2 Izsófalva Nagyközség honlapja
 
Izsófalvai Szivárvány Óvoda
 

Izsófalvai Szivárvány Óvoda
Cím: 3741 Izsófalva, Izsó M. út 37.
Telefon: 06 / 20 460 - 4759
E-mail:
szivarvany.ovoda@parisat.hu
szivarvany2.ovoda@gmail.com

galéria

Az intézmény fenntartója:
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata
Az intézmény vezetője: Hodop Istvánné
Az intézmény óvodapedagógusai

  • Andó Judit
  • Perecsényi Magdolna
  • Siposné Bodnár Ágnes
  • Misurdáné Filek Mónika
  • Tokárné Csernyák Katalin

Dajkák

  • Gergely Jánosné
  • Ladányiné Orosz Renáta
  • Pásztorné Olajos Xénia

Pedagógiai asszisztens: Hodop Andrea

"Még gyermeki korban kell szép tettre nevelni!" (Phokülidész)

Az óvoda rövid története napjainkig
Községünk területén az első óvoda 1945. május 1-én alakult. Akkori fenntartója a Bányaüzem és a Községi Elöljáróság volt. Az élelmiszer alapanyagot a szülők adták, az ellátás ingyenes volt. Szervezetten nem foglalkoztak a gyerekekkel, de az ünnepekre versekkel, dalokkal készültek. Az első képesített óvónő 1950-ben kezdte meg munkáját az akkori óvodában, ahol vegyes összetételű, magas létszámú csoport működött.
Óvodánk jelenlegi helyét –az Izsó M. út 37. - 1960-ban foglalta. A két csoportba 40 gyerek járt, megfelelő tárgyi és személyi feltételek mellett. A főzőkonyhát helyben működtették. Sok átszervezés után 1984-ben az épületet bővítették, és így került sor arra, hogy egy udvaron belül 2 épületben működik óvodánk, ahol 3 óvodai csoport (75 férőhellyel), 1 tornaszoba, konyha folyamatosan biztosítja a 3-6-7 éves gyerekek óvodai nevelését, fejlesztését, valamint gyermekeink étkezését.
A közelmúltban pályázati forrásból megújult óvodánk külső arculata (nyílászáró csere, szigetelés), valamint egyik épületünk teljes körű belső felújítása is megtörtént. Az óvoda területén működő konyha modernizálására is sor került.
Személyi, tárgyi feltételek
Helyi nevelési rendszerünk megvalósításához a személyi feltételek adottak. Felsőfokú végzettségű főállású óvónők száma 6 fő, a pedagógiai munkát segítő szakképzett dajkák száma 3 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő. Az intézményben dolgozó nevelőtestület tervező és fejlesztő munkája megfelel a településen élő családok igényeinek, a fenntartó Önkormányzat elvárásainak, figyelembe véve a kihasználtságot, a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételeket.

Az óvoda helyiségei biztonságosak, alkalmasak a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére. A berendezési tárgyak a sokféle játéktevékenységhez igazodva biztosítják, hogy elegendő tér és eszköz álljon a gyerekek rendelkezésére a nyugodt, önfeledt játékhoz. Az óvoda belső tereinek kialakítását az egyszerűség és a célszerűség jellemzi.
A hatalmas fákkal, bokrokkal körülvett füves játszóudvar segíti a gyerekek mozgásigényének kielégítését. A mozgáskultúra fejlesztésére fából készült játékok állnak a gyerekek rendelkezésére. Az óvodai élet tevékenységformáit - játék, vers, mese, ének-zene, külső világ tevékeny megismerése, mozgás, matematikai tapasztalatok - a gyermek fejlődésében semmi mással nem helyettesíthető játékosság hatja át.
A differenciált fejlesztés feladatainak megvalósítását és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását heti rendszerességgel segíti a logopédus és a fejlesztőpedagógus munkája.
Helyi Nevelési Programunkat szem előtt tartva az óvodapedagógusok a nevelés folyamatában kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek egyéni képesség szerinti fejlesztésére, biztosítva mindenki számára az esélyegyenlőséget. A település hátrányos helyzetéből adódó helyi sajátosságoknak megfelelően a programban kiemelten szerepel az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése.
Büszkeségünk :
• Az óvodai túracsoport megszervezése, túraútvonal kialakítása, melyen keresztül az évek alatt eredményeket értünk el a természeti környezet megismerésében, szeretetében, védelmében.
Minden évben vállaljuk a Jeles Napok Ünnepein belül a "Madarak és Fák Napjának" kistérségi szinten való megrendezését, túrával egybekötött akadályverseny keretében.
Ünnepeink
Ünnepeink, hagyományaink ápolásával erősítjük a gyermekekben a közösséghez való tartozás érzését. (Mihály napi vásár, Izsó Miklós Emlékhét, Állatok Világnapja, Október 23, Adventi várakozás, Mikulás, Karácsony, Farsang, kiszebáb-égetés, Víz Világnapja, Március 15., Izsó Miklós szobrának koszorúzása, Anyák Napja, Madarak és Fák Napja, Földnapja, évzáró ünnepély, nagycsoportosok búcsúztatása.)

Intézményünk kapcsolatai
 Szülőkkel, családdal rendszeres kapcsolattartás
 Szülői Munkaközösség
 Egyházak
 Izsó Miklós Általános Iskola
 Művelődési Ház
 Könyvtár
 Fenntartó Önkormányzat, képviselő testület
 Pedagógiai Szakszolgáltató Központ
 Háziorvos, védőnő

Alapítvány
A Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Oktatási- Nevelési Alapítvány létrejötte óta hatékony anyagi segítséget nyújt óvodánkba járó gyermekek számára. Az adó 1% -nak felajánlása sok segítséget jelent óvodánknak.
Alapítványunk adószáma: 18433096-1-05
Az óvoda által nyert pályázatok, illetve az Alapítvány és SZMK támogatása.
Hívunk és várunk mindenkit a Szivárvány Óvodába, ahol igyekszünk színessé, tartalmassá tenni gyermekeink mindennapjait.

Hodop Istvánné
óvodavezető

 

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.