Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok - Rendeletek
 
Szervezeti és személyzeti adatok|Tevékenységre vonatkozó adatok|Gazdálkodási adatok|
Nyilvántartások

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Szabályzatok

2021
 
Szabályzat a közérdeű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről.*pdf
Szabályzat a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének rendejéről.*pdf

"Veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések"

2021
 
31/2021 (VI.14.) számú határozat Temetői infrastruktúra fejlesztése *pdf
16/2021 (III.1.) számú határozat *pdf
15/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
14/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
13/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
12/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
11/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
10/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
9/2021 (II.11.) számú határozat *pdf /melléklet *pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének 6/2021 (I.29) számú határozata 2019 évi maradvány korrekciójáról *pdf melléklet*pdf
5/2021.(I.29.) határozat a Rudabányai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról *pdf melléklet*pdf
4/2021.(I.21.) polgármesteri döntés *pdf
2020 
60-2020 (XII.29.) számú határozat. *pdf
37-2020. (XI.18.) polgármesteri határozat stratégiai ellenőrzési terv.*pdf
36-2020. (XI.18.) polg. határozat terembérleti díjakról.*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 29/2020 (XI.05) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 28/2020 (XI.05) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 25/2020 (VI.16.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 23/2020 (VI.15.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 22/2020 (VI.12.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 16/2020 (V.12.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 15/2020 (V.11.) számú határozata *pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 14/2020 (V.11.) számú határozata *pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 13/2020 (V.7.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 12/2020 (V.7.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 11/2020 (V.4.) számú határozata*pdf
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata GAZDASÁGI PROGRAMJA 2020-2024 ÉVEKRE 10/2020. Határozat melléklete *pdf
10/2020 (IV.27.) a 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programról *pdf
9/2020. (IV.21.) közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett ajánlatok elbírálásáról *pdf
1/2020. (IV.8.) MTZ-hez tartozó árokásó és markoló kanál értékesítéséről*pdf

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének határozata veszélyhelyzet idején

2021
9-2021. (V. 19.) belső ellenőrzési jelentés elfogadása.*pdf
8-2021. (V. 19.) a 2020. évi zárszámadás elfogadásáról.*pdf
7-2021. (V. 19.) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról.*pdf
6-2021. (V. 19.) a település virágosításáról.*pdf
5-2021. (V. 19.) gyermeknap keretében támogatás biztosításáról.*pdf
4-2021. (V. 19.) tiszteletdíj megállapításáról.*pdf
3-2021. (V. 19.) a Legjobban Tanuló Ballagó Roma diák támogatásáról.*pdf
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 2/2021.(II.12.) számú határozata az önkormányzat 2021 évi munkatervéről *pdf 1.sz. melléklet *pdf
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testületének 1/2021.(II.12.) számú határozata az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről*pdf 1.sz. melléklet *pdf
2020 
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2020. (XI.23.) számú határozata a ROMA-NEMZ-KUL-21kódszámú, roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. évi költségvetési támogatása címü pályázaton történő részvételről*pdf
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2020. (XI.23.) számú határozata az izsófalvai óvodába és iskolába járó gyermekek részére mikuláscsomag biztosításáról *pdf
zsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (XI.23.) számú határozata az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési területének meghatározása*pdf
zsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (XI.23.) számú határozata az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról*pdf
Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (XI.23.) számú határozata az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló 1-111. negyedévi beszámoló elfogadásáról *pdf

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2/2020.(VI.09.) számú határozata legjobban tanuló ballagó Roma diák díj átadásáróll *pdf

Izsófalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 1/2020.(V.25.) számú határozata játszótéri eszközök beszerzéséről *pdf

Határozatok

2021
 
28-2021.(V.7) rendkívüli önk. támogatás benyújtása.*pdf
27-2021.(V.5.) idősek napközi otthona finanszírozási szerződés megkötése*.pdf
26-2021. (V.4.) határozat a belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról.*pdf
25-2021.(IV.27.) határozat partfalomlás, kivitelező kiválasztása*.pdf
2019 
Szavazókörök felülvizsgálata jpg*
Szavazókörök felülvizsgálata 1 jpg*
Képviselő testületi tagok száma-2 *jpg
Képviselő testületi tagok száma-1*jpg
2016  
2/2016. Szavazókörök felülvizsgálata
2/2013. HATÁROZATA választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Izsófalva Nagyközségben az alábbiak szerint állapítom meg a szavazóköröket:
3/3/2011. Helyi Választási Iroda vezetõjének határozata. Tárgy: egyéni választókerületek számának megállapítása a 2011. évre. Határozat Izsófalva nagyközségben az egyéni választókerületek száma : 2. Sorszáma: 001 és 002.
85/2006. (XII.14.) sz. ÖK. Határozat. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja

