Tájékoztató Izsófalva nagyközség belterületi csapadékvízelvezetés című projektről
 

Kedvezményezett neve: Izsófalva Nagyközség Önkormányzata
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00060
Szerződött támogatás összege: 150 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.05.31.

Fejlesztés tárgya, célja
A település belterületén a két legveszélyeztetettebb területen, a lefolyástalan, növényekkel benőtt, feliszapolódott árkok rekonstrukciója történik. A csapadékvíz-elvezető rendszer tervezett fejlesztésének célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, összhangban a Víz Keretirányelv, illetve az azon alapuló Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) célkitűzéseivel.

Projekt tartalmának részletes bemutatása
A kedvezményezett által megvalósításra kerülő projekt a település belterületének több helyszínét érinti. A fejlesztés érinti a Mária-táró utcát, mely a település magasabban fekvő részén található, az Ormos-patakot és a település Szuhakálló felé eső belterületi részét. A projekt keretén belül 840,0 fm csapadékvíz-elvezető árok és 1 db vasbeton hordalékfogó épül, az Ormos-patakon 20,0 fm hosszban patakmeder rendezés történik.
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer gravitációs vízelvezetést biztosító, döntően nyílt felszínű, előre gyártott mederelemekkel, valamint betonba rakott terméskővel burkolt árok rendszer. Ezáltal a felesleges csapadékvíz szabályozottan kerül bevezetésre az Ormos-patakba.
A csapadékvíz-elvezető rendszer vízszintes vonalvezetése a település úthálózatának helyszínrajzi vonalvezetéséhez igazodik. Az árkok helyének megválasztása minden utcában a helyi adottságoknak megfelelően történt.
A csapadékvíz-elvezető rendszer magassági vonalvezetésének és szelvényparamétereinek a megválasztása az elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiségek figyelembe vételével, a gravitációs csapadékvíz elvezetésének igénye alapján, továbbá a végső befogadók szelvényeinél jellemző fenékszintek, illetve a vízfolyás mértékadó vízállásainak a figyelembe vételével történt.
Közvetlenül az Ormos-patakhoz való csatlakozás két helyen kerül kialakításra patakmeder burkolással, a tervezett rendszerek csapadékvizei a burkolt árkok felhasználásával keresztül kerül bevezetésre a befogadóba.
Továbbá a projekt keretén belül a szemléletformáló akciók mellett elkészítésre kerül a település integrált vízgazdálkodási terve is.

 

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.