei úti temetőben, Izsó Miklós síremlékénél. Izsófalva küldöttsége régóta minden évben ellátogat ide, hogy a művész születésnapja alkalmából tisztelegjenek az emléke előtt. Az idén 16 fő érkezett a községből Ötvös Béla polgármester és Kovácsné Szalai Krisztina jegyző vezetésével. Három pedagógus és 6 általános iskolai tanuló is tagja volt a delegációnak, tekintettel arra, hogy az izsófalvai iskola a művész nevét viseli. Hadobás Sándor művelődési ház vezető mondott rövid megemlékezést, majd elhelyezték a sírszobornál a község, valamint az izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját, majd mécseseket gyújtottak.

A közös fotózás után a küldöttség tagjai megtekintették a sírkertben nyugvó nevezetes személyiségek síremlékeit, végül pedig a Parlament közelében, az Alkotmány utcában ez év augusztus 20-án felavatott Nemzeti Összefogás Emlékhelyére látogattak, ahol rövid keresés után a több mint 13 ezer településnév között hamar felfedezték Disznóshorvátot is.

Az emlékhét legfontosabb eseményeit néhány fotó segítségével elevenítjük fel. (Simonné Veres Kinga felvételei.)


MEGHÍVÓ

2020. auguszus 26.

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS!

2020. auguszus 17.

Lakossági tájékoztató!
2020. augusztus 07.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!
AZ ÉRV. ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. AZ ALÁBBIAKRA HÍVJA FEL A SZENNYVÍZBEKÖTÉST TERVEZŐ ÉS TERVEZTETŐ, ILLETVE A SZENNYVÍZBEKÖTÉSSEL MÁR RENDELKEZŐ FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉT.
A SZENNYVÍZBEKÖTÉS MEGVALÓSÍTÁSA
A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokban a szennyvízbekötő-vezeték létesítését, annak a már üzemeltetett szennyvíz törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató, az általa megbízott építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vagy az igénybejelentő által kiválasztott, a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személy végezheti. Az átvételre a víziközmű-szolgáltató, vagy annak megbízottja jogosult. További részletek*pdf


HIRDETMÉNY!
2020. augusztus 06.

A Tisztelt Cím!

Ezúton értesítem, hogy a Dentadoc Kft. Fogorvosi Szolgálata izsófalvai rendelője szabadság miatt

2020.aug.10-től 2020.aug.19-ig zárva tart.

Ezen idő alatt csak a sürgősségi ellátások tekintetében megbízott helyettesünk a Dental Parrtner Bt. Fogászata Kurityánban az Egészségházban

telefon: +36 20 941 1280

Az alábbi rend szerint:

Sürgősségi ellátás,

  • hétfői és
  • csütörtöki napokon 13-15 óráig
  • keddi
  • szerdai és
  • pénteki napokon 8-10 óráig
Az izsófalvai rendelő vélhetően 2020.augusztus. 24-én hétfőtől fogad betegeket az új eljárásrend szerint.
Kérem Tisztelt Címet, hogy a levél tartalmát a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjen!
Köszönettel:

Dr. Tátrai Gyula sk.Címzetes FőorvosÜgyvezető Fogszakorvos

Izsófalva, 2020.augusztus 06.


MEGHÍVÓ !
2020. augusztus 06.


A Képviselő-testületet 2020. augusztus 13-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»


BIBLIAI GYEREKHÉT
2020. július 31.

HIRDETMÉNY!
2020. július 15.

H i r d e t m é n y

A MÁV Zrt. értesíti a nagyközség lakosságát, hogy 2020. július 20-án Izsófalva településen az állomás, megállóhely és vonalszakasz területen vegyszeres gyomirtást végez.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kezelt területen 14 napon belül legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal etetni tilos!
Izsófalva, 2020. július 15.

MÁV Zrt.


MEGHÍVÓ !
2020. július 9.


A Képviselő-testületet 2020. július 16-án (csütörtökön) 14.00 órára nyílt bizottsági ülésre összehívom.
Meghívó letölthető»

A Képviselő-testületet 2020. július 16-án (csütörtökön) 15.00 órára nyílt testületi ülésre összehívom. Meghívó letölthető»


Lakossági tájékoztató!
2020. június 15.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRÓL *pdf


TRIANON 100
2020. június 03.

PÜNKÖSD
2020. május 29.
A képre kattintva a szöveg nagyobban is letölthető!

FELHÍVÁS!
2020. május 28.
A KÉPRE KATTINTVA A FELHÍVÁS NAGYOBBAN IS OLVASHATÓ!

IZSÓ MIKLÓS A KORABELI MAGYAR SAJTÓBAN (1859-1875)
2020. május 20.

Sokéves kutató- és gyűjtőmunka eredményeként elkészült az Izsó Miklósról életében megjelent újság-, hetilap- és folyóirat-cikkek gyűjteménye. A művész pályájának kezdetén, az 1850-es, 60-as évek fordulóján már viszonylag sok újság és más sajtótermék jelent meg hazánkban, amelyek száma évről évre gyarapodott. Bár a cenzúra még működött, de már viszonylag széles volt a szerkesztők és az újságírók mozgástere. Akkoriban a napi- és a hetilapok voltak a tájékozódás legfontosabb forrásai, melyek változatos tartalommal, érdekes hírekkel igyekeztek az olvasók kedvében járni. Ma már elképzelhetetlen, de a képzőművészekről (festőkről, szobrászokról) szóló tudósítások is nagy érdeklődésre tartottak számot: az újsághírek alapján szinte napról napra nyomon követhették a tevékenységüket.
További részletek *pdf


Archívum: 2020|2019|2018

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.