Rendeletek

2021

9-2021. (XI.22.) ök. rendelet a szociális tüzelőanyag juttatásról. *pdf
5-2021.(V.4.) ök. rendelet a pénzügyi terv végrehajtásáról.*pdf
4-2021.(V.4.) ök. rendelet a 2020.évi költségvetési rendelet módosításáról.*pdf
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásrokról *PDF
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 13/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról *PDF
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről *PDF 1/2021. (II.12.) rendelet táblázatai. *PDF
2020
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK 10/2020. (XI.6.) önkormányzati rendeletete IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról (*PDF)  
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletet a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól (*PDF)
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2020. (VII.16.) önkormányzati rendeletet a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (*PDF)
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesterének 3/2020. (V.12.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról (*PDF)
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről (módosításokkal egységes szerkezetben) (*PDF)
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT MÉRLEGE (*PDF)
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáró (*PDF)
2019
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéne 9/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelő anyag juttatásról (*pdf)
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületéne 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetés térítési díjáról (*pdf)
5/2019. (IV.26.) önk. rendelet a településkép védelmének a reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcsolatos településképi bejelentési eljárásról szóló 13/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (*PDF)
4/2019. (IV.26.) önk. rendelet a helyi közművelődési tevékenységről (*PDF)
3-2019 rendelet táblázatai (*PDF)
3/2019. (IV.26.) önk.rendelet a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (*PDF)
IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben)(*PDF)
2018
9/2018. (X.25.) önkormányzati rendeletet a szociális tüzelőanyag juttatásról egységes szerkezetben
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő_testületének 4/2018.(IV.27.) önkormányzata rendelete a 2017 évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képvisető-testületének 3/2018. (IY.27.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Módosításokkal egységes szerkezetben.// 1.sz. Függelék

1/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletet a 2018. évi költségvetésről módosításokkal egységes szerkezetben// Költségvetési rendelet táblái egységes

2017
 
Izsófalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 13/2017. (X1. 24.) önkormányzati rendelete a településképről
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról(módosítással egységes szerkezetben
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő_testületének 5/2017.IV.28.) önkormányzata rendelete a 2016 évipénzügyi terv végrehajtásáról.
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről. Módosításokkal egységes szerkezetben...
7/2017 (IV.28.) önk. rendeletet egyes anyakönyvi események engedélyezése, anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások díja
2/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletet egységes szerkezetben
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő_testületének 1/2017.(I.18.) önkormányzata rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 10/2016.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő_testületének 10/2016.(XII.14.) önkormányzata rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról( módosításokkal egységes szerkezetben)
4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó helyi szabályokról
3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról - Mellékletek
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről.
1_2016 Költségvetési rendelet táblái
2015
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 13.) »önkormányzati rendeletének módosításáról»
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag juttatásról»
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról»
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosításokkal egységes szerkezetben
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete a az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről/módosításokkal egységes szerkezetben)
Izsófalva Nagyközség önkormányzat Képviselő_testületének 7/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (módosításokkal egységes szerkezetben)
Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete a 2014.évi pénzügyi terv végrehajtásáról
1/2015. (II.13.) TÁBLÁK
2014
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII.17) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról.
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XI.28) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a kommunális adóról
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól (Mellékletek)
2013
  Izsófalva Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális tûzifa támogatás helyi szabályairól
 
 
2012
 
7/2012. (IX. 18.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. évi költségvetésérõl szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
6/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl
4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1996. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérõl
2011
  22/2011. ( XII.27.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1996. V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2011. (XII.27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
20/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek elõkészítésében való társadalmi részvételrõl
19/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési képviselõk tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 15/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról
18/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és-kezelés díjáról
15/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete a települési képviselõk tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
2011. évi költségvetésrõl szóló 2/2011. (II.21.) sz. rendelet módosítása
14/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat a települési képviselõk tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 8/1999. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
13/2011. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Izsófalva Nagyközségi településrendezési tervének módosításáról szóló 10/2011. (VIII. 26.) számú rendelet módosításáról
6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
2010
 
2010 előttiek
 
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 16/2005. (X. 28.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról (Egységes szerkezetben)
Izsófalva Önkormányzatának 6/1996. (V.15.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
(módosításokkal egységes szerkezetben)

»Lap teteje

Nyugdíjas Klub Táncsoportja
Majorette csoport
© 2002-2020 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